Тваринництво

Пробіотик на основі Bacillus coagulans забезпечує поєднання термостабільності та здатності до виділення молочної кислоти для підвищення продуктивності птиці

Найкраще поєднання

Найкраще поєднання

Пробіотик на основі Bacillus coagulans забезпечує поєднання термостабільності та здатності до виділення молочної кислоти для підвищення продуктивності птиці.  

У птахівництві баланс кишкового мікробіому відіграє життєво важливу роль у підтриманні оптимального здоров’я птиці. Складна мікроекосистема курячого шлунково-кишкового тракту, що кишить трильйонами мікробів, значно впливає на травлення, засвоєння поживних речовин та імунний захист. Пробіотики — корисні бактерії, які часто використовують для зміцнення здоров’я кишківника та підвищення продуктивності птиці. 

Пробіотики, що застосовують для вирощування птиці, поділяють на дві великі категорії: спороутворювальні бактерії та бактерії, що продукують молочну кислоту (МКБ). Спороутворювальні пробіотики, переважно Bacillus, придатні для застосування в комбікормах, бо легко витримують гранулювання. Також вони здатні пригнічувати грампозитивні патогенні бактерії та виробляти травні ферменти. 

На противагу їм МКБ продукують велику кількість молочної кислоти, активної речовини, що має багато способів дії, одночасно пригнічує зростання рН-чутливих шкідливих бактерій і є субстратом для інших корисних для здоров’я бактерій кишківника. Крім того, МКБ є швидкими колонізаторами, тому їх сприятливий вплив швидко досягається. Однак МКБ чутливі до високих температур і тиску, що робить їх непридатними для використання в гранульованих кормах. 

Проте існує один пробіотик на основі штаму Bacillus coagulans, що поєднує найкраще з обох категорій, а саме: є термостійким продуцентом молочної кислоти (рис.). Завдяки утворенню спор цей пробіотик протистоїть стресовим чинникам навколишнього середовища впродовж гранулювання, зберігання та транспортування, а також витримує підвищену кислотність шлунку, щоб, нарешті, прорости в тонкому кишківнику, де його дія є необхідною. 

Рис. Виділення молочної кислоти B. coagulans DSM 32016 у порівнянні з іншими відомими пробіотиками. МКБ, молочнокислі бактерії (ліворуч). Швидкість відновлення B. coagulans DSM 32016 після гранулювання *Середнє значення результатів випробувань гранулювання за температури від 80 до 100 °C (праворуч)

Окрім продукування молочної кислоти та високої стабільності B. coagulans DSM 32016 має додаткові переваги, що є основними чинниками для здоров’я кишківника та загального здоров’я тварин. Досліджено переваги, що лежать в основі B. coagulans для покращення продуктивності птиці. 

ЗБАЛАНСОВАНА МІКРОБІОТА: ОСНОВА ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ 

B. coagulans створює кишкове середовище, сприятливе для корисних мікроорганізмів і менш сприятливе для патогенних мікробів. Способи дії цієї позитивної модуляції дуже різноманітні й містять як прямі, так і непрямі механізми. Наприклад.

(A) Конкурентне усунення. B. coagulans зменшує доступність поживних речовин і простору, що можуть бути використані патогенними бактеріями (конкурентне усунення). 

Цей специфічний спосіб дії містить виробництво широкого спектра травних ферментів, що також оптимізує конверсію корму та його ефективність. 

(B) Пряме пригнічення. Продукування специфічних сполук, що пригнічують ріст, і протонів водню під дією молочної кислоти може безпосередньо зменшити кількість шкідливих бактерій. 

(C) Імуномодуляція. Складну взаємодію між мікробіотою та імунною системою хазяїна можна модулювати завдяки виробництву молочної кислоти пробіотиками, а також за допомогою молекул клітинної поверхні, пов’язаних із пробіотиками. Таким непрямим шляхом зміцнена пробіотиками імунна система призводить до посиленого імунного захисту від шкідливих бактерій і вірусів. 

(D) Стимуляція корисних бактерій. Було доведено, що B. coagulans DSM 32016 не лише пригнічує шкідливі бактерії різними способами, а й стимулює ріст інших корисних для здоров’я бактерій зі своїми власними унікальними механізмами дії для підтримання кишківника та загального здоров’я тварин і птиці. 

МОЛОЧНА КИСЛОТА: ГОЛОВНИЙ ГРАВЕЦЬ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЗДОРОВ’Я КИШКІВНИКА ТА ЗАДОВІЛЬНОГО СТАНУ ТВАРИН ТА ПТИЦІ 

Молочна кислота й бактерії, що виробляють молочну кислоту, тісно пов’язані з різноманітними перевагами для здоров’я, а саме, із цілісністю кишківника, імунною функцією та загальним захистом від патогенів і вірусів. Насправді безперервне виробництво молочної кислоти по всьому кишковому тракту робить усі ці переваги можливими.

Наприклад, як пробіотик, що виробляє молочну кислоту, B. coagulans покращує функцію кишкового бар’єра, підтримує регенерацію епітелію та знижує імунну відповідь на ліпополісахариди. Крім того, інші корисні кишкові бактерії можуть використовувати молочну кислоту для підтримання продуктивності та загального здоров’я тварин. 

Окрім сприятливого впливу молочної кислоти на кишкове середовище та мікробіоту ця специфічна органічна кислота також відома як важливий метаболічний медіатор, що визначає долю та функцію імунних клітин хазяїна. Таким чином, молочна кислота сприяє імунному гомеостазу, включно з контролем вроджених і адаптованих імунних клітин. 

Відомо, що молочна кислота має вторинний вплив на інші органи. Наприклад, як важливе джерело енергії для мозку вона може зв’язувати метаболізм, доступність субстрату, кровотік і активність нейронів. Молочна кислота може служити джерелом енергії для серця, її можуть використовувати печінка і нирки для глюконеогенезу. 

ПЕРШИЙ ПРОБІОТИК НА ОСНОВІ B. COAGULANS ДЛЯ ГОДУВАННЯ ТВАРИН У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

TechnoSpore® — це пробіотик на основі Bacillus coagulans DSM 32016. Він є першим B. coagulans, який Комісія ЄС ухвалила для годівлі тварин. Завдяки B. coagulans TechnoSpore® є потужним інструментом у прагненні покращити здоров’я та продуктивність птиці. Багато кормових випробувань в усьому світі довели: його унікальність і переваги роблять TechnoSpore® надійним рішенням для покращення здоров’я кишківника, посилення імунної відповіді та підвищення ефективності корму.  

Матеріал надала компанія Biochem 

Інші статті в цьому журналі
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
5
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ