Техніка

Для внесення добрив економічно доцільним є застосування продуктивної техніки з мінімальною логістикою доставки органіки

Техніка для органіки

Техніка для органіки
Фото 1. Розкидач органічних добрив з механізмом подання добрив типу «рухома стінка»

  Для внесення добрив економічно доцільним є застосування продуктивної техніки з мінімальною логістикою доставки органіки   

Унесення органічних добрив позитивно впливає на агрофізичні властивості ґрунту. Практичними дослідами встановлено, що під їхньою дією в ґрунті поліпшується мікроагрегатний склад і водостійкість, макро- та мікроструктура, збільшуються його водоутримні властивості. 

В Україні для внесення твердих органічних добрив поширення набули мобільні кузовні розкидачі, що забезпечують оптимальні показники продуктивності цієї технологічної операції. Загальні вимоги до сільгосптехніки для внесення цих добрив такі: 

• забезпечення норми внесення 15–60 т/га; 

• допустиме відхилення від норми внесення — не більше ніж 5%; 

• нерівномірність унесення по ширині захвату і напрямку руху — не більше як 25%. 

Однак для аграріїв найпринциповішою є така вимога до агрегатів — забезпечувати технологічні показники рівномірності розподілення добрив на поверхні ґрунту. 

Конструктивні схеми розкидачів 

Більшість розкидачів органічних добрив обладнано двома типами розкидних пристроїв — із вертикальними та горизонтальними лопатевими валами. Горизонтальний тип складається з подрібнювального і розкидного барабанів, які обертаються в підшипникових вузлах, установлених на бокових стійках. 

Вертикально розташований розкидний пристрій складається із чотирьох паралельно встановлених під кутом нахилу 75° до платформи транспортера розкидних барабанів. Барабани обертаються в підшипникових вузлах, що закріплені на рамі. 

Розкидачі з горизонтальними одно-або дворядними лопатевими валами застосовують на розкиданні гною, що отримують після використання солом’яної підстилки. Ширина розкидання органічного добрива за допомогою таких робочих органів — 6–8 м. Для збільшення ширини більшість виробників обладнують розкидачі вертикальними дво- або чотирилопатевими валами. За оцінками західних фахівців, такі конструкції краще працюють на розсипчастому перегної. 

На більшості агрегатів механізм подачі добрив у розкидний пристрій — це поздовжній дво- або однострічковий конвеєр (транспортер) днища кузова. Проте ланцюгово-транспортерний механізм є однією зі слабких ланок у конструкції розкидачів, він потребує постійного технічного обслуговування та поточного ремонту. Відповідно, ураховуючи це, виробники нині розробляють інші механізми подачі добрив у розкидний механізм. 

Моделі, що представлені на ринку України 

Найвідоміші моделі закордонних розкидачів твердих органічних добрив, представлених в Україні, пропонують компанії Fliegl, Joskin, Kirchner, Bergmann, Pottinger, Kemper, Gruber, Meyer, HAVCO, Tebbe, Unia, Strautmann. Серед вітчизняних виробників цього сегмента сільгосптехніки виділимо моделі «Ковельсільмаш», «Білоцерківсільмаш» та «Уманьферммаш». Основні технологічні тенденції в розвитку цих агрегатів пов’язані з такими рішеннями. 

Кілька провідних виробників для подачі технологічного матеріалу в розкидний пристрій застосовують механізм висувної стінки, який складається зі сталевої стінки з кронштейнами, двох П-подібних напрямних, рухомого днища кузова та гідроциліндра  (фото 1). Швидкість руху рухомого днища та стінки регулюється за допомогою механічного або електричного потенціометра, забезпечуючи точну норму внесення гною. Такий механізм надійніший в експлуатації й не потребує значних витрат праці та матеріалів для проведення технічного обслуговування. 

Також цікавими є моделі з дисковими розкидними робочими органами, які забезпечують ширину розкидання до 22 м завдяки інноваційній конструкції лопатки диска типу Speed, що використовують відцентрову силу. Лопатки кріпляться до диска не жорстко, а на підшипниках. Тому в разі удару великого каміння або іншого твердого предмета вони відхиляються назад. Завдяки цій системі забезпечується надійний захист приводу та довговічність розкидача. Розкидач оснащено електронним керуванням регулювання крутного моменту через кан-шину ISOBUS VarioSens і системою регулювання подачі розкидної маси, яка працює в автоматичному режимі. 

Фото 2. Схема роботи розкидача органічних добрив із двошнековою системою подання

Для рівномірного постійного подання органічних добрив окремі розкидачі застосовують двошнекову систему (фото 2). Лівий шнек системи переміщає матеріал уперед у бік виходу з молотками, а піднятий правий шнек рухає його вниз, одночасно подаючи матеріал на лівий шнек. Під час потрапляння матеріалу на молотки кожен молоток відокремлює частину органічної маси, подрібнює її та подає в розкидний пристрій. Розкидачі таких моделей можна застосовувати для розкидання підстилки у тваринницьких приміщеннях або загонах. 

Продуктивними є агрегати з бічними розкидачами органічних добрив, які обладнанні ланцюгово-молотковим розкидним пристроєм (фото 3). Цей пристрій складається з ланцюгів із масивними наконечниками, що кріпляться до роторного вала. Під час виконання технологічного процесу частота обертання ротора становить 240 об./хв. Технологічний матеріал розбивається ланцюгами на дрібні частинки й рівномірно розподіляється по поверхні ґрунту. 

Фото 3. Розкидач органічних добрив з ланцюгово-молотковим розкидним пристроєм

Закордонні виробники пропонують розкидачі органічних добрив із ротаційним робочим органом, що складається з диска великого діаметра з горизонтальною віссю обертання та прикріплених до нього лопаток і ножів. 

На деяких моделях машин установлено шибер, що кріпиться до бокових бортів. Шибер у нижньому (закритому) положенні не дає добривам контактувати з розкидними барабанами. 

Для завантаження органічних добрив у кузов гноєрозкидачів застосовують різні типи навантажувачів (фото 4). Так, щоб менше залучати навантажувачі, розроблено розкидач органічних добрив із навантажувальним пристроєм, який складається зі шнека та завантажувального транспортера. Таке конструкційне рішення дозволяє проводити завантаження та розкидання добрив однією машиною. 

Фото 4. Розкидач органічних добрив із завантажувальним пристроєм

Результати дослідів 

Отримані показники продуктивності агрегатів свідчать про те, що техніка з вертикальним розкидним пристроєм більш рівномірно розподіляє добрива по ширині внесення та напрямку руху, порівнюючи з розкидачами, що обладнані горизонтально розміщеними лопатевими валами. Нерівномірність розподілення добрив по ширині внесення розкидачами з вертикально розміщеними валами становить 10,6 до 13,4%, а розкидачів із горизонтальними розкидними валами — 19,4–19,9%. За напрямком руху нерівномірність роботи агрегатів становила 4–7,3 і 12,5–14,5 % відповідно. Розкидач органічних добрив ТЕВВЕ MS 140 в агрегаті із закордонним трактором забезпечив рівномірність унесення добрив за напрямком руху 9,4%, а по ширині захвату — 4,8%. 

Відхилення від установленої норми внесення добрив під час виконання технологічного процесу для всіх машин становить 3,6–4,8%, що відповідає агротехнічним вимогам. За агротехнічними показниками слід віддавати перевагу розкидачам із вертикально розміщеними лопатевими валами, які більш рівномірно розподіляють добрива на поверхні ґрунту. 

Експлуатаційно-технологічні показники машин для внесення твердих органічних добрив визначалися під час роботи за технологічною схемою «ферма — поле». Відстань від ферми до поля становила 3 км. Продуктивність МТА на довжинах гонів 100, 360, 600 і 1000 м — 0,11–0,32 га/год, а витрата пального — 26,5–48,2 кг/га. Низька продуктивність і висока витрата пального пов’язані зі значним пробігом під час переїздів від ферми до поля. Наприклад, машино-тракторний агрегат МТЗ-82+РТД-5, транспортуючи гній, виконує вісім переїздів і долає відстань 48 км для внесення гною на площі 1 га. 

Зі збільшенням довжини гонів зменшується продуктивність унесення твердих органічних добрив. Це пов’язано зі збільшенням відстані та часу на переїзди до місця завантаження (кагату) на краю поля. 

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ