Агрономія

Автоматизація управління холдингом

Автоматизація управління холдингом

Ефективність вирощування сільгосппродукції в холдингу суттєво зростає в разі упровадження сучасних систем управління.

 

У спішність аграрних підприємств, що мають лідерські позиції на вітчизняному ринку, значною мірою зумовлена ефективністю й оперативністю управлінських рішень, ухвалення яких базується не лише на особистому досвіді керівника, а й на можливості отримання своєчасних, точних і повних даних про всі ресурси компанії. У сучасному сільському господарстві для отримання й обробки такої інформації послуговуються комплексними системами управління земельними банками, аграрними технологіями та моніторинговими системами для сільськогосподарської та вантажної техніки. Про спільний досвід успішного упровадження таких інновацій у національній агропромисловій групі AGRICOM GROUP LIMITED розповіли її виконавчий директор Петро Мельник і директор компанії «Панорама консалтинг» Артем Бєлєнков.

Внутрішні потреби та пропозиції ринку

 

Запуску будь-якої нової технології в компанії передує аналіз видів діяльності структурних підрозділів, визначення наявних механізмів вирішення завдань і можливих способів їх поліпшення. Інакше кажучи — визначення внутрішніх потреб і зіставлення їх із продуктами, що пропонує ринок.

«У нашому разі була потреба у створенні бази даних земельного банку всіх підприємств групи з можливістю експорту інформації до корпоративної системи управління підприємством. Крім того, ми виявили потребу в оперативному доступі до технологічних карт полів і їхніх паспортів. Третім блоком була база даних місця розташування парку різноманітної техніки з можливістю контролю використання палива.

Скажімо, для впровадження ефективної логістики на підприємствах групи, потрібно, зокрема, запровадити блочну систему ведення рослинництва, для реалізації якої має бути проведено аналіз технологічних карт полів із прив’язкою до конкретної місцевості в комплексі з контролем техніки в режимі реального часу й історичних даних. У результаті маємо умовну схему «контури полів —місцевість — техніка».

Ринок пропонував велику кількість різноманітних варіантів, проте, керуючись такими критеріями, як комплексність, функціональність і співвідношення ціна/якість, зупинилися на рішенні, що дозволило за допомогою мінімальної кількості програмних продуктів створити гнучку, повноцінну й універсальну систему управління агробізнесом із можливістю конфігурувати її залежно від зміни потреб», — каже Петро Мельник.

 

Корпоративна система управління аграрними технологіями

Відправною точкою впровадження проекту було визначення точних контурів полів. Це дозволило раціоналізувати бюджет компанії, бо він безпосередньо залежить від кількості гектарів в обробітку. Потім за допомогою ГІС «Панорама АГРО» створили єдину базу даних по полях й історії їх обробітку. Таке програмне забезпечення дозволило вести аналітику по кожному полю, підключати матриці рельєфу й створювати тематичні карти. Також до системи підключено супутниковий моніторинг стану посівів і на щотижневій основі організовано консультації щодо даних зі знімків стану біомаси для полів компанії.

Маючи в системі всю базову інформацію по полях і дані супутникового моніторингу, керівництво отримало змогу проводити детальний аналіз причин одержаної врожайності й визначати, що саме вплинуло на кінцевий результат.

Корпоративна система управління земельним банком

Використовуючи ГІС «Карта 2011», створено єдину електронну карту земельних ділянок компанії, до якої прив’язано базу реєстрів за договорами оренди, а також форми для введення даних і шаблони звітів.

За допомогою ГІС-серверу проведено розмежування прав доступу відповідно до конкретних підрозділів. Це забезпечило захист даних і значно підвищило ефективність роботи співробітників. Поєднання цієї системи з електронною картою полів дало змогу контролювати переміщення земельних ділянок як об’єкта власності.

AGRICOM GROUP LIMITED отримала візуалізацію й аналітику земельних ділянок, що полегшує проведення оперативного моніторингу змін у земельному банку та його планування.

Корпоративна система GPS-моніторингу техніки, агрегатів й автотранспорту

 

На третьому етапі проекту було впроваджено систему управління технікою. Вона включала в себе системи комплексного обліку палива по ланцюжку «АЗС — бензовоз — техніка — витрати на полі», а також сюди були підключені диспетчерська служба та система оперативного планування й обліку фактичних робіт сільгосптехніки компанії.

Це одразу дозволило знизити витрати компанії на пальне на понад 500 літрів за один календарний місяць завдяки створенню прозорих ланцюжків руху ПММ, ведення обліку й контролю за якістю й об’ємом виконаних робіт на полях.

«Із самого початку це був надзвичайно цікавий проект для нас, оскільки він поєднував у собі системний підхід і комплексність вирішення питань управління, — розповідає Артем Бєлєнков. — Упровадження цього проекту дало позитивні результати не тільки для холдингу. У процесі співпраці ми також отримали цінний досвід і навички. Оскільки холдинг активно розвивається, то під час реалізації проекту потрібно було не лише вдосконалити низку програмних продуктів, а й проявити гнучкість у питаннях конфігурації проекту. Значну роль відіграла організаційна структура AGRICOM GROUP LIMITED і проектна команда клієнта: виконавчий директор компанії, керівник проекту та IT-спеціалісти. Їх мотивація та зацікавленість допомогли пришвидшити реалізацію проекту й підвищити його ефективність.

Сьогодні інноваційні технології — це незамінна складова будь-якої галузі, вони значно підвищують продуктивність підприємств. А враховуючи орієнтацію холдингу на використання нових технологічних рішень, а також інтенсивне зростання у напрямі рослинництва, автоматизація системи управління компанією стала необхідністю. Крім того, впроваджуючи сучасні технології в рослинництві, підвищуємо контроль активів компанії, прозорість процесів й інформаційне забезпечення менеджменту, знижуємо ризики ведення бізнесу, як у короткостроковій перспективі, так і в довгостроковій», — підбив підсумки пан Бєлєнков.

 

 

Володимир Євтушенко

журнал “The Ukrainian Farmer”, серпень 2015 року

  

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “The Ukrainian Farmer” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 
 

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ