Тваринництво

Одночасне введення in ovo певних вакцин є найкращим засобом профілактики промислових стад бройлерів проти кокцидіозу та хвороби Гамборо

Інновації in ovo

Інновації in ovo

Одночасне введення in ovo певних вакцин є найкращим засобом профілактики промислових стад бройлерів проти кокцидіозу та хвороби Гамборо.

Живі атенуйовані вакцини проти інфекційної бурсальної хвороби були найважливішим і ефективним інструментом для запобігання хвороби Гамборо з моменту її появи. Їх досі широко застосовують у всьому світі. Поготів на дію цих вакцин може вплинути наявність материнських антитіл, які виявлять вакцинний вірус як загрозу та нейтралізують його, лишаючи організм птиці без захисту. Крім того, існує низка технологічних особливостей із вирощування птиці (низький/високий тиск у лініях для напування, їх невідрегульованість за висотою; курчата від різних батьківських стад; значна кількість омфалітів у перші дні життя, що ускладнює розрахунки дня входження з вакциною; відсутність МАТ й інші чинники), які не дають якісно імунопрофілактикувати й захистити птицю від захворювання. Щоб уникнути цього, були розроблені вакцини проти хвороби Гамборо, що застосовують в інкубаторі. 

Імунокомплекси зарекомендували себе як найкраща альтернатива живим вакцинам. Однак у процесі їх виготовлення критично важливим є повна упаковка віріону антитілами, що під час виробництва мають отримувати в надлишку та постійно контролювати якість зв’язування вірус-антитіло (метод прямої титрації з визначенням EID50, вимірювання кількості вільних антитіл). Це забезпечує відсутність раннього вивільнення вакцинного вірусу та імуносупрессії у птиці. Усі вказані вище особливості й переваги поєднано у вакцині нового покоління Гамбохетч. 

Технологічний прогрес постійно рухається вперед, саме тому вакцинація in ovo (IO) комерційних бройлерів стає найкращим методом імунізації в багатьох країнах. Це пояснюється повною автоматизацією процесу вакцинації й очевидними перевагами, які пропонує ця технологія у зменшенні витрат на робочу силу, що особливо актуально за значних обсягів виробництва. Значні обсяги виробництва на бройлерних інкубаторіях і переваги індивідуальної вакцинації та дозування означають, що цей шлях уведення є ідеальним у поточних умовах розвитку птахівництва. З огляду на це розробляють усе більше вакцин для введення in ovo проти захворювань, проти яких зазвичай вакцинували іншими методами. 

КОМБІНАЦІЯ ВАКЦИН 

У жовтні 2022 року HIPRA випустила EVANOVO® — першу атенуйовану вакцину проти кокцидіозу для бройлерів, спеціально розроблену для введення IO. Ця вакцина є очевидним кроком уперед у профілактиці кокцидіозу в бройлерів завдяки методу in ovo. Крім того, EVANOVO® також можна вводити разом з іншими вакцинами, такими як Гамбохетч®, оптимізуючи та мінімізуючи процеси вакцинації в інкубаційних цехах. 

Для оцінювання ефективності застосованої комбінації вакцин було поставлено дослідження на трьох стадах курчат-бройлерів, вирощених на трьох птахофабриках Іспанії. Вакцинацію проводили у двох різних інкубаторах після рандомізації яєць у дві групи (експериментальний і позитивний контроль). В експериментальній групі EVANOVO® вводили in ovo разом із Гамбохетч® для загальної кількості 85 563 яєць на 18-й день ембріонального розвитку. У групі позитивного контролю загалом було вакциновано 85 715 яєць GUMBOHATCH® на 18-му дні ембріонального розвитку. Після виведення курчат із позитивного контролю вакцинували Евант® (комерційна вакцина від кокцидіозу бройлерів) за допомогою великокрапельного розпилення у віці 1 день. Крім того, в одному з інкубаторів було проведено спільне введення вакцини проти хвороби Марека in ovo (Rispens) в обох групах (експериментальна й позитивна контрольна). Потрапивши на ферми, дві групи розмістили в окремих відділеннях в однакових умовах і спостерігали за ними до кінця вирощування. Ефективність і безпечність застосованої in ovo комбінації вакцин оцінювали за такими параметрами: виводимість, приріст ваги, ураження кишківника в різні моменти часу, коефіцієнт конверсії корму та рівень смертності. Також контролювали профіль кількості ооцист разом із серологічною відповіддю на вірус хвороби Гамборо та його наявністю в бурсі. 

Рис. Показники ефективності вакцинації в обох групах: А — результати ELISA, Б — результати qPCR щодо виявлення вакцинного вірусу хвороби Гамборо

Ніяких побічних реакцій не було зареєстровано в обох досліджуваних групах на рівні інкубаторію чи птахофабрики. Крім того, не спостерігалося статистично значущих розбіжностей між групами у виводимості, масі тіла курчат після вилуплення та у віці три тижні. Виводимість у контрольній групі та з EVANOVO® була на високому рівні й становила 90,1 та 90,8% відповідно. 

Крім того не спостерігали клінічно значущих кишкових уражень у різні часові проміжки (вік 1 та 3 тижні). Також не виявлено жодних розбіжностей між групами щодо частоти та тяжкості кишкових уражень у віці 4 та 5 тижнів. За шкалою Джонсон і Ріда ступінь ураження був меншим за 1 бал. 

В оцінюванні параметрів, пов’язаних із вірусом хвороби Гамборо, не виявлено розбіжностей між групами щодо частоти та тяжкості уражень бурси Фабриціуса внаслідок реплікації вакцинного вірусу або у співвідношенні бурса — маса тіла. Не спостерігали статистично значущих розбіжностей між групами в профілі кількості ооцист у результаті вакцинації проти кокцидіозу ні щодо виявлення вакцинного вірусу хвороби Гамборо у бурсі Фабриціуса, ні щодо серологічної відповіді, викликаної Гамбохетч®. Слід зазначити, що вже на 22-й день після вакцинації в більше як 60% зразків виявлено вакцинний вірус хвороби Гамборо, що вказує на його швидке проникнення в бурсу та дає можливість захистити птицю від раннього інфікування польовим патогеном. Достатній рівень гуморального імунітету було сформовано вже на 28–35-й день після вакцинації. Крім того, була відсутня достовірна різниця між групами в коефіцієнті конверсії корму та масі тіла наприкінці періоду вирощування. 

Отже, спільне введення EVANOVO®, першої in ovo вакцини проти кокцидіозу в бройлерів, атенуйованої методом відбору штамів із коротким життєвим циклом, і вакцини Гамбохетч®, імунокомплексної вакцини нового покоління проти хвороби Гамборо, створило унікальну комбінацію для покращення бройлерного виробництва: 

• усього одне щеплення — формування довічного імунітету проти обох захворювань тільки в результат одного застосування. Це зменшує потребу в багаторазових вакцинаціях і спрощує процес вирощування; 

• точність за рахунок індивідуальної вакцинації, підвищення ефективності та однорідності дозування. Кожен ембріон отримує відповідну кількість вакцини, що забезпечує ефективний захист від обох захворювань; 

• зручність завдяки полегшенню та пришвидшенню керування вакцинацією, заощаджуючи час і зусилля; 

• безпечність і добробут для одноденних курчат шляхом мінімізації маніпуляцій, необхідних після виведення. Пташенята потребують менше догляду й отримують менше стресу. 

Таким чином, одночасне введення in ovo EVANOVO® і Гамбохетч® є безпечним і ефективним підходом щодо імунізації промислових бройлерів проти кокцидіозу та хвороби Гамборо. Завдяки очевидним перевагам можливість комбінації цих вакцин для курчат було офіційно запатентовано, що робить їх унікальними на ринку й ще раз підтверджує ефективність імунокомплексної вакцини нового покоління Гамбохетч. 

Олексій Нечипуренко, Світлана Гаташ, Ольга Іващенко,
спеціалісти з технічної підтримки Laboratorios Hipra, S.A.

Інші статті в цьому журналі
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
5
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ