Агрономія

Актуально про мікоризу

Актуально про мікоризу

На земній кулі останнім часом спостерігаються значні зміни клімату, які проявляються в першу чергу в глобальному потеплінні, континентальних температурних аномаліях тощо. В багатьох регіонах світу посуха лімітує продуктивність сільськогосподарських культур. На рівні цілої рослини відповідь на стрес, спричинений посухою, включає: затримку росту листків, стебла, а за тривалої посухи — і коренів; закривання продихів; пригнічення фотосинтезу і дихання; зменшення надходження асимілянтів до органів, що ростуть; пришвидшення старіння листків; затримку росту й недорозвинення генеративних органів; збільшене співвідношення корені/пагони.

 

Одним зі способів підвищення продуктивності сільськогосподарських культур за умов посухи світова наука запропонувала інокуляцію (мікоризацію) коренів рослин АМ (арбускулярна мікориза) грибами. Як свідчать численні дослідження, присвячені цій проблемі, майже в 90% експериментів утворення мікоризи сприяло поліпшенню росту рослин, а також збільшенню продуктивності різних сільськогосподарських культур. Уважають, що така позитивна відповідь на колонізацію АМ грибами переважно відбувається через підвищене поглинання мікоризою зв’язаної вологи, та вологи з глибших шарів ґрунту. Крім того, встановлено ефективне вбирання не лише відносно нерухомих іонів із ґрунту, як наприклад фосфору, калію, кальцію, магнію, сірки, цинку, міді, заліза, а й посилене поглинання і транспорту значно рухоміших іонів азоту, особливо за умов посухи.

 

Прижившись на рослині, микоризні гриби розмножуються на коренях рослин і поширюються в навколишній ґрунт у вигляді великої маси абсорбційних ниток, збільшуючи поглинання рослиною води і поживних речовин. Ці нитки більш ніж на порядок тонші за кореневі волоски і тому здатні проникати в що найтонші пори ґрунтових мінералів, які є навіть у кожній окремій піщинці. В одному кубічному сантиметрі ґрунту, що оточує корені, загальна протяжність ниток мікоризи становить від 20 до 40 м. Гіфи грибів поступово руйнують ґрунтові мінерали, добуваючи з них мінеральні елементи живлення рослин, які не знаходяться в ґрунтовому розчині, особливо такий важливий елемент, як фосфор.

 

Рис. 1 Результати пророщування насіння кукурудзи, обробленого препаратом Мікофікс

Ще одна важлива функція мікоризи — перешкоджання зараженню коренів паразитичними грибами й бактеріями, а також вплив на склад ризосферних організмів.

 

На сьогодні не лише експериментальні, а й виробничі показники доводять, що система вирощування сільськогосподарських культур, що контролює мікориза, є на кілька порядків стійкішою і ефективнішою для підвищення врожайності за зменшення затрат на виробництво. За даними VII Міжнародної конференції по мікоризі (2013 рік, Нью-Делі) за використання мікоризи в різних ґрунтово-кліматичних зонах було досягнуто такого збільшення врожайності культур: соя — від 15 до 40%, кукурудза — від 20 до 70%, зернові колосові — від 15 до 30%, овочеві — від 30 до 200%.

 

Найбільш швидкий і ефективний спосіб для насичення популяціями мікоризи поля — застосування комерційного мікоризного інокулянту в передпосівній обробці насіння, зокрема, таких культур, як соя, соняшник і кукурудза. І тут однією з найбільш вдалих є розробка британських учених мікоризного препарату Мікофікс на основі ендомікоризного гриба Glomus intraradlces, яка відкриває нову сторінку в оптимальному насиченні ґрунту мікоризантом.

 

Дані лабораторних досліджень впливу Мікофіксу на посівні якості насіння кукурудзи й соняшнику свідчать про незаперечну ефективну дію мікоризанта ще на старті розвитку культури. Так, установлено як приріст схожості насіння, так і ваги 10 ростків рослин (рис. 1 і 2).

 

 

Рис. 2 Результати пророщування насіння соняшнику, обробленого препаратом Мікофікс

Широке використання Мікофіксу вже на початкових етапах може збільшити прибуток завдяки прибавці врожаю й відразу ж заощадить кошти на добривах. А у випадку сої незалежні польові дослідження доводять, що використання мікоризного гриба Glomus intraradlces в умовах Центрально-Західного Лісостепу може призвести до підвищення врожайності від 9 до 20%. Крім того, мікоризація ґрунту працюватиме й на перспективу завдяки поліпшенню структури ґрунту, його оздоровленню, покращенню фітосанітарного стану.

 

 

Микола Сучек, канд. с.-г. наук,

начальник  відділу насінництва,

старший науковий  консультант АХК Vitagro Partner

журнал “The Ukrainian Farmer”, лютий 2019 року

  

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “The Ukrainian Farmer” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа».

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ