Агрономія

Дербі™ — незамінний гербіцид у контролі IMI-падалиці ріпаку

Дербі™ — незамінний гербіцид у контролі IMI-падалиці ріпаку

Господарства України постійно відчувають значну потребу в отриманні інформації про сучасні технології вирощування та захисту сільськогосподарських культур. Реагуючи на цей запит, компанія «Сингента», маючи на озброєнні комплекс наукових і технологічних прийомів, розробляє та підбирає різні технології з огляду на окремо взяті проблеми. Значна увага приділяється вивченню технологічності засобів захисту рослин, що використовуються, зокрема, «новій» тенденції захисту зернових культур від бур’янів в осінній період.


Останні роки характеризувалися подовженим періодом осінньої вегетації пшениці та ячменю, що сприяло появі й доброму розвитку бур’янів у посівах озимих культур. Серед проблемних і важкоконтрольованих однорічних дводольних бур’янів слід назвати такі види, як падалиця ріпаку, особливо IMI, Дескурайнія Софії, фіалка польова, підмаренник чіпкий, куколиця біла, горобейник польовий, сокирки польові, кропива глуха, волошка синя, гірчак (види), лобода біла, рутка лікарська. Саме вони стали головними конкурентами культури в боротьбі за найважливіший лімітований чинник останніх років — вологу. На фоні високого і середнього ступеня забур’яненості, домінуючого на полях України, втрати врожаю зернових культур досягають суттєвих показників — 4–6 ц/га і більше.

Застосування гербіцидів восени дає можливість у найкоротші терміни змінити «взаємовідносини» між культурними рослинами та бур’янами на користь перших. Для отримання хороших результатів від використання цього прийому надзвичайно важливого значення набуває добір ефективного та безпечного препарату.

Досить поширена весняна практика, коли вся система захисту посівів від бур’янів зводиться до внесення гербіцидів перших поколінь, таких як 2,4-Д, 2М-4Х та сульфонілсечовин, не може бути використана для осінньої технології. Серед головних причин цього слід зазначити, що спектр дії даних гербіцидів не завжди відповідає структурі забур’янення. Тривале їх застосування сприяло тому, що в бур’янових ценозах зросла частка відносно стійких видів бур’янів. Крім того, використання гормональних гербіцидів з високим вмістом діючих речовин може призвести до суттєвого погіршення перезимівлі зернових культур. Більшість сульфонілсечовинних гербіцидів також не забезпечують очікуваний контроль важкоконтрольованих бур’янів, наприклад IMI-падалиці ріпаку. Всі ці аргументи змушують визнати, що для захисту посівів в осінній період необхідно застосовувати тільки адаптовані високотехнологічні гербіциди. З метою пошуку таких продуктів спеціалістами компанії «Сингента» спільно з провідними вченими з різних регіонів України і низки інших країн було проведено тривалі пошукові дослідження.

Порівнюючи технологічні властивості гербіцидів «Сингента» й основних конкурентів для захисту зернових культур в осінній період, було виявлено, що окремі продукти нашої компанії та певні їх суміші здатні забезпечувати бездоганний контроль домінуючого спектра бур’янів і відмінну толерантність до культури.

Ключовим показником при оцінці придатності гербіциду для осіннього використання була здатність контролювати IMI-падалицю ріпаку, адже контроль саме цього бур’яну створює найбільше проблем при традиційному весняному захисті. Наприклад, гербіциди, які містять трибенурон-метил або просульфурон, рекомендовані для контролю звичайної падалиці ріпаку, не забезпечують його на господарському рівні. Аналіз даної ситуації свідчить, що стратегія захисту зернових від IMI-падалиці ріпаку повинна реалізовуватися в осінній період, коли остання перебуває в найбільш вразливій фазі до дії гербіцидів.

Порівняння ефективності гербіцидів виявило, що найбільш високу ефективність проти IMI-падалиці ріпаку продемонстрував найпопулярніший в Україні гербіцид Дербі™.

Нагадаю, що Дербі™ — системний післясходовий гербіцид для контролю однорічних і окремих багаторічних дводольних бур’янів, зокрема перерослих і слабочутливих до сульфонілсечовин, у посівах зернових колосових культур. Багаторічний досвід застосування Дербі™ переконливо довів відмінну ефективність препарату проти широкого спектра широколистих бур’янів, серед яких види щириці, маку, жабрію, ромашки, сухоребрика, редька дика й гірчиця польова, зірочник середній, падалиця соняшнику, ярутка польова, волошка синя, Дескурайнія Софії, амброзія полинолиста, підмаренник чіпкий, осот жовтий і рожевий та багато інших однорічних дводольних бур’янів. Дербі™ ефективний за низьких температур, починаючи з +5 °С, тому використання препарату восени в озимих пшениці та ячмені не лімітується погодним фактором.

Фото 1. Ефективність Дербі™ проти IMI-падалиці ріпаку, Київська обл., 2020 р.

Оцінка ефективності Дербі™ проводилася в умовах створення штучного та природного фонів з IMI-падалицею ріпаку. Гербіциди застосовували восени в ранній період росту озимої пшениці, починаючи від 2 листків до початку кущення. Однорічні дводольні бур’яни перебували у фазі 2–4 листки, деякі рослини ІМІ-падалиці — у фазі 6 та 8 листків. Денна температура повітря під час внесення гербіцидів була в діапазоні +8–12°С.

Осіннє застосування Дербі™ в умовах минулого року, як і в попередні роки, продемонструвало, що високочутливими (> 95–98 %) бур’янами до дії даного гербіциду виявилися: волошка синя, грабельки звичайні, сухоребрик, Дескурайнія Софії, дельфіній посівний, хрінниця смердюча, жовтозілля звичайне, незабудка польова, грицики звичайні, ромашка непахуча та лікарська, талабан польовий, гірчиця польова, роман польовий, герань розсічена, мак-самосійка і дикий, зірочник середній.

Зважаючи на підвищений інтерес до рівня контролю ІМІ-падалиці ріпаку, цей бур’ян був на постійному контролі від моменту внесення гербіцидів до збору врожаю. Вже перший облік на 14-й день засвідчив, що Дербі™ відмінно контролює ІМІ-падалицю ріпаку (фото 1). При цьому швидкість дії на цей вид також була найвищою серед гербіцидів, що випробовувалися. На час другого обліку, на 28-й день після застосування гербіцидів, загибель ІМІ-падалиці ріпаку у варіанті з Дербі™ у нормі 70 г/га становила 98–99 %. Подібні відмінні результати в контролі ІМІ-падалиці ріпаку при використанні Дербі™ були отримані й у виробничих умовах (фото 2).

Фото 2. Ефективність Дербі™ проти IMI-падалиці ріпаку у виробничих умовах

В ході спостережень за впливом Дербі™ на ІМІ-падалицю ріпаку виявили дуже важливий чинник, який суттєво впливав на ефективність гербіциду проти цього виду падалиці. Йдеться про фазу розвитку ріпаку на момент застосування: внесення Дербі™ у фазу 2–4 (6) листки було найбільш ефективним. ІМІ-падалиця ріпаку загинула повністю і не мала можливості відновити вегетацію навесні. Проте ріпак, який мав фазу розвитку 8 (6) листків на момент внесення, незважаючи на повну загибель надземної частини рослин з осені, навесні зміг відновити свою вегетацію завдяки добре розвинутій кореневій системі.

Ділянки, де застосовувався Дербі™, були абсолютно чистими від ІМІ-падалиці ріпаку до збору врожаю (фото 3).

Фото 3. Ефективність осіннього застосування Дербі™ проти ІМІ-падалиці ріпаку на фоні контролю, Вінницька обл., 2021 р.

Максимально ефективна норма Дербі™ проти IMI-падалиці — 70 г/га. Серед причин рекомендації використовувати максимальну норму є біологічні особливості бур’яну: значний восковий наліт на рослинах, стадія розвитку на момент внесення препарату та не завжди оптимальні температури для роботи гербіциду. Було також відмічено, що при різких змінах погоди використання Дербі™ з поверхнево активними речовинами гарантувало підвищення швидкості та рівня дії гербіциду. Найбільш яскравим підтвердженням цього було застосування Дербі™ в суміші з Аксіал®. Завдяки унікальній ПАР Адігор досягалася 100 % ефективність проти IMI-падалиці ріпаку та інших дводольних бур’янів.

Водночас з еталонним рівнем контролю IMI-падалиці ріпаку та соняшнику і домінуючих бур’янів Дербі™ виявився недостатньо ефективним у контролі видів кропиви та фіалки. Тому на полях, де ці бур’яни присутні в значній кількості, з метою підвищити ефективність Дербі™ доцільно додавати гербіцид Логран® із нормою витрати 10 г/га. Вартість цього компонента практично не впливає на гектарну вартість суміші, адже норму Дербі™ в цій суміші рекомендується знизити до 50 г/га. Крім підсилення дії Дербі™ на кропиву та фіалку, наявність Логран® у суміші забезпечує тривалий контроль бур’янів, які навіть ще не були присутні на момент внесення. Логран® контролює види щириці, маку, жабрію, ромашки й сухоребрика, портулак городній, редьку дику, гірчицю польову, зірочник середній, падалицю соняшнику, ярутку польову, волошку синю, Дескурайнію Софії, амброзію полинолисту, фумарію лікарську, фіалку триколірну, підмаренник чіпкий, види кропиви та багато інших.

Усе вищенаведене дозволяє зробити переконливий висновок, що захист посівів зернових культур гербіцидом Дербі™ в осінній період забезпечує контроль IMI-падалиці ріпаку та соняшнику й інших домінуючих зимуючих дводольних бур’янів. Застосування Дербі™ восени, крім відмінного балансу між максимальною ефективністю і безпекою для культури, дозволяє зберегти до 2–3 ц/га додаткового врожаю порівняно з традиційним внесенням навесні.

Олександр Джам, технічний експерт з підтримки гербіцидів на польових культурах, компанія «Сингента»

Поділитись:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ