Агромаркет

Очищення зерна. Нові рішення

Очищення зерна. Нові рішення

Подорожчання енергії та дефіцит ресурсів спонукають агровиробників шукати ефективніших способів очищення зерна, що забезпечать належну якість та продуктивність.

Ефективність аспірації залежить від організації процесу взаємодії зерна, що падає, з повітряним потоком. Також визначальну роль відіграє щільність зернового потоку, форма насіння та насипна щільність (натура). Для кожної культури існує граничне значення щільності зернового потоку, за якого аспірація припиняється як процес.

Накопичений досвід у розробці зерноочисних машин переконливо засвідчує потребу в глибокій і багатоваріантній регульованості режимів роботи таких машин, і аспіратори не є винятком. Зважаючи на це, компанія «Спецелеватормлинмаш» розробила й випробувала аспіратор, який має низку конкурентних переваг.

 

1. Оптимізовано траєкторію потоку зерна з урахуванням впливу на неї потоку повітря.

2. Повітря рухається по замкненому контуру, що виключає утворення циклонів й істотно знижує споживання електроенергії, адже примусова подача повітря (наддув) на вхід вентилятора знижує навантаження на електропривід робочого колеса, що дозволяє виходити на підвищені оберти завдяки збільшенню частоти струму без його перевантаження.

3. Плавне регулювання пропускної здатності (продуктивності) та швидкості повітряного потоку дозволяє оптимізувати відому для різних сільгоспкультур розбіжність параметрів: якість очищення та продуктивність.

 

На рис. 1 наведено схему роботи аспіратора АФ-30.

Багатогранні дослідження показали, що через складну взаємодію потоку повітря з потоком зерна відділяється крім рослинного легкого сміття й зернова домішка, швидкість витання окремих зернівок якої нижча за швидкість витання повноцінних зерен. Двоетапність аспірації не вирішує проблеми відокремлення зернової домішки від сміття через однакову швидкість витання сміття та щуплого зерна. Тому виходом із цієї ситуації буде розділення суміші на очисному калібраторі (рис. 2).

1. Ефективність калібратора зумовлена збільшенням пропускної здатності сит (решіт) у середньому на 47% і наявністю на решетах ворушителя, що забезпечує обмін маси в рухомому шарі зерна.

2. У приводі для коливального руху відсутні тяги, ексцентрики, шківи, ремені тощо, адже його обладнано поворотними вібраторами з високим експлуатаційним ресурсом.

3. Можливість регулювання режимів роботи кожного очисного калібратора за рахунок чотирьох регульованих параметрів — вектора імпульсу коливання, частоти, амплітуди коливання і кута нахилу.

Випускаються очисні комплекси «Дует» двох типів. «Дует-30» з продуктивністю по пшениці 20–40 т/год і «Дует-100» з продуктивністю 50–140 т/год.

 

Наведені графіки (рис. 3) дозволяють зробити такі висновки:

1. Глибоке регулювання режимів аспіратора дозволяє ефективно чистити зерно в широкому діапазоні продуктивності (за 20 т/год і 40 т/год).

2. Режим очищення за частоти обертання вентилятора 60 Гц показав добру якість видалення сміття за продуктивності 40 т/год (виносилася практично така сама частка, як і за 50 Гц на продуктивності 20 т/год).

У разі потреби сушіння зерна й очищення доцільно проводити як до сушіння, так і після нього. До сушіння — щоб не витрачати гроші на сушіння сміття й не знижувати зайвою вологою температуру теплоносія, а після сушіння — через те, що підсохле та не видалене до сушіння сміття легко відділиться після процесу.

 

 

Леонід Фадєєв, канд. техн. наук

газета “АгроМаркет”, червень 2015 року

  

Усі авторські права на інформацію розміщену у газеті “АгроМаркет” та інтернет-сторінці газети за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.

Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа».

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ