Агрономія

Систіва® — ключ до розкриття генетичного потенціалу продуктивності озимого ячменю

Систіва® — ключ до розкриття генетичного потенціалу продуктивності озимого ячменю

Ще в самому розпалі жнива і досить далеко до підбиття підсумків результативності господарювання в поточному році. Адже збіжжя ще на токах, а попереду чимало клопотів щодо його зберігання та реалізації. Однак, незважаючи на «невідомість», аграрії вже розпочали підготовку до проведення посівної кампанії озимих зернових та технічних культур урожаю 2017 року. При цьому сільськогосподарських товаровиробників значно менше турбують питання, які стосуються виключно технічних моментів: «Яким чином і коли посіяти?» Їх більше турбує: «Що і в якій кількості висівати, тобто якою має бути структура посівних площ, щоб залишатися успішним і в наступному році?» У цьому плані від нас користі буде замало, адже, як стверджує українська приказка, «Сто баб, сто порад» — і радити тут мають професійні аналітики ринку сільськогосподарської продукції. Ми ж у своїй статті зупинимося на питанні, у якому ми дійсно є компетентними: системі фунгіцидного захисту зернових культур, зокрема озимого ячменю.

  

Щороку на теренах України виробляється близько 7–10 млн. тонн зерна ячменю. За обсягами виробництва ця культура поступається лише озимій пшениці і кукурудзі. Цільовим сегментом реалізації зерна ячменю є використання на продовольчі й фуражні цілі, а також виробництво солоду для пивоваріння. Однак ключовими чинниками, які обмежують подальше розширення посівних площ та зростання валових зборів зерна ячменю, є низький рівень рентабельності виробництва, що зумовлено як реалізаційною ціною на збіжжя, так і рівнем урожайності. Якщо на ціноутворення ми вплинути не в змозі, то підвищити рівень урожайності в наших силах.

 
Рис. 1. Частка окремих частин рослини у забезпеченні надходження асимілянтів до зернівки озимого ячменю

  

Не є секретом те, що, маючи в своєму розпорядженні сорти озимого та ярого ячменю з потенціалом урожайності зерна 70–90 ц/га і більше, українські аграрії в середньому по країні збирають до 35 ц/га. З цим статистичним показником можна доволі довго сперечатися, однак всі погодяться з тим, що за такого рівня урожайності говорити про ефективне господарювання не доводиться. Причину виникнення такої ситуації зазвичай вбачають в обмеженому ресурсному потенціалі та несприятливих погодних умовах, тоді як вона криється значно глибше, зокрема в підходах до формування продуктивності посівів. Для прикладу: якщо проаналізувати технології вирощування озимого ячменю у господарствах різних форм власності, то можна помітити закономірність, що підходи до його вирощування здебільшого є такими, як і до вирощування пшениці. А це докорінно неправильно. Спробуємо пояснити, чому. Для цього проаналізуємо свіжі в пам’яті приклади осінньої посівної кампанії 2015 року.

  

Через низку об’єктивних і суб’єктивних причин період сівби та отримання сходів озимих зернових культур в минулому році був доволі розтягнутий. До того ж значна частина площ озимих пшениці та ячменю пішли в зиму у фазі 1–3 листочків, в кращому разі — початок кущення. Якщо для озимої пшениці це звичне явище, і в подальшому завдяки адаптованій технології вирощування ми здатні реалізувати доволі високий рівень урожайності, то для озимого ячменю такий підхід є неприпустимим. На відміну від озимої пшениці ячмінь має лише осіннє кущення, тому очікувати від посівів пізніх строків сівби інтенсивного кущення навесні не доводиться. Винятком є сорти «дворучки», які здатні розвиватися як за озимим, так і ярим циклом росту і розвитку. Також потрібно зважати на те, що за оптимальних умов осінньої вегетації озимий ячмінь на відміну від пшениці закладає значно більшу кількість бічних продуктивних пагонів. Це є біологічною особливістю цієї культури, яка зумовлена нижчою продуктивністю колоса. При цьому активне закладання продуктивних пагонів у осінній період буде відбуватися тільки за умови ефективного функціонування фотосинтетичної поверхні листкового апарату. Перепоною є розвиток хвороб, особливо у посівах ранніх та оптимальних строків сівби. Значної шкоди у цей період завдають борошниста роса, сітчаста та темно-бура плямистості, ринхоспоріоз, а також кореневі гнилі. Більшість виробників зерна озимого ячменю мало приділяють уваги фунгіцидному захисту посівів у осінній період, вважаючи його другорядною культурою, а внесення фунгіцидів восени малоефективним. Формуванню такого стереотипу спряли диспаритет цін на сільськогосподарську продукцію, а також наявна в науковій літературі інформація про дольову участь окремих листків у наливі зерна (рис.1).

 

Її досить часто трактують як значення листків у формуванні врожаю, що є частковим спотворенням наукової інформації. Адже повноцінне функціонування фотосинтетичної поверхні третього, підпрапорцевого (другого) та прапорцевого листків і колоса позитивно впливає тільки на індивідуальну продуктивність рослин: озерненість колоса і масу 1000 зерен. Так, це одна з найбільш важливих складових формування врожаю, однак є ще інший не менш важливий чинник — густота продуктивного стеблостою і вплив перерахованих вище органів на цей показник є мінімальним. Для закладання оптимальної густоти рослин і продуктивних пагонів важливим є забезпечення рослин достатньою кількістю вологи і елементів живлення, ефективний захист від бур’янів і хвороб у період появи сходів — кущення (ВВСН 11-29). Наводячи цю інформацію, ми хочемо переконати вас в необхідності повноцінного фунгіцидного захисту посівів озимого ячменю протягом всього періоду вегетації, від сівби до збирання врожаю. Тільки за такого підходу можна досягти реалізації генетично закладеного потенціалу продуктивності районованих сортів.

 
Рис. 2. Ефективність контролю сітчастої плямистості (Drechslera teres) в посівах озимого ячменю фунгіцидом-протруйником Систіва® в умовах Агро-центру BASF у Одеській обл., 2016 р. (станом на фазу прапорцевого листка ВВСН 37-39)

  

Ключовим елементом ефективної системи захисту ячменю є раннє виявлення та ідентифікація хвороб. Адже зумовлені ними втрати залежать від багатьох чинників, наприклад: терміну ураження та інтенсивності розвитку патогену, погодних умов чи толерантності сорту до збудника тощо. Не слід забувати і те, що основним джерелом інфекції грибних хвороб є післяжнивні рештки, однак такі хвороби, як сітчаста, лінійна, темно-бура плямистості та ринхоспоріоз можуть поширюватися і з насіннєвим матеріалом, що є причиною ураження рослин ячменю у ранні фази росту і розвитку. Тому потреба у фунгіцидному захисті листкової поверхні виникає вже на початку кущення.

 
Рис. 3. Стан посівів озимого ячменю при застосуванні Систіва® на період молочної стиглості в умовах Одеської області, 2016 р.

 

Дотепер із грибними хворобами, які пошкоджують листкову поверхню ячменю, боролися виключно обприскуванням посівів фунгіцидами. У зв’язку із цим аграріям доводилося постійно проводити моніторинг фітопатологічного стану посівів і за появи перших симптомів ураження хворобами виконувати обприскування. Однак швидкість реагування на проблему значною мірою залежить від технічного стану обприскувача, наявності фунгіцидів, а також погодних умов. З появою на ринку пестицидів України фунгіциду-протруйника Систіва® (прохання не плутати з поняттям фунгіцидний протруйник) робота аграріїв значно спрощується. Систіва® — перший фунгіцид, який ефективно і протягом тривалого періоду (від проростання до появи прапорцевого листка) контролює хвороби сходів і листкового апарату озимого та ярого ячменю. Однак на відміну від традиційних фунгіцидів його наносять на насіння під час передпосівної підготовки. Це забезпечує ефективний захист уже на етапі проростання, а висока фунгіцидна активність і швидкий перерозподіл діючої речовини у рослині гарантує контроль плямистостей листя на більш пізніх етапах органогенезу, аж до фази прапорцевого листка (ВВСН 37-39). Таким чином, застосувавши Систіва® під час передпосівної обробки насіння, ми отримуємо ефективний захист як у осінній період, так і навесні. Це дозволяє уникнути двох фунгіцидних обробок: восени — за епіфітотійного розвитку борошнистої роси, ринхоспоріозу і сітчастої плямистості та навесні — у період кущення-початок виходу рослин в трубку (ВВСН 25-32).  Як наслідок, маємо економію паливно-мастильних матеріалів, зменшується навантаження на техніку, раціональніше використовуються матеріальні і трудові ресурси як в осінній, так і у піковий період весняних польових робіт. Крім того, ми отримуємо посів, який сформований зі здорових рослин з підвищеною життєздатністю, що можуть набагато краще протистояти зимовим негараздам. 

 

 
Рис. 4. Вплив Систіва® на розвиток і закладання продуктивних пагонів озимого
ячменю, 2016 р.

Довготривалий фунгіцидний ефект препарату забезпечує діюча речовина з групи SDHI (інгібітори сукцинатдегідрогенази) нового класу піразолкарбоксамідів — КсеміумТМ (флуксопіроксад), яка відкриває нові можливості для боротьби із захворюваннями зернових культур. Завдяки яскраво вираженим ліпофільним та гідрофільним властивостям вона легко проникає через клітинні оболонки, розчиняється в клітинному сокові і переміщується по ксилемі, забезпечуючи ефективний захист кореневої системи, сформованої надземної частини рослини, а також нових приростів. Відмінні системні властивості забезпечують ефективний контроль кореневих гнилей, сітчастої і смугастої плямистостей, ринхоспоріозу, видів іржі та ін. Високу фунгіцидну активність Систіва® підтверджено численними польовими та виробничими дослідженнями на озимому та ярому ячмені в різних ґрунтово-кліматичних зонах. Відмінні результати отримано і в 2016 році, незважаючи на нестабільний температурний режим протягом весняного періоду. Для прикладу, використання Систіва® у посівах озимого ячменю в умовах Агро-центру компанії BASF у Одеській області забезпечило контроль сітчастої плямистості у фазі прапорцевого листка на рівні 77–95%. Слід зазначити, що дослідження проводилися на сприйнятливому до ураження цією хворобою сорті озимого ячменю Достойний. Розвиток сітчастої плямистості на контролі під час виходу прапорцевого листка сягав 21,3%. (рис. 2). Згідно з результатами досліджень, оптимальною нормою Систіва® для контролю сітчастої плямистості з економічного і технічного боку у посівах озимого ячменю є 1,0 л/т. За такої норми витрати Систіва® забезпечує ефективний захист посівів озимого ячменю до виходу прапорцевого листка (ВВСН 37-39). Подальше підвищення норми внесення Систіва® до 1,5 л/т дозволяє подовжити захисний період до фази молочної стиглості зерна (ВВСН 71-75), однак це не завжди є економічно виправданим (рис. 3).  

 
Рис. 5. Влив Систіва® на польову схожість озимого ячменю сорту Харківський 29 (Інститут захисту рослин НААН, Хмельницька обл. 2012 р.)

Систіва® демонструє не лише відмінні фунгіцидні властивості. Вона належить до групи продуктів, які виробляються під брендом AgCelence®, яскравими представниками якої є фунгіциди, що вже завоювали довіру споживачів: Абакус®, Піктор®, Ретенго® та ін. Тобто, використовуючи Систіва®, сільськогосподарські товаровиробники отримують більше, ніж звичайний захист від хвороб, адже діюча речовина цього фунгіциду Ксеміум® здатна стимулювати фізіологічні процеси у рослині. Це підвищує польову схожість насіння, стійкість рослин до стресових умов, покращує фотосинтетичну діяльність, стимулює розвиток кореневої системи та закладку продуктивних пагонів, активізує засвоєння азоту, що дозволяє збільшити рівень урожайності і покращити його якість (рис. 4).

 

У ході реєстраційних досліджень на базі Інституту захисту рослин НААН в умовах Хмельницької області використання Систіва® дозволило підвищити польову схожість посівів озимого ячменю майже на 7%. Якщо врахувати, що норма висіву становила 4 млн схожих насінин/га, то це додаткових 280 тис. рослин/га (рис. 5), або, потенційно, 3–7 ц/га зерна, залежно від умов вирощування. Це є досить вагомою перевагою Систіва® по відношенню до традиційних фунгіцидів, особливо, якщо врахувати ще й той чинник, що ячмені мають обмежений потенціал продуктивності колоса. Формування оптимальної густоти продуктивного стеблостою є однією з ключових передумов реалізації генетично закладеного рівня продуктивності озимого та ярого ячменю.

Рис. 6. Урожайність озимого ячменю при застосуванні Систіва® в умовах Демо-центрів BASF, 2014 р.

Позитивний вплив передпосівної обробки насіння препаратом Систіва® (на противагу фунгіцидним системам захисту) на формування урожайності озимого та ярого ячменю підтверджено чисельними виробничими дослідами, які проводилися в різних ґрунтово-кліматичних зонах України (рис. 6 і 7).

 

Незважаючи на високу ефективність традиційних систем фунгіцидного захисту щодо контролю хвороб у посівах озимого та ярого ячменю, Систіва® завжди забезпечує вищий рівень урожайності, а отже, дозволяє краще розкрити потенціал районованих сортів ячменю і раціональніше використати ресурсний потенціал.

Рис. 7. Ефективність фунгіцидних систем захисту ярого ячменю, 2015 р.

  

Протягом 2015–2016 років українські аграрії на власному досвіді мали можливість переконатися, що Систіва® — це інноваційний продукт для захисту посівів ячменю, який забезпечує:

 

• ефективний захист посівів від сівби до прапорцевого листка проти широкого спектра хвороб (сітчастої і смугастої плямистостей, ринхоспоріозу, борошнистої роси, кореневих гнилей, тифульозу снігової плісняви, тощо) не залежно від погодних умов;

 

• стійкість рослин проти стресових умов (посуха, заморозки, морози) та стимулювання їх росту і розвитку;

 

• активізацію процесів фотосинтезу і засвоєння азоту;

 

• раціональне використання техніки і трудових ресурсів;

 

• підвищення врожайності та його якості.

 

Використовуйте Систіва®! Будьте на гребені успіху! Щедрих вам врожаїв!

Материнський П. В., канд. с.-г. наук

Чоловський С. М., канд. с.-г. наук

журнал “The Ukrainian Farmer”, липень 2016 року

  

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “The Ukrainian Farmer” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 
 

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ