Агрономія

Safecross-гібриди ріпаку озимого компанії «Сингента»: з турботою про врожай

Safecross-гібриди ріпаку озимого компанії «Сингента»: з турботою про врожай
 
 

Геннадій Малина,
кандидат сільськогосподарських наук, менеджер з технічної підтримки
олійних культур

Ріпак озимий — дуже високоінтенсивна культура, що за максимальних вкладень демонструє найбільшу віддачу. Попит на ріпак зумовлено зростанням потреби в рослинних жирах. Ріпакову олію можна порівняти з оливковою, вона має тривалий строк зберігання, придатна для виробництва маргарину та майонезу. Наявність у ній жирних кислот Омега-3 і низький уміст насичених жирних кислот роблять цей продукт незамінним для харчових цілей. Перспективним напрямом використання ріпакової олії є також виробництво біодизелю, мастил і пластику. Для українських сільгоспвиробників ріпак озимий — чи не найрентабельніша культура, тому її вирощування досить актуальне, а добрі ґрунти й сприятливі кліматичні умови дозволяють отримувати високі врожаї.

Проте можна перерахувати низку чинників зниження врожайності: погана структура ґрунту, його ущільнення, що може призвести до 30% втрат; недостатня забезпеченість поживними речовинами (15%); пошкодження хворобами та шкідниками (12%); висока забур’яненість (8%) тощо.

Першим кроком на шляху до отримання високих урожаїв, є вибір гібрида, що дає можливість бути впевненим у його потенціалі. У виборі насіння озимого ріпаку слід звертати увагу на такі чинники:

• інтенсивність (потенціал урожайності) — за умов високого агрофону доцільніше віддавати перевагу саме інтенсивним гібридам, бо вони мають вищий потенціал урожайності з кращими показниками якості;

• адаптивність — кожен гібрид має певний рівень адаптивності до конкретних умов вирощування. Саме тому, обираючи гібрид, слід насамперед ураховувати умови, у яких він вирощуватиметься. Деякі гібриди краще реалізують свій потенціал в умовах дефіциту вологи в період весняно-літньої вегетації, що характерно для багатьох регіонів України, особливо південних, тоді як інші потребують більшої кількості вологи для формування високих урожаїв;

• посухостійкість — у посушливих умовах найбільший потенціал мають ранні та середньоранні гібриди й сорти, які формують урожай до початку періоду ґрунтової та повітряної посухи;

• інтенсивність розвитку восени — для запобігання переростанню рослин ріпаку і, як наслідок, зниженню їх зимостійкості не слід висівати в надто ранні строки гібриди зі швидким осіннім розвитком. Вирощуючи гібриди з інтенсивним розвитком, восени потрібно обов’язково планувати осіннє внесення регуляторів росту.

 
 

Селекціонери компанії «Сингента» активно працюють над створенням нових високопродуктивних гібридів ріпаку озимого зі значним рівнем адаптації до різноманітних умов вирощування.

Основним завданням у створенні нових гібридів є забезпечення їх високої продуктивності (врожайності й олійності), стабільності (поліпшення показників зимостійкості, стійкості до хвороб і несприятливих чинників у період вирощування) та поліпшення якісних показників олії. Особлива увага приділяється поліпшенню рівня адаптації генетичного матеріалу до умов вирощування. Завдяки вдалому розташуванню мережі селекційних станцій в основних кліматичних зонах Європи гібриди «Сингента» мають високий рівень адаптації до різноманітних умов вирощування.

 
 

У процесі наукової діяльності вчені компанії роблять значний внесок у розвиток селекції озимого ріпаку, вдосконалюючи методи створення нових гібридів. Саме селекціонери «Сингента» розробили поліпшену технологію виведення нових гібридів під назвою Safecross™.

Safecross™ — інноваційна технологія в селекції гібридів ріпаку озимого, яка дозволяє значно підвищити ефективність створення нових гібридів із необхідним комплексом господарсько-цінних ознак шляхом точнішої їх передачі від батьківських форм.

Система Safecross™ відрізняється від інших тим, що базується на ядерному типі успадкування чоловічої стерильності. Завдяки цьому ефективніше успадковуються й краще проявляються бажані агрономічні характеристики.

Зокрема, ця технологія передбачає виведення нових гібридів озимого ріпаку з дуже високим і стабільним рівнем урожайності, які вирізняються відмінною адаптивністю до різноманітних умов вирощування, стійкістю до хвороб і таких стресових чинників вирощування, як мороз, посуха та пізня сівба. Всі Safecross-гібриди відзначаються дуже низьким умістом глюкозинолатів, що дає можливість значно підвищити якісні показники насіння, отриманого з урожаю.

Поліпшені характеристики Safecross-гібридів передусім покликані підвищити прибуток господарств від їх вирощування. Наприклад, завдяки цій системі створили гібриди з дуже високим рівнем зимостійкості (НК Технік, СИ Анабелла, СИ Мартен); стійкості до фомозу (СИ Анабелла), циліндроспоріозу (СИ Харнас); поліпшили стабільність урожайності в умовах посухи (Торес, СИ Харнас), підвищили вміст олії (СИ Савео). Інший приклад вдалого використання системи Safecross™ — створення гібридів із поліпшеним амінокислотним складом олії, так званих високоолеїнових гібридів.

Safecross-гібриди успішно вирощують і мають попит у фермерів усіх країн Європи. Пересвідчившись у перевагах цієї технології, починаючи ще з 2007 року, селекціонери компанії «Сингента» застосовують її у створенні всіх нових гібридів. З 2012-го переконатися в перевагах технології Safecross™ могли й українські виробники сільгосппродукції на прикладі гібридів НК Технік і НК Петрол. Зокрема, в екстремальних умовах перезимівлі гібрид НК Технік продемонстрував один із найкращих показників зимостійкості серед усіх гібридів ріпаку озимого, що є на ринку України. Ефективність системи Safecross™ для створення нових гібридів з адаптивністю до посушливих умов і високою врожайністю втілено у гібридах Торес і СИ Харнас.

 
 

Протягом 2017–2018 рр. компанія «Сингента» доповнила своє портфоліо новими високоврожайними гібридами ріпаку озимого — СИ Мартен, СИ Савео, СИ Анабелла та СИ Харнас, які є результатом успішного використання селекціонерами системи Safecross™.

За п’ятирічний період проведення польових досліджень із метою вивчення рівня адаптивності даних гібридів до умов вирощування в різних регіонах вони продемонстрували високу й стабільну врожайність і високу зимостійкість. Приміром, СИ Мартен характеризується дуже високим рівнем пластичності, що дозволяє успішно його вирощувати як в умовах Центральних і Західних областей, так і в посушливих умовах Півдня. Окремо слід зазначити високий рівень зимостійкості цього гібрида, що було підтверджено, зокрема, в складних умовах перезимівлі. Також цей гібрид відзначається повільними темпами росту на початкових етапах розвитку, що робить його стійким до переростання. Його пізніші строки дозрівання дозволяють оптимізувати роботу збиральної техніки в період жнив.

Інша новинка — СИ Савео є гібридом інтенсивного типу, головною особливістю якого вважається надзвичайно висока й стабільна врожайність, підтверджена протягом багаторічних досліджень і першого року вирощування в товарних посівах у різних регіонах. Особливо успішно цей гібрид реалізує свій потенціал в умовах Центральних і Західних областей. СИ Савео також характеризується середньоінтенсивними темпами росту восени, що робить його непридатним до дуже ранніх стоків висіву. Також слід зазначити, що СИ Савео відзначається підвищеною стійкістю до розтріскування стручків і найвищою олійністю серед лінійки гібридів компанії «Сингента».

СИ Анабелла — середньопізній високопродуктивний гібрид інтенсивного типу, який вирізняється високою зимостійкістю (рівень гібрида НК Технік) і високим рівнем стійкості до фомозу. Також гібрид характеризується повільними темпами росту на початкових етапах органогенезу, що робить його стійким до переростання й придатним до оптимально ранніх строків сівби. Рекомендований до вирощування в усіх ріпакосійних регіонах України.

СИ Харнас — середньопізній гібрид із дуже високим потенціалом урожайності, зокрема, демонструє високу й стабільну врожайність у посушливих умовах. Середньоінтенсивні темпи росту на початкових етапах розвитку дозволяють висівати гібрид в оптимально рані сроки сівби. Відзначається високою зимостійкістю та швидким відновленням вегетації навесні, має високу стійкість до циліндроспоріозу. Рекомендований до вирощування в усіх ріпакосійних регіонах України.

журнал “The Ukrainian Farmer”, червень 2019 року

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “The Ukrainian Farmer” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа».

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ