Овочі-Ягоди-Сад

Філософія органічності

Філософія органічності

Органічне виноградарство передбачає відмінне знання біології культури та її шкідників: згідно з технологією засоби захисту та стимуляції імунітету рослин значно обмежено.

  

Сьогодні органічне сільське господарство — тренд, популярний не лише у Європі, а й у світі. Виноград нарівні з іншими культурами також вирощують згідно з органічними принципами. На відміну від традиційного органічне, або як інколи його називають — екологічне виноградарство, повністю відмовилося від застосування мінеральних добрив і хімічно-синтетичних засобів захисту рослин. Органічне виноградарство прагне зменшити шкідливий вплив, що його сучасне агровиробництво чинить довкіллю.

 

На сьогодні у Європі за органічними принципами господарювання обробляють близько 231,4 тис. га виноградників (89% площі органічних виноградників світу), з яких 79 тис. га знаходяться в Іспанії, 62 тис. га — у Франції, 53 тис. га — в Італії, 7 тис. га — у Німеччині (табл. 1).

 

Таблиця 1. Площа під органічними виноградниками у світі (на 2011 рік)*

Країна

Площа, га

Від загальної площі,

%

Країна

Площа, га

Від загальної площі,

%

Іспанія

79016

30,4

Португалія

2523

1,0

Франція

61055

23,5

Китай

2000

0,8

Італія

52812

20,3

Болгарія

1455

0,6

США

11448

4,4

Угорщина

1207

0,5

Туреччина

8871

3,4

Чехія

978

0,4

Німеччина

6900

2,7

Румунія

842

0,3

Іран

5732

2,2

Хорватія

625

0,2

Греція

5001

1,9

Швейцарія

368

0,1

Молдова

4641

1,8

Пд. Африка

295

0,1

Чилі

4567

1,8

інші країни

2094

0,8

Австрія

4178

1,6

Світ

259803

100

Аргентина

3193

1,2

*за даними організації IFOAM, 2013 рік

 

Законодавство

 

У своїй роботі еко-господарства послуговуються міжнародними постановами та нормативами, крім того, в межах кожного об’єднання фермерів (Ековин, Натурланд, Біо Австрія, Деметр, Екоцерт) існують свої власні вимоги.

 

Правові основи для органічної системи ведення виноградарства започатковано 1991 року, згідно з постановою Європейського Союзу 2092/91 «Про органічне сільське господарство» та відповідним маркуванням сільськогосподарської продукції та продуктів харчування.

 

Із 1 січня 2009 року набули чинності нові правила для органічного землеробства (постанова ЄС №834/2007 із реалізацією положень №889/2008). У цій постанові, детально визначено вимоги, що висуваються до сільгосппродукції в умовах органічного виробництва, а також їх маркування та контроль. Таким чином, для продуктів харчування і сільгосппродукції було захищено законом поняття «біо» та «еко».

 

Згідно з додатком I Положення ЄС, перехід господарства починається з його реєстрації в органах контролю. Період переходу для багаторічних культур, таких як виноград, становить 36 місяців до першого врожаю, який уже може надходити в продаж як «органічний товар».

 

У межах постанови ЄС визначено систему контролю, згідно якої кожне господарство, що хоче виробляти, переробляти або продавати продукти органічного сільського господарства, підлягає контролю. До органу контролю господарства зобов’язані повідомляти всю свою діяльність і підлягають визначеним контрольним процедурам. Система контролю перебуває під наглядом держави, приватна система контролю існує також..

 

Постанова ЄС зобов’язує кожне господарство проводити записи про походження, характер і розмір куплених ресурсів, їх використання та продаж. Для цього зазвичай досить бухгалтерських документів купівлі-продажу в поєднанні із планом догляду за ґрунтом та внесенням добрив, планом захисту рослин, а також книги збору врожаю, книги виробництва вина.

 

Методи господарювання

 

За методами господарювання органічне виноградарство поділяється на біо-динамічне та біо-органічне.

 

Духовною основою біо-динамічного виноградарства є антропософія, заснована австрійським філософом Рудольфом Штайнером. 1924 року він прочитав серію лекцій «Духовні основи для відновлення сільського господарства», що стало поштовхом до зародження цього напряму.

 

Класичним прикладом біодинамічного напряму є господарства об’єднання «Деметр». Відповідно до керівних принципів біодинамічні господарства мають щорічно застосовувати на всій площі препарати на основі рогів корів, гною та мінералів. Це «біодинамічні» препарати, що несуть у собі духовні сили і, як вважають самі послідовники Штайнера, сприяють активізації ґрунту, підвищенню якості та продуктивності винограду. Антропософський світогляд вважає, що ці препарати під впливом «космічних і земних сил» протягом року підтримують духовні сили. Препарати ритмічно перемішують із водою — «динамізують» — і вносять у ґрунт або як позакореневе підживлення. При цьому вирішальною є не норма витрати препарату, а його «біодинамічна» якість. Усі органічні добрива слід обробляти цими духовними препаратами. Обробку ґрунту, посів і роботи з вином здійснюються з урахуванням розміщення планет, тобто за місячним календарем.

 

Вплив специфічних «антропософічних», «біодинамічних» методів виноградарства, особливо у зв’язку з окультними космічними силами не можна перевірити науковими методами. Тому немає доказів того, що додавання цих препаратів поліпшує якість рослини або ґрунту або сприяти підвищенню якості й урожайності винограду.

 

Біо-динамічний метод виробництва від 1924 року є основою органічної асоціації «Деметр» і тепер товарний знак «Деметр» і бренд Biodyn є захищеними на міжнародному рівні.

 

На відміну від біо-динамічного виноградарства вимоги та стандарти якості в біо-органічному виноградарстві є менш суворішими, крім того, тут не застосовують біодинамічні препарати.

 

Вибір сортів

 

В умовах органічного виноградарства можливе вирощування численних сортів культури. Проте найбільш доцільним є вирощування гібридних сортів винограду, бо вони, порівняно із традиційними європейськими сортами, володіють вищою резистентністю до більшості грибних хвороб. Сучасна селекція на сьогодні вивела такі сорти, і деякі з них упроваджені у виробництво. Резистентні сорти не лише стійкі, а й пропонують майже весь смаковий спектр класичних сортів — від сортів типу Рислінгу до сортів для виготовлення південного червоного вина.

 

На сьогодні в кожній країні із розвинутим виноградарством існує безліч подібних сортів: Регент, Сафіра, Йоханітер, Соляріс (Німеччина), Біанка, Алетта, Шардонель (Угорщина), Каберне Юра, Каберне бланк, Пінотін (Швейцарія), Шамборсін, Тріумф Ельзасу, Відал бланк (Франція) тощо.

 

Технологія вирощування

 

Схема насаджень

 

На відміну від традиційних господарств, де міжряддя виноградників становлять 1,6–2 м, в екологічних господарствах міжряддя сягають 2,3–2,4 м і більше. Це робиться задля того, щоб збільшити провітрюваність рядів і таким чином зменшити ризик ураження рослин грибними хворобами.

 

Обробіток ґрунту

 

 

Оскільки ґрунт є важливим елементом екосистеми, в органічному виноградарстві йому відводиться вирішальна роль. Відмова від використання мінеральних добрив і гербіцидів підтримують його структуру й стан у природній формі. Система утримання ґрунту виноградника напряму залежить від ґрунтово-кліматичних умов конкретного регіону.

 

Удобрення

 

 

Основною вимогою системи удобрення в органічному виноградарстві є збереження природної родючості та біологічної активності ґрунту або їх підвищення. Через те, що в органічному виноградарстві не застосовують легкорозчинні синтетичні добрива, велике значення має посів сидератів, особливо бобових і рослин із глибокою кореневою системою, а також унесення органічних добрив. Після заорювання сидератів ґрунтові мікроорганізми переробляють рослинну масу разом із ґрунтовими мінералами, утворюючи гумус. Залежно від сезону можливе використання у сівозміні такого переліку сидератів: весна (короткотермінове вирощування гірчиці, фацелії, бобів, шпинату); літо-осінь (післяжнивне вирощування гороху, ярої вики, люпину, фацелії, олійної редьки, гірчиці); весна-літо (пів- або однорічний висів конюшини, вівса, суміші гороху, вики та вівса); осінь (посів озимої вики та жита, озимого ріпаку).

Додаткове внесення мінеральних добрив можливе, якщо поживні речовини, внесені з органічними добривами, є недостатніми або їх склад незбалансований. Якщо встановлено дефіцит магнію, калію, фосфору або кальцію, можливе внесення важкорозчинних мінералів. Добрива мають бути в переліку постанови ЄС (табл. 2), також їх має визнавати контролюючий орган.

 

Таблиця 2. Дозволені для використання добрива

Вид добрив

Біо-органічне виноградарство

Біо-динамічне виноградарство

Мінеральні добрива

Хімічно-синтетичні азотні добрива і легкорозчинні фосфорні добрива заборонено. Дозволені природна фосфатна порода, алюмокальційфосфати, калійна сіль або каїніт, сульфат калію, карбонат кальцію (наприклад крейда, мергель, вапняне борошно, водоростевий вапняк, фосфатна земля), карбонат кальцію і магнію (наприклад, магнієвий вапняк, борошно магнієвого вапняку), гашене вапно, сульфат магнію (кізерит), мінеральні мікроелементи

Хімічно-синтетичні азотні добрива і легкорозчинні фосфорні добрива заборонено. Можуть бути застосовані такі матеріали: природні фосфати, бідні на важкі метали, каїніт, магнієвмісний сульфат калію (калімагнензія) сульфат калію (вміст хлориду макс. 3%; лише природно отримана сіль калію), сульфат магнію, сірка, мікроелементи

Органічні добрива

Використання відповідно до каталогу господарства. Норма органічних добрив (га/рік) обмежена національним законом

Внесення і зберігання стічних вод, компостів із відходів

Заборонено

Позакореневе удобрення

Дозволено сульфат магнію, рослинні екстракти та екстракти водоростей

 

Захист насаджень

 

Органічне виноградарство з використанням традиційних сортів через грибні хвороби (Plasmopara viticola, Oidium tuckeri) без інтенсивних методів захисту є неможливим. Тому захист винограднику через обмежені можливості захисних засобів потребує найвищої уваги протягом усієї вегетації. Успішний захист рослин вимагає від керівників господарств глибокого знання біології виноградної лози, а також хвороб і шкідників, впливу на них кліматичних факторів і їх екологічні взаємовідносини. В органічному виноградарстві для боротьби зі шкідниками можуть використовуватись нижче наведені групи засобів захисту:

 

– препарати міді;

– колоїдна сірка;

Bacillus thuringiensis;

– феромони;

– рослинні олії.

 

На додаток до суворо регламентованих засобів захисту рослин в органічних господарствах наявні засоби для зміцнення рослин, які створюють власну категорію в законі для захисту рослин. Після того як виявиться, що засіб має прямий вплив на шкідника або патогена, він може класифікуватися в категорію засобів захисту.

 

Сьогодні все активніше виробники ековина заявляють про свою продукцію та її позитивні якості за допомогою рекламних акцій, слогани яких здебільшого красномовно промовляють: «Здорова земля — здорова рослина — здорова людина». І хоча величина урожаю, який отримують органічні господарства, є значно меншою, ніж у звичайних виробників, усе-таки цей недолік компенсується ціною екологічної продукції, що є майже вдвічі вищою.

 

 

Олексій Олефір, канд. с.-г. наук

ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова»

журнал “Садівництво по-українськи”, червень 2015 року 

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “Садівництво по-українськи” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 

Інші статті в цьому журналі
Садівництво по-українськи
Садівництво по-українськи
Садівництво по-українськи
3
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ