Агрономія

Обробка посівів мікробним каталізатором сприяє кращому розвитку культури та формуванню більшого врожаю

Підвищуємо врожай соняшнику!

Підвищуємо врожай соняшнику!

 Обробка посівів мікробним каталізатором сприяє кращому розвитку культури та формуванню більшого врожаю. 

Cоняшник є лідером серед олійних культур України. Для його успішного вирощування потрібно ретельно підібрати сорти й гібриди, які пристосовані до кліматичних умов тієї чи іншої області. Також вкрай важливо враховувати основні чинники, що впливають на вирощування соняшнику, — насамперед рівень мінерального живлення та вологозабезпечення. Можна дорого купити насіння культури з високим потенціалом, а за недостатнього живлення отримати мізерний урожай. Соняшник вибагливий до мінерального живлення, тому для формування 1 т зерна на 1 га споживає: азоту — 74 кг, фосфору — 13–19, калію — 116 кг. 

Ґрунт для соняшнику 

Для вирощування соняшнику найкращими ґрунтами є різні типи чорноземів, сірі лісові та каштанові. Гірше соняшник росте на важких ґрунтах, які повільно прогріваються, зокрема на солонцюватих, піщаних і дуже кислих. Під час вирощування цієї культури ґрунт сильно виснажується. Тому про ґрунт для соняшнику потрібно особливо дбати. 

Як оживити ґрунт 

Поліпшити здоров’я ґрунту можна шляхом збільшення популяції мікроорганізмів, їх різноманітності й активності. Своєю чергою, збільшення різноманітності досягається за допомогою різноманітних практик (сівозміни, технології no-till, застосування органічних добрив). Збільшення популяції й активності мікроорганізмів досягається за допомогою мікробних і біологічних стимуляторів (Generate® і Commence® із технологією Microbial Catalyst®). 

Як підсилити мікробну активність 

Ґрунтові мікроорганізми, що є ключовими індикаторами загального здоров’я ґрунту, виробляють ферменти, які розщеплюють органічні речовини й допомагають зробити зв’язані поживні речовини доступнішими для рослин. Підвищення мікробної активності означає збільшення доступних рослині елементів живлення. 

До 80% ґрунтових мікробів перебувають у стані спокою. За несприятливих умов навколишнього середовища вони впадають в анабіоз. Волога, аерація, температура та рН ґрунту можуть стати чинниками, що обмежують активність мікроорганізмів. Якщо мікроо рганізми не в стані активної життєдіяльності, вони не вивільняють зв’язані поживні речови ни, а це означає, що рослини не використовують елементи живлення з добрив у повному обсязі. 

Для активізації мікробам потрібен каталізатор. Покращення мікробіологічної активності відбувається шляхом додавання кофактора, який стимулює мікроби до активізації життєдіяльності, а вони, виділяючи ензими, вивільняють зв’язані поживні речовини. 

Ключовим чинником є застосування хімічно стабільних речовин, безпосередньо доступних для використання мікроорганізмами. 

Ноу-хау 

Компанія Agnition розробила нову технологію Microbial Catalyst®, яка підвищує ферментативну активність, допомагаючи вивільняти зв’язані в ґрунті елементи живлення. Дослідження показують, що Microbial Catalyst® краще збільшує доступність поживних речовин, навіть порівнюючи з іншими подібними органічними сполуками. 

Особливість технології Microbial Catalyst® 

У той час, коли звичайні добрива з мікроелементами розроблено так, щоб зберігатися в ґрунті, допоки вони повільно надходять безпосередньо в рослину, технологія SoluMin® (Soluble minerals) забезпечує розчинність, доступність і стабільність мікроелементів, які рослини й мікробні популяції швидко використовують. Запатентована технологія SoluMin® перетворює нерозчинні мікроелементи на форму, що на 100% розчинна, стабільна й доступна для рослин і мікроорганізмів. 

Таблиця. Результати випробування ефективності використання продукту Generate® на соняшнику

Стимулює наявні в ґрунті мікроби (шляхом розблокування ферментів) продукт Generate®, який використовує запатентовану технологію Microbial Catalyst®. Це забезпечує ефективніше використання поживних речовин. Мікроби вивільняють поживні речовини через ферментативну активність і вивільняють органічні кислоти, які змінюють рН ґрунту поблизу насіння, щоб зробити поживні речовини доступнішими для рослини. 

Рослини поглинають Generate® через листки й переміщують поживні речовини до кореневої зони. Generate® дає змогу використовувати поживні речовини, які вже є в ґрунті, або максимізувати внесення раніше доданих добрив. 

GENERATE® збільшує: 

• поглинання поживних речовин; 

• загальну стресостійкість; 

• здоров’я та енергійність рослин; 

• кореневу масу; 

• урожайність. 

GENERATE® — це гнучкий і сумісний рідкий продукт, легко змішується з рідким добривом, гербіцидами, фунгіцидами, інсектицидами, водою. Норма внесення — 1 л/га. 

Не словом, а ділом 

Ми провели випробування ефективності препарату Generate® в реальних умовах угорського господарства на розглянутій у цій статті культурі — соняшнику. 

Умови експерименту 

Гібрид: SY Excellio, ранньостиглий, високий вміст олії. 

Технологія вирощування: Clearfield 

Загальна площа поля: 15 га 

Площа обробки: 2 га 

Сівба: 06.04.2021. 

Густота: 55000 рослин/га. 

Обробка: 28.05.2021, 1 л/га Generate®, позакореневе застосування. 

Збирання врожаю: 15.09.2021. 

У результаті отримали

• більш розвинене коріння на обробленій ділянці; 

• більше рівнів листків на рослинах у межах обробленої ділянки; 

• швидше достигання на 2–3 дні в контрольній зоні; 

• більший розмір кошиків рослин на обробленій ділянці. 

Статтю надала компанія «АгроПлюсІнвест»

Інші статті в цьому журналі
The Ukrainian Farmer
The Ukrainian Farmer
The Ukrainian Farmer
4
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ