Елеватор

Спалювання агровідходів для створення теплової енергії — це не лише економія бюджету підприємства

Сушимо агровідходами

Сушимо агровідходами

Спалювання агровідходів для створення теплової енергії — це не лише економія бюджету підприємства, а й урок до свідомої взаємодії з нашою планетою.

Попит на альтернативне паливо зростає  

Спалювати викопні вуглеводні задля отримання теплової енергії хоч і зручно, але не завжди вигідно як з погляду економіки, так і з позиції ощадного ставлення до нашої планети. Той двоокис вуглецю, що утворився внаслідок горіння нафти або газу, додається в атмосферу, і таким чином збільшується частка СО2 у повітрі. Повернути цей вуглець у найближчій перспективі вже не вийде. 

Аби не погіршувати склад атмосфери, нині пропонується використовувати як паливо відходи від агровиробництва. Наприклад, компанія TEFF уважає, що агровідходи, які технологічно можливо спалювати, здатні й повинні замістити частину викопних вуглеводнів (газ, вугілля, нафту й ін.). У чому тут секрет? Насправді спалювання агровідходів також призводить до викидів двоокису вуглецю. Але тут є один важливий момент: спалювана біомаса під час вирощування вже «з’їла» цей двоокис вуглецю й під час спалювання лише повертає те, що забрала з повітря. Таким чином можна одночасно досягти кількох важливих цілей: 

• збереження екології планети: використовуючи агровідходи як біопаливо, у повітря не викидається додатковий двоокис вуглецю; 

• збереження ресурсів планети: використовуючи агровідходи як біопаливо, теплова енергія отримується без викопних вуглеводів, які відновлюється тисячоліттями; 

• економічна доцільність — агровідходи як паливо вдвічі дешевші за викопні вуглеводні. 

Структура ринку біомаси набирає обертів. Ціна на біомасу збільшується у сезон сушіння приблизно втричі, тобто якщо було 2 тис./т, то стало 6 тис./т. Це свідчить про те, що на ринку існує дефіцит біомаси, попит на неї виріс і тому вартість сушіння агропродукції лишатиметься високою. Але є частина біомаси, яка майже не використовується. Наприклад, якщо зібрати 20% від стебел кукурудзи, соняшнику та ріпаку, можна зібрати приблизно 7 млн тонн спроможної до спалювання біомаси в масштабах усієї України. Це було б хорошим рішенням, але технологія збирання решток від указаних культур є нетрадиційною в Україні, і лише деякі інноваційні підприємства почали відпрацьовувати її. 

Інший спосіб привести додаткову біомасу з поля — збільшити частку сміттєвої домішки. Збільшення витрат на логістику буде незначним, але відчутно зросте навантаження на очисні системи елеваторів. Чи вплине це на загальну продуктивність приймання зерна? Так, вплине, але, з іншого боку, дасть можливість заготовляти біомасу для своїх потреб. 

Таким чином, використовуючи два напрями збирання агровідходів, указані вище 7 млн тонн біомаси здатні замінити 3 млрд кубометрів газу. Таким чином, можна суттєво знизити енергетичну складову витрат на сушіння. 

Отримуємо теплову енергію з біомаси 

Для отримання прибутку або скорочення витрат від використання біомаси як палива необхідно забезпечити максимально ефективний процес її спалювання. Наприклад, фахівці компанії TEFF уважають, що вихрове спалювання демонструє найкращі результати. Вихрове спалювання справляється з усіма видами палива з біомаси, що є на українському ринку, і їх не потрібно гранулювати. Дрібна фракція агровідходів як біопалива для вихрового спалювання підходить дуже добре. Компанія TEFF має велику кількість цікавих кейсів застосування технології спалювання агровідходів, й один із недавно реалізованих — це співпраця з холдингом МХП. Тут було успішно проведено експеримент зі спалювання стебел кукурудзи, а на цей рік заплановано подальше відпрацювання технології збирання рослинних решток кукурудзи за допомогою спеціального пристрою, що чіпляється за комбайном. Фахівці компанії TEFF разом зі спеціалістами МХП будуть намагатись досягти таких цілей: зібрати стебла кукурудзи, перевезти, подрібнити, зберегти й спалити. На 2024 рік технологія буде запропонована широкому загалу потенційних користувачів: промисловцям, олійно-екстракційним заводам, енергетичним компаніям, тепловим станціям, агрохолдингам, що займаються переробкою, тепличним господарствам і птахофабрикам, фермам, елеваторам й ін. 

Відповідальність чи теплова енергія? 

Кожного власника теплогенератора завжди хвилює питання ефективності та безпеки харчових продуктів. І тут є два принципових рішення: можна працювати без теплообмінника або з теплообмінником. Перший варіант простіший, але тягне за собою певні ризики. Окрім підвищеної пожежної небезпеки димові гази можуть містити різні хімічні сполуки (бензопірени й багато інших), і позбутись їх можна тільки за умови, коли під час спалювання температура в зоні горіння не менша за 1000 градусів, а сам процес налаштовано на максимальну ефективність окислення. Цього досягти непросто, тому другий варіант роботи з теплообмінником є надійнішим, хоча і дещо дорожчим у розрізі початкових інвестицій. Компанія TEFF пропонує кілька варіантів теплообмінників, які унеможливлюють контакт димових газів із продукцією. Наприклад, теплообмінник «повітря — повітря» максимально простий: тут гарячі димові гази нагрівають оребрену металеву поверхню, яка з іншого боку віддає це тепло чистому повітрю, що спрямовується до сушарки. 

Теплообмінники «пар — повітря» та «олива — повітря» також можуть використовуватись з високим рівнем ефективності. Це особливо доречно там, де сушарки вже працюють з подібними системами, і потрібно тільки додати альтернативне джерело енергії. У компанії TEFF є приклади втілення подібних проєктів на двох олійних заводах (агрокорпорації «Крупець» і заводу «Потоки»), де сушарки Buhler оснащено паровими теплообмінниками. 

У той час, коли робиться будь-який бізнес, відбувається вплив на довкілля. Завдання кожного учасника процесу — не порушувати законів фізики й не створювати небезпеки для оточення й навколишнього середовища. Компанія TEFF дотримується цих принципів і не перетинає певних меж. Наприклад, температура сушильного агента, що подається до сушарки, не має перевищувати 250 градусів. Температура спалювання має бути у межах 1000 градусів, щоб забезпечити повноцінне окислення всіх небезпечних хімічних сполук із вуглецем і азотом, що можуть загрожувати зерну і довкіллю. 

Сушарки горять через неправильну технологію спалювання. Підтвердження цього — відсутність випадків пожеж на об’єктах, де працюють теплогенератори TEFF.  

ГОВОРИТЬ ЕКСПЕРТ 

Юрій Фаренюк

Юрій Фаренюк, директор ТОВ «ТЕФФ» 

— За допомогою системи керування ми контролюємо всі параметри роботи теплогенератора, щоб температури сушіння були не позамежні, а техно логічні. Ми несемо відповідальність за температурні показники спалювання та якість продукції на виході. Щодо екологічних аспектів можу сказати, що наше обладнання демонструє мінімальний уміст небезпечних речовин у димових газах. 

Загалом кожен із наших об’єктів є максимально технологічним й інноваційним. Ми постійно отримуємо зворотний зв’язок від наших клієнтів й удосконалюємо обладнання відповідно до потреб. Це дає змогу пропонувати найефективніші рішення, які змогли оцінити не лише українські, а й закор донні користувачі.  

Інші статті в цьому журналі
The Ukrainian Farmer
The Ukrainian Farmer
The Ukrainian Farmer
7
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ