Тваринництво

Майбутнє без антибіотиків

Майбутнє без антибіотиків

В умовах ведення бізнесу в галузі свинарства без застосування антибіотиків слід приділяти належну увагу вакцинації поросят.  

 

Розвиток стійкості бактерій до антибіотиків і поява мультирезистентних штамів є однією з основних проблем у галузі охорони здоров’я в усьому світі. Тому більшість міжнародних організацій веде активний пошук дієвих рішень. Наприклад, Продовольча і сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй (Food and Agriculture Organisation, FAO) розробила «План дій FAO по боротьбі зі стійкістю до протимікробних препаратів 2016–2020». Згідно з концепцією цієї програми, організація бере на себе зобов’язання проводити роз’яснювальну роботу в країнах, законодавство яких, нормативне спостереження та системи контролю над застосуванням протимікробних препаратів, а також профілактика й боротьба з резистентністю до них є малоефективними або не відповідають сучасним вимогам. Саме в таких країнах ризик виникнення й поширення антибіотикорезистентних мікроорганізмів вищий, ніж зазвичай. В умовах усе більшої глобалізації сучасного світу це стає істотною небезпекою для окремих ферм, країни загалом, а також є загальною загрозою. З огляду на це Всесвітня організація охорони здоров’я створила Глобальну систему моніторингу за стійкістю до протимікробних препаратів (GLASS). Ця система епіднагляду розроблена для виявлення патогенів, що становлять найбільшу загрозу здоров’ю всього світу, а також, щоб інформувати про ухвалення рішень, діяти на місцевому, національному та регіональному рівнях і давати підстави для інформаційно-пропагандистської діяльності. З 2010 року Європейське агентство лікарських засобів (EMЕA) працює над проектом під назвою «Європейська мережа з нагляду за застосуванням ветеринарних протимікробних препаратів» (ESVAC), що націлений на збір інформації про застосування протимікробних препаратів для тварин у країнах Європейського Союзу.  

 

Додаткові вимоги до галузі  

 

Компанія HIPRA працює над задоволенням як нинішніх, так і майбутніх потреб у галузі охорони здоров’я, а розробка ефективних високотехнологічних вакцин є головною метою. Одне із завдань пов’язано з контролем поширення патогенних штамів Escherichia coli, які завдають значні економічні втрати у свинарстві. На сьогодні превентивним методом боротьби проти веротоксигенних/шиготоксигенних штамів Escherichia coli, що спричиняють набрякову хворобу й ентеротоксиємію, є нова вакцина, яку розробив науково-дослідний відділ компанії для контролю реальних і потенційних загроз — Веровед. Вакцина, що нещодавно отримала дозвіл на продаж від EMЕA, містить рекомбінантний антиген VT2e. Під час виробництва вакцини штам E. coli продукує VT2e токсин, який очищають за допомогою хроматографії. Мета цього процесу — відбір і виділення VT2e токсину від ендотоксинів і будь-якого іншого типу екзотоксинів, що дозволяє отримати концентрацію антигену у вакцині більше ніж 90%.  

 

Тривалий час імунної відповіді  

 

Крім антигену до складу вакцини входить подвійний ад’ювант на основі гідроксиду алюмінію та діетиламонійетила (ДЕАЕ). Гідроксид алюмінію, ад’ювант, широко застосовують як у гуманній, так і у ветеринарній медицині, він забезпечує повільне вивільнення антигену й, отже, формування тривалої імунної відповіді по типу Th2-лімфоцитів. ДЕАЕ є полікатіоном, який сприяє розвитку сильної та швидкої імунної відповіді проти антигену, до якого він приєднаний. Комбінація очищений антиген і подвійний ад’ювант гарантує безпечне введення вакцини поросятам уже у віці двох днів. Забезпечений вакциною захист присутній із 23-го дня життя й триває до кінця відгодівлі. Застосування вакцини на комерційних фермах приводить до зменшення ступеня прояву клінічних ознак і запобігання смертності. Для підтвердження ефективності вакцини Веровед провели дослідження на фермах, де раніше виділяли веротоксигенні штами E. coli (продукують VT2e-токсин) і діагностували набрякову хворобу. Тварин розділили на дві групи: вакциновані (n = 764) і не вакциновані (n = 643). За тваринами спостерігали від їх народження й до забою. В результаті на забої відзначено статистично значущу різницю у вазі вакцинованих поросят (109,6 кг) проти не вакцинованих (105,5 кг). До того ж середньодобовий приріст ваги у вакцинованих тварин проти контрольної групи був вищим на 23,5 г (4%), що вказує на ефективність і економічну доцільність проведення вакцинації.  

 

Набрякова хвороба на відгодівлі  

 

На одній із досліджуваних ферм було отримано низькі прирости у тварин. Відповідно до даних літератури, причиною цієї патології, незважаючи на відсутність клінічних ознак, характерних для захворювання, могла бути набрякова хвороба. Поросят розподілили на дві групи по 181 тварині в кожній (вакциновані проти набрякової хвороби і не вакциновані). У результаті дослідження виявлено позитивну динаміку приросту ваги в групі вакцинованих тварин (110 кг проти 106 кг). До того ж на відгодівлі у тварин із контрольної групи було виділено веротоксигенні E. coli, які продукують VT2e токсин. Отримані результати підтверджують можливість інфікування на відгодівлі та негативні наслідки на ростові показники. Таким чином, використання вакцини Веровед забезпечить формування тривалого гуморального імунітету і захистить ваших тварин на дорощуванні і відгодівлі від негативного впливу набрякової хвороби, тим самим збільшить приріст ваги та економічний прибуток. 

 

Матеріали надала компанія «Хіпра»

журнал “The Ukrainian Farmer”, вересень 2018 року

  

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “The Ukrainian Farmer” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа».

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ