Тваринництво

Чи можливо досягти добрих виробничих результатів за зниженого рівня азоту та фосфору в раціоні

У дослідженні, проведеному в Німеччині, вивчали дію ферментоутворюючого пробіотика на свиней.

120 свиней поділили на три групи: контрольну годували стандартним раціоном, дві інші – кормами зі зниженим умістом азоту/фосфору. Тваринам однієї з груп зі зниженим умістом азоту/фосфору до корму додавали пробіотик BioPlus® YC виробництва Chr. Hansen (табл.)

Рівень сирого протеїну та фосфору в дослідних раціонах свиней на відгодівлі

Зниження рівня азоту/фосфору в раціоні свиней дозволило значно зменшити виділення азоту та фосфору у довкілля.

Застосування пробіотика BioPlus® YC істотно покращило конверсію корму за аналогічного високого рівня приростів, як порівняти з іншими групами, – близько 1015 г на добу (рис.).

Розрахункове виділення N/P2O5 та коефіцієнт конверсії корму в період відгодівлі (30-122 кг живою вагою) (середнє значення, n=40)

Отже, дослідники дійшли висновків, що навіть за зниженого рівня азоту та фосфору в раціоні тварини можна досягати добрих виробничих результатів. У такий спосіб реально зменшити екологічне навантаження в регіонах з високою інтенсивністю тваринництва.

Крім  того, завдяки підтримці функціональності кишечника та здатності продукувати ферменти, BioPlus® YC компенсував низький уміст поживних речовин у раціоні свиней.