Агромаркет

10 фактів про аграрні розписки

10 фактів про аграрні розписки

Через відсутність доступних кредитних ресурсів в Україні виникла потреба в нових інструментах, що допомогли б аграріям залучати гроші на більш прийнятних умовах. Утім, коли такий інструмент з’являється, в його потенційних користувачів завжди виникають запитання. «Чи не потраплю я в халепу, заклавши свій урожай ще на етапі посівної?», «Чи віддасть мені гроші фермер-позичальник, якщо, приміром, його посіви загинуть від посухи?», «Як уберегтися від купівлі врожаю, який є заставою?», — цікавляться сільгоспвиробники, водночас не виключаючи можливості й собі скористатися новацією. «АгроМаркет» звернувся за коментарями до радника компанії Pavlenko Legal Group Анни Драгомирецької, котра допомогла нам виокремити 10 цікавих фактів про аграрні розписки.

 

1. Документ діє навіть тоді, коли договір визнано недійсним

 

Аграрна розписка — це товаророзпорядчий документ (а не договір), що видається боржником на виконання договору. З моменту своєї видачі діє незалежно від договору, на виконання якого видана. Оспорювання чи визнання недійсним договору не зупиняє дію аграрної розписки, а отже, і не звільняє від обов’язку її виконання.

На відміну від форвардних контрактів суттєво зменшує ризик зниження ціни на продукцію, оскільки зобов’язання товаровиробника — боржника за аграрною розпискою фіксується в кількості товару, а не в грошовому вираженні. Цікавий нюанс: товарні аграрні розписки фактично дозволяють бартерні розрахунки між сільгоспвиробниками та постачальниками продукції, необхідної для агротехнології. Останні в разі видачі фінансової аграрної розписки мають змогу компенсувати позику майбутнім урожаєм, а сільгоспвиробник отримує фінансування, яке повертає після збору врожаю або отримує матеріально-технічні ресурси з обов’язком здійснити розрахунок після збору врожаю.

 

2. Права кредитора за розпискою можна передавати

 

Поняття боржника та кредитора за аграрною розпискою визначено законодавчо. Так само законодавчо закріплюється можливість передання прав кредитора. Для цього на аграрній розписці або на її невід’ємному додатку роблять передавальний напис «Відступлено» із зазначенням нового кредитора. Він має право задовольнити свої вимоги за рахунок майна будь-кого з попередніх кредиторів, імена яких розташовані вище його імені у списку передавальних написів. Тому, якщо первісний кредитор не бажає брати на себе таку відповідальність, йому потрібно пам’ятати й робити в тексті передавального напису аграрної розписки спеціальне застереження: надпис «без поруки».

 

Забезпечити зобов’язання за аграрними розписками згідно із законом можна порукою фінансової установи, яка має в тексті аграрної розписки написати «Поручаюся» (порука здійснюється в порядку, встановленому для операцій з авалювання векселів). Відтак, це надає інвесторам додаткові можливості для повернення інвестицій і робить новий інструмент цікавим для банків й інших учасників ринку, наприклад, для зернотрейдерів.

 

3. Перехід права власності на ділянку не звільняє від боргу

 

Аграрні розписки можуть використовуватися виключно в операціях із сільськогосподарською продукцією (перелік якої визначено у групах 01–14 розділів I та II Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності згідно із Законом України «Про Митний тариф України»). Їх мають право видавати власники земельних ділянок сільськогосподарського призначення або ті, хто на законних підставах отримали право користування такою ділянкою для агровиробництва.

 

Важливо: перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє дію зазначеного в аграрній розписці застави майбутнього врожаю й не припиняє права боржника та кредитора з аграрної розписці на користування земельною ділянкою до збору відповідного врожаю, але не довше ніж до закінчення відповідного поточного маркетингового року (проте визначення маркетингового року законодавець не дає, і це може потягнути за собою спори між сторонами). 

 

Закон вимагає наявність обов’язкових реквізитів аграрної розписки. Якщо документ їх не містить, то він не є аграрною розпискою. За правовими наслідками це означає, що аграрну розписку можна оспорити й визнати недійсною виключно за дефектом форми. Проте через те, що вона складається на спеціальному бланку та нотаріально посвідчується, навряд чи цей ризик актуальний.

 

4. Розмір застави може в рази перевищувати розмір зобов’язання 

 

За законом аграрна розписка встановлює забезпечення виконання зобов’язань боржника за аграрною розпискою заставою його майбутнього врожаю. Предмет такої застави —  майбутній урожай. Розмір застави має бути не меншим за розмір зобов’язання за аграрною розпискою. Тобто він може в рази перевищувати розмір зобов’язання боржника. На день видачі аграрної розписки майбутній урожай не може перебувати в інших заставах. На день збору врожаю предметом застави стає відповідна кількість агропродукції. Довести її походження має боржник за аграрною розпискою. Тобто права кредитора на зібрану продукцію є безумовними.

 

Опис предмета застави, зокрема інформація щодо кадастрового номера, місця розташування, правовстановлювальних документів на земельні ділянки, на яких вирощується заставлений майбутній урожай сільськогосподарської продукції, є обов’язковим реквізитом аграрної розписки. Утім, слід детально зазначати якість предмета застави та порядок її визначення, включаючи експертну установу для уникнення спорів у майбутньому.

 

5. У кредитора є право контролювати врожай боржника

 

У законі передбачено форми такого контролю.Відтак, самостійно або із залученням третіх осіб кредитор має право здійснювати моніторинг, спостереження за майбутнім урожаєм, за дотриманням технологічних процесів із можливістю доступу до земельних ділянок, на яких вирощується майбутній урожай, а також доступу до приміщень, де зберігається зібрана сільськогосподарська продукція, що є предметом застави за аграрною розпискою. У разі виявлення порушень агротехнології кредитор може скласти відповідний акт і вимагати від боржника усунути таке порушення у визначений в акті термін. Якщо вимоги не будуть усунені, кредитор має право самостійно або із залученням третіх осіб доростити майбутній урожай із дотриманням відповідних технологічних процесів.

 

6. Недобросовісні кредитори підуть до суду 

 

Аграрні розписки діють до повного їх виконання. За згодою кредитора дата виконання зобов’язань за аграрною розпискою може бути перенесена на наступний маркетинговий рік. Законодавчо закріплено положення, що визначає обов’язок кредитора, котрий отримав виконання зобов’язання за аграрною розпискою, протягом трьох днів із моменту виконання зробити на аграрній розписці напис «Виконано» (скріплюється його підписом і печаткою) та повернути аграрну розписку боржнику. В іншому разі доведеться сплатити передбачений законом штраф. Після повернення оригіналу аграрної розписки з позначкою про її виконання боржнику той має звернутися до нотаріуса для внесення запису про виконання аграрної розписки до відповідних реєстрів.

 

Є кілька важливих запитань, що не врегульовані законодавчо. Приміром, які наслідки та яким чином боржник має захищати свої права, якщо виконана аграрна розписка без позначки про це залишається у кредитора? За таких умов позичальникові доведеться подати позов до суду. До ухвалення остаточного рішення та набрання його чинності для третіх осіб, включно з нотаріусом, аграрна розписка вважатиметься дійсною та чинною.

 

7. За порушення зобов’язань за розпискою — арешт майна

 

30 вересня набув чинності наказ Міністерства юстиції України від 29.09.2015 №1839/5, згідно з яким затверджено зміни до Інструкції з організації примусових виконавчих дій щодо аграрних розписок. Зокрема, додано окремий розділ «ІХ. Виконання виконавчих написів, здійснених на аграрних розписках». Простіше кажучи, кредитор може звернутися до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису, якщо боржник не виконає зобов’язань у зазначений в аграрній розписці термін. Наявність аграрної розписки без позначки про її виконання (напису «Виконано») є достатнім підтвердженням безспірності вимог кредитора — підстава для негайного здійснення нотаріусом виконавчого напису. Далі державний виконавець протягом семи днів забезпечує передачу кредитору за аграрною розпискою предмета застави аграрної розписки. До того ж постанова про арешт майна, яке є предметом застави аграрної розписки й оголошення заборони на його відчуження, виноситься державним виконавцем одразу ж, коли відкривається виконавче провадження. Як бачимо, законом та інструкцією встановлено черговість задоволення вимог кредитора, а також переважне право на задоволення його вимог шляхом предмета застави кредитора за аграрною розпискою, яка була видана раніше тим самим боржником щодо тієї самої продукції.

 

У разі відсутності в натурі предмета застави, що має бути переданий кредитору за аграрною розпискою, він має право на задоволення своїх вимог іншим майном боржника. Проте невідомо, у якому порядку має здійснюватися стягнення: у спеціальному позасудовому, як передбачено для стягнення предмета застави у боржника, або в загальному судовому. Інструкція на відміну від статті 13 закону не містить відповідних положень. Тому є значні ризики застосування загального судового порядку.

 

8. У пошуках компромісу в разі форс-мажорних обставин 

 

Згідно зі статтею 7 в разі загибелі врожаю, який був визначений як застава, боржник за згодою з кредитором може замінити предмет застави аналогічним чи рівноцінним майном. Якщо ж сторони не зможуть дійти згоди, то автоматично заставою стає майбутній урожай, вирощений на ділянці, де загинули посіви. Коли ж зібраного врожаю недостатньо для повного погашення зобов’язань, предметом застави за такою розпискою стає майбутній урожай будь-якої сільськогосподарської продукції, яка вирощується або буде вирощуватися боржником на земельній ділянці, що зазначена в аграрній розписці. І хоча норма захищає права кредитора, все ж вона має прогалини, й у боржника буде можливість уникнути виконання.

 

9. Якщо майно-заставу перепродали, борги віддаватиме покупець 

 

Законодавчо передбачено можливість задоволення вимог кредитора за аграрною розпискою майном третьої особи — якщо боржник неправомірно продав предмет застави. До того ж третя особа — покупець — матиме до боржника права регресної вимоги.

 

Проте невідомо, у якому порядку має здійснюватися стягнення — інструкція не містить відповідних положень, тому не виключені у цьому разі ризики застосування загального судового порядку.

 

10. Перевіряти дані про ділянку й урожай слід у Реєстрі аграрних розписок 

 

Коли ви купуєте в сільгоспвиробника продукцію або ж оформлюєте право користування (оренди) земельною ділянкою, не завадить перевірити, чи, часом, не придбаєте разом із нею ще й ризики, що пов’язані з виданими аграрними розписками.

 

Це також важливо робити кредиторам до оформлення аграрних розписок — може виявитися, що під цей урожай виробники вже винні за іншою аграрною розпискою іншому кредитору. Аграрних розписок під заставу одного врожаю взагалі може бути багато (законом не передбачено обмежень), а виконання зобов’язань (і примусове, зокрема) за кожним видом агропродукції відбуватиметься в порядку «живої черги кредиторів» (хто був першим, той першим й отримуватиме).

 

Як перевірити ситуацію? В Україні вже створено й працює Реєстр аграрних розписок. Публічний доступ до його відкритої частини можна отримати на веб-сайті ДП «Аграрні реєстри» http://www.agroregisters.com.ua/freeaccess

 

 

газета “АгроМаркет”, листопад 2015 року

   

Усі авторські права на інформацію розміщену у газеті “АгроМаркет” та інтернет-сторінці газети за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа».
 

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ