Тваринництво
Головне:
Тваринництво

Профілактика кокцидіозу

Наше Птахівництво
Джерело:
Наше Птахівництво
Поділитись:
Профілактика кокцидіозу

Процес і ступінь атенуації мають бути враховані при виборі живої вакцини проти кокцидіозу, оскільки відсутність атенуації чи недостатня її ступінь негативно впливатимуть на життєві показники птиці.

 
 

Більшість вакцин проти кокцидій створено на основі живих простіших, що проходять у кишківнику два або три життєвих цикли для активації імунної відповіді й досягнення ефективного захисту.

 

На ветеринарному ринку наразі є доступними живі атенуйовані та неатенуйовані вакцини. До складу живих неатенуйованих вакцин входять ооцисти паразиту, що характеризується природною вірулентністю. Контроль небажаних поствакцинальних реакцій забезпечується шляхом зменшеної кількості ооцист у дозі препарату, а інколи за використання кокцидіостатиків. Живі атенуйовані вакцини спеціально розроблено для того, щоб стимулювати розвиток імунної відповіді, без будь-яких ускладнень. Найпоширеніший спосіб для атенуації полягає у відборі штамів, що характеризуються вкороченим життєвим циклом. Застосовується також метод пасажування простіших E. tenella на курячих ембріонах. Зрозуміло, що внаслідок різних методів атенуації можливо досягти різного ступеня ослаблення паразитів. Тому серед користувачів живих вакцин є певні сумніви з приводу їх безпечності. З огляду на це, проведено дослідження, метою якого було порівняти безпечність атенуйованих і неатенуйованих комерційних вакцин із препаратом ЕВАЛОН®, живою атенуйованою вакциною проти кокцидіозу в курей-несучок і батьківського поголів’я.

 

Дослідження безпечності препаратів проти кокцидіозу

 

Одноденних курчат було отримано від комерційного постачальника в Іспанії. Вага курчат у віці один день становила 40–50 г. Птицю розмістили в пташнику без доступу кокцидій, як підстилку використано стружку дерева. Підстилку не змінювали протягом усього експерименту. Температуру та вологість перевіряли один раз на день, значення показників становили +25…+26 °С та близько 50% відповідно. Воду й корм задавали без обмежень. Комерційний корм, яким годували курчат, не містив кокцидіостатиків. Птицю було поділено на 5 груп (по 105 курчат у кожній). Оцінювали клінічні ознаки, вагу тіла, патологоанатомічні зміни у кишечнику та кількість ооцист у підстилці. Курчат вакцинували у віці один день.

 

Клінічні ознаки були відсутні у групі 1 (контрольна), 2 (ЕВАЛОН) і 4 (вакциновані атенуйованими кокцидіями). Незначні клінічні прояви кокцидіозу, такі як втрата активності й розпушеність пір’я, виявлено у групах 3 та 5 (вакциновані неатенуйованими препаратами). Крім того, у курчат із 5-ї групи виявлено анемічність ніг і м’язів грудки, незначний тремор. Тривалість клінічних проявів варіювала: у групі 3 — 2 дні, у той час як у групі 5 — з 15-го по 43-й день. Спорадичні зміни консистенції та кольору фекалій спостережено у групі 2 та 4, у той час як зміни якісних властивостей посліду в групах 3 та 5 відбулися відразу з 2–3 тижня життя після вакцинації. Слід зазначити, що не виявлено ймовірної різниці у вазі тіла (використано критерій порівняння Манна-Уітні, p<0,05). Однак на 37-й день після вакцинації вага птиці у групі 1 і 2 досягла найбільшого значення, порівнюючи з іншими, що пояснюється високим ступенем безпечності живої атенуйованої вакцини проти кокцидіозу, а також значною швидкістю реплікації вакцинних ооцист із піком на 21-й день після вакцинації. Таким чином, найпростіші швидко елімінуються зі шлунково-кишкового тракту птиці, не спричиняючи фізіологічно вагомих патологій (рис. 1).

 
 

У результаті вивчення патологічних змін тонкого й товстого кишківників не виявлено достовірної різниці між групою 1 і 2. У той час як значні відмінності виявлено у групах 3 та 5, порівняно з контрольною. У птахів з групи 3 патологоанатомічні зміни зафіксовано у прямій кишці на 28-й день після вакцинації; з групи 4: у дванадцятипалій, клубовій кишці — на 28-й день після вакцинації, прямій — на 37-й день після вакцинації; у групі 5: у прямій кишці — на 28-й день після вакцинації, сліпих — на 37-й день після вакцинації. На рис. 1 показано середнє значення патологічних показників по кожній групі. Загальне середнє значення показника — це сума балів, що відображають патологоанатомічні зміни в різних відділах кишківника в досліджуваних курчат.

 

Ооцисти еймерій виявлено в підстилці всіх вакцинованих груп, у той час як у групі 4 їх було детектовано найпізніше. Найбільшу кількість ооцист виявлено в групах 3 та 5, різниця досягала 14,9 . 104 ооцист/г на 7-й день після вакцинаці (рис. 2). Однак надалі кількість ооцист у підстилці значного знижувалася, що можливо пов’язано з низькою густиною посадки курчат, яка впливає на їх розповсюдження по підстилці. Оскільки вакцина ЕВАЛОН атенуйована, рівень реплікації ніколи не перевищував значення для неатенуйованих (група 3 та 5). До того ж відмічено наявність піку реплікації на 7-й та 21-й дні, після яких у птиці формувався ефективний клітинний імунітет проти еймерій. Якщо підсумувати все викладене вище, то клінічні ознаки й зміни якісних показників посліду були більш виражені в групі 3 та 5; значні паталогоанатомічні зміни спостережено у птиці з 3-ї, 4-ї та 5-ї груп; крім того, в курчат із 4-ї групи максимум реплікації було зміщено на 21-й день після вакцинації.

 

Отже, процес атенуації та його ступінь є важливими чинниками, що мають бути враховані у виборі живої вакцини проти кокцидіозу, бо відсутність атенуації та недостатній його ступінь негативно впливатимуть на життєві показники птиці. Крім того, встановлено, що внаслідок застосування препарату ЕВАЛОН ступінь прояву патологоанатомічних змін у кишківнику мінімальний й не впливатиме на фізіологічний стан. Завдяки цьому та сформованому ефективному імунітету птиці вдасться досягти високого рівня однорідності й приросту у вазі, що врешті-решт позитивно впливатиме на продуктивність.

 

 

Матеріал надала компанія HIPRA

журнал “Наше Птахівництво”, липень 2018 року

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “Наше птахівництво” та інтернет сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 

Інші статті в цьому журналі
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
4
Статті з журналу: