Агрономія

Нове рішення в азотно-сірчаному живленні

Нове рішення в азотно-сірчаному живленні
 
 

У часи інтенсивного розвитку технологій, високопродуктивних гібридів, застосування високих доз мінеральних добрив і позакореневого підживлення важливим є отримання не лише високоякісного врожаю, а й досягнення найвищої економічної ефективності в керуванні мінеральним живленням рослин. Ураховуючи потреби ринку, компанія «ІКАРАІ УКРАЇНА» пропонує сучасне рішення в азотно-сірчаному живленні.

Ігор Бубнов, керівник департаменту агрохімічної

підтримки та реклами

[email protected]

050 468-74-92

Здебільшого розрахунок норми внесення основних добрив базується на методі «виносу», або «скільки кидає сусід». Чи не правда? Особливо, коли йдеться про азотні добрива, які в останні роки відчутно подорожчали через «усім відомі» причини. От тоді і порушується питання оптимізації азотного живлення, коли багато клієнтів уже рахують кожну «гранулу» азоту. Ринок мінеральних добрив, у свою чергу, пропонує широкий асортимент продукції.

Не замислювалися, чому в останні роки стали популярними комплексні продукти з умістом сірки? Сульфат амонію суперфосфат, сульфат магнію, сульфат калію, калімагнезія, сульфоамофос, азотосульфат, сульфат-нітрат амонію — це не повний перелік добрив, використання яких збільшується стабільно із року в рік. Що особливого в сірці? Чому цей елемент уважається «молодшим братом» азоту? Розглянемо це питання детальніше.

Фізіологія. Сірка як елемент живлення є складовою всіх рослинних білків і низки фітогормонів, а в рослин — є третім за значенням елементом після азоту й фосфору. Сірку й фосфор рослини споживають приблизно однаково. Забезпеченість рослин достатньою кількістю сірки — основний важіль отримання якісного рослинного білка. Переоцінити її роль неможливо, бо вона:

 • є складовою частиною білків;
 • незамінний компонент амінокислот (цистин, цистеїн, метіонін);
 • бере участь у процесах обміну речовин;
 • сприяє утворенню хлорофілу під час фотосинтезу;
 • позитивно впливає на утворення бульбочкових бактерій під час азотфіксації;
 • допомагає формуванню молодих листків, генеративних органів (зокрема насіння);
 • входить до складу вітамінів (тіаніну, біотину, групи В);
 • збільшує стійкість рослин до шкідників, стресових чинників.

Дефіцит. Брак сірки призводить до затримки синтезу білків, накопичення азоту в небілковій (нітратній) формі, зменшення вмісту цукрів, жирів, особливо в олійних культурах.

За зовнішніми ознаками дефіцит сірки подібний до азоту, оскільки азот і сірка мають подібні функції в метаболізмі рослин. За недостатньої кількості сірки затримується ріст і розвиток стебел (стають тонкими, жорсткими й ламкими). Схоже на дефіцит азоту. У чому ж різниця? Відмінність полягає тільки в тому, що за браку азоту жовтіють і відмирають листки нижнього ярусу, а за браку сірки пошкоджуються точки росту, молоді верхні листки стають блідо-зеленими, а забарвлення жилок листка також набуває світлого кольору. Саме від забезпеченості культур сіркою залежить засвоювання сполук мінерального азоту. Тому високоефективна дія азоту неможлива без достатнього забезпечення сіркою. Ось чому сірка вважається «молодшим братом» азоту.

Сірка в ґрунті. Загальний уміст сірки в ґрунті визначається запасами гумусу й становить у межах від 0,001 до 0,5%, до того ж70–90% її міститься в органічній формі. Сірка, що міститься у складі органічних сполук рослинних решток і гумусу, не доступна для рослин. Здивовані? Щоб вона стала доступною для рослин, потрібна трансформація сірки в напрямку мінералізації за участю мікроорганізмів роду Thiobacillus thiooxidans, під час якої вивільняється сульфатна форма сірки, що поглинається рослиною. Проте процес мінералізації проходить занадто повільно (через низький рівень температури, вологості, рівня аерації ґрунту), аби культури були забезпечені в потрібній її кількості. Про це свідчать такі цифри: ґрунти з 1% органічної речовини можуть вивільняти сірку зі швидкістю 3,6 кг/га/рік. Дефіцит, що виникає, має компенсуватися внесенням сірковмісних мінеральних добрив.

Взаємодія зі «старшим» братом. Оскільки сірка, як і азот, відіграє важливу роль у синтезі білка, існує зв’язок між живленням рослини азотом і сіркою. Найчастіше неправильне співвідношення цих елементів лімітує врожайність. У складі білка на 15 частин азоту припадає одна частина сірки, тобто співвідношення N:S= 15:1, проте ця пропорція характерна не для всіх сільськогосподарських культур (табл. 1)

 
 

Завдяки оптимальному поєднанню азоту й сірки інтенсивність засвоєння азоту з мінеральних добрив і ґрунту зростає на 15–25%, зростає і вміст білків (клейковини), олійність у технічних культур. Проте в рослин потреба в сірцізмінюється протягом вегетаційного періоду:

 • Ріпак. Максимальна потреба спостерігається у фазу цвітіння й утворення стручків;
 • Кукурудза. Споживання сірки відбувається з постійною швидкістю протягом вегетаційного періоду. В зерні акумулюється понад 50% накопиченої рослинами сірки;
 • Пшениця. Між фазами цвітіння й дозрівання втрачає до половини спожитої сірки;
 • Овочеві культури. Накопичують сірку під час вегетації, проте під час цвітіння втрачають більшу її частину, дефіцит якої може призвести до накопичення нітратів у плодах.

Унесення сірковмісних добрив. Перед тим як визначитися, вносити добрива чи ні — слід ураховувати такі чинники:

 • Культура та її потреба;
 • Фізико-хімічні властивості ґрунту;
 • Кліматичні умови (рівень опадів, температурні показники);
 • Фон мінерального живлення (співвідношення N:S).

! Особливо слід звернути увагу на легкі ґрунти з низьким умістом гумусу, де крім низької швидкості мінералізації вимиваються сірковмісні сполуки в нижні шари ґрунту, де можуть бути зв’язані глинистими частками. Такі втрати можуть сягати до 50% її надходження в ґрунт із добривами, які оцінюються від 8 до 15 кг/га.

IKAR® — інноваційне рішення в позакореневих підживленнях

IKAR® — європейський виробник рідких спеціальних мінеральних добрив, які призначені вирішувати питання живлення будь-яких культур. Маючи сучасні технологічні можливості, міжнародна команда фахівців розробляє та впроваджує інноваційні продукти, що визначаються своїм умістом, комбінацією, високотехнологічністю й простотою у використанні. На сьогодні портфоліо розробок компанії — це понад 100 формуляцій, які проходять випробування й тестування в 16 країнах світу.

Технологія IKAR® — чітка та зручна класифікація продуктів, яка дає можливість обирати систему підживлень із шести класів продукції.

Беззаперечною гордістю лінійки добрив IKAR® є добриво IKAR ELAIS.

Розроблене на основі тіосульфату амонію та з умістом Молібдену, серед усіх конкурентних продуктів IKAR ELAIS має найвищу концентрацію SO3 — 810 г/л.

Переваги тіосульфату амонію:

 1. Висока розчинність за температури +20 °С — 1730 г/л, порівнюючи зі звичайним сульфатом амонію (754 г/л);
 2. Стійкий до промивання, ефективно взаємодіє з ґрунтовими частками;
 3. Активізує ферментативну діяльність ґрунту;
 4. Позитивно впливає на ґрунтові мікроорганізми;
 5. Має пролонговану дію.

У чому полягає пролонгована дія IKAR ELAIS? Тіосульфат амонію за сумісного внесення з азотними добривами досягає збільшення на 20% мінеральних форм азоту завдяки ЗМЕНШЕННЮ втрат аміаку та промиванню нітратних форм. Тому внесення саме тіосульфатної форми сірки — ГАРАНТІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЇ АЗОТНИХ ДОБРИВ. Через те, що тіосульфат за потрапляння в ґрунт переходить у проміжну форму тетратіонатів, які пригнічують Nitrobacter й інгібують активність уреази, відчувається ефект пролонгованої дії. Така форма є найкращим хімічним «відновником», що покращує доступність інших елементів живлення.

Нестача сірки

Практика засвідчує, що, застосовуючи IKAR ELAIS, можна створювати бакові суміші з будь-яким співвідношенням N:S без додаткового підігрівання та перемішування, що робить цей продукт універсальним для використання.

Особливістю продукту є вміст молібдену, який бере участь у формуванні ферменту нітратредуктази, покращує обмін азоту в рослині. Найбільше значення молібден має в азотному живленні завдяки тому, що цей елемент входить у склад двох ферментів нітратредуктази та нітрогенази. Останній фермент відповідає за процес переведення в доступний стан атмосферного азоту під час симбіотичної азотфіксації бульбочковими бактеріями, що дуже важливо для розвитку бобових культур. У свою чергу нітратредуктаза відповідальна за відновлення в рослинах нітратів до нітритів у процесі білкового обміну.

Важливим є те, що продукт має нейтральне середовище, що дає можливість використовувати його в бакових сумішах із будь-якими іншими препаратами. Застосовуючи це добриво для позакореневих підживлень, можна бути впевненим, що рослина отримає свою «порцію» такої потрібної їй сірки.

Як правильно внести й розрахувати норму. Виникає запитання: у якій нормі використовувати цей продукт? Є загальнодоступна інформація — 1–3 л/га. Розбіг? Правильно! Аби правильно визначити норму внесення добрива, в компанії працює команда спеціалістів, що завжди готова надати фахову консультацію, визначити оптимальну дозу, враховуючи ті самі чинники й використовуючи всі наявні інструменти компанії. Головне, що в сезон такі консультації можуть надаватися в режимі 24/7.

Однак потрібно врахувати, що внесення тільки азотних чи сірковмісних добрив не вирішує глобального питання — отримання стабільно високоякісної продукції. Тому наша команда працює на Вас.

Вибір за вами!

 

 

журнал “The Ukrainian Farmer”, квітень 2019 року

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “The Ukrainian Farmer” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа».

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ