Агрономія

Оригінальна Амістар® — технологія чи аналоги та генерики?

Оригінальна Амістар® — технологія чи аналоги та генерики?

На сьогодні питання вибору між оригінальним препаратом та аналогом стоїть як ніколи гостро. Завжди є спокуса обрати такий самий за складом продукт, але дещо дешевший, та сподіватися, що за ефективністю аналог не поступатиметься оригінальному продукту. Та чи так це? Якщо ні, то які можуть бути наслідки? Чи справді економія в кінцевому результаті забезпечує кращий прибуток? Мета даної статті дати відповіді на ці запитання і навіть більше.

Як показує досвід, для копіювання обирають кращі за сукупністю характеристик та репутацією продукти. Тому, з одного боку, наявність кількох десятків копій та аналогів на Амістар® Екстра є підтвердженням його ефективності, якості та довіри до препарату, а з іншого — генерики користуються репутацією, що напрацьовувалася роками, та можуть завдати їй прямої шкоди.

Деякі виробники і продавці препаратів-генериків не соромляться використовувати в рекламі своїх продуктів термін «аналог» і вказують назву оригінального препарату, що є прямим порушенням законодавства й, ба більше, може ввести покупця в оману. Адже, незважаючи на, здавалося б, однаковий вміст діючих речовин, процес виробництва й допоміжні складові оригінального продукту та препарату-аналога можуть бути абсолютно різними, що без сумніву позначається на ефективності та врожайності.

Ми вирішили підійти до порівняння оригінального продукту Амістар® Екстра та препаратів-аналогів з практичної точки зору, заклавши польові випробування, метою яких було підтвердження або спростування теорії, що препарати-аналоги мають однакову з оригінальним продуктом ефективність.

Досліди були закладені на соняшнику, оскільки дана культура є вкрай важливою з економічної точки зору та водночас потребує дедалі більшої інтенсифікації в захисті від хвороб через значний відсоток у сівозміні та збільшення тиску з боку захворювань. Для дослідів обрано локацію у с. Агрономічне Вінницького р-ну Вінницької обл.

До схеми досліду було включено такі варіанти:

 1. Контроль.
 2. Амістар® Екстра 0,75 л/га — стандарт.
 3. 200 г/л азоксистробін + 80 г/л ципроконазол — 0,75 л/га.
 4. 200 г/л азоксистробін + 120 г/л ципроконазол — 0,7 л/га.
 5. 200 г/л азоксистробін + 120 г/л флутріафол — 0,75 л/га.

Кількість повторностей — 3.

Беручи до уваги погодно-кліматичні умови в місці закладення досліду та загальноприйняту практику захисту соняшнику від захворювань в обраній агрокліматичній зоні, було проведено дві обробки вказаними фунгіцидами в зазначених дозуваннях: першу — у фазу 8 листочків, другу — у фазу завершення бутонізації (через 21 день після першої обробки). Загальні параметри досліджень вказані в додатку 1.

Додаток 1. Основні параметри досліду

Оцінку ураження листового апарату здійснювали на 22-й день після першої обробки (у день перед проведенням другої обробки) та на 14-й, 21-й і 28-й день після другої обробки. Ураження хворобами листового апарату оцінювали у відсотках від загальної площі листя.

Обліки проводили на 25 рослинах у двох центральних рядках ділянки, окремо оцінювали відсоток ураження на нижньому, середньому та верхньому ярусах листя.

Збирання проводили прямим комбайнуванням двох середніх рядків з ділянки.

Тепер переходимо до аналізу отриманих даних. За результатами обліку, проведеного на 22-й день після першої обробки на нижньому ярусі листя, було одержано такі результати ураження септоріозом (рис. 1):

Рис. 1. Середній відсоток ураження септоріозом (Septoria Helianthi) на нижньому ярусі листя.

На контрольній ділянці середній відсоток ураження склав 30,65 %. Інші варіанти досліду, від найменшого ступеня ураження до найбільшого та відповідно до статистичного аналізу, можна розподілити таким чином: Амістар®-технологія (7,25 %) > азоксистробін 200 г/л + ципроконазол 120 г/л (8,76 %) ≥ азоксистробін 200 г/л + ципроконазол 80 г/л (9,33 %) ≥ азоксистробін 200 г/л + флутріафол 120 г/л (11,56 %) > контроль (30,65 %).

Під час наступних обліків на середньому ярусі листя, проведених за аналогічною методикою на 14-й та 28-й день після другої обробки, було отримано такі показники (рис. 2):

Рис. 2. Середній відсоток ураження комплексом захворювань (Septoria Helianthi, Alternaria Spp., Phoma macdonaldii Sacc.) на середньому ярусі листя.

Оцінювався загальний відсоток ураження площі листової поверхні комплексом хвороб (септоріоз, альтернаріоз, фомоз), оскільки в польових умовах виокремити відсоток ураження певним захворюванням серед комплексу хвороб, що мають дуже схожі прояви, є надзвичайно складним завданням.

Відповідно до статистичного аналізу, варіанти досліду від найменшого ступеня ураження до найбільшого, за результатами обліку (28-й день після другої обробки), можна розподілити так: Амістар®-технологія (8,45 %) > азоксистробін 200 г/л + ципроконазол 80 г/л (15,26 %) > азоксистробін 200 г/л + ципроконазол 120 г/л (17,47 %) > азоксистробін 200 г/л + флутріафол 120 г/л (19,57 %) > контроль (37,88 %).

Рис. 3. Загальний вигляд рослин на варіантах досліду (44 дні після другої обробки).

Врожайність — ключовий показник, за яким оцінюється ефективність фунгіцидного захисту культури. За результатами обмолоту дослідних ділянок, були отримані такі дані:

Рис. 4. Врожайність, ц/га на стандартну вологість.

Які висновки можна зробити з отриманих даних? Ефективність препаратів-аналогів була гіршою від стандарту на 10–15 % та навіть більше і, як результат — коротший період захисної дії, передчасна втрата листового апарату, вилягання рослин через інтенсивне ураження хворобами стебла й, відповідно, нижча врожайність.

Однак, якщо на етикетці препаратів аналогів вказана ідентична оригінальному Амістар® Екстра кількість діючих речовин, то чому ж ми не отримали зіставної з оригіналом ефективності? Готовий препарат — це не тільки діючі речовини, до його складу входить цілий перелік допоміжних речовин, що разом утворюють формуляцію.
Від складових формуляції великою мірою залежить ефективність продукту в полі. Дуже часто компанії-оригінатори витрачають значну кількість часу та ресурсів для «доведення» формуляції, проводячи сотні досліджень, щоб підтвердити ефективність і стабільність препарату. А як щодо препаратів аналогів? Адже формуляція та допоміжні компоненти, що містяться в препараті, відіграють не менш важливу роль, аніж самі діючі речовини. Нерідко завдяки вдосконаленню формуляції вдається підвищити ефективність препарату на 15–25 %.

Від формуляції залежить:

 • Розподіл, проникнення та утримання діючих речовин на цільовому об’єкті.
 • Стабільність і технологічність при застосуванні та зберіганні препарату.
 • Безпека для здоров’я персоналу й навколишнього середовища.

Антиспінювачі, стимулятори, антифризи, диспергатори, антисептики, буферні речовини — все це є важливими складовими формуляції кожного продукту, але якої вони якості в генеричному препараті та чи всі вказані компоненти входять до його складу? Завдяки чому досягається нижча вартість такого продукту?

При використанні препарату з однаковим вмістом діючих речовин, але неякісною, здешевленою формуляцією, ми отримуємо:

 • Гірший розподіл, проникнення та утримання — коротший період захисної дії.
 • Стабільність і технологічність — проблеми під час застосування та зберігання.
 • Безпека — ризики для здоров’я працівників та навколишнього середовища.

Отже, з якими ж проблемами ми можемо зіткнутися при використанні препаратів-аналогів?

 1. Гірша ефективність порівняно з оригінальним Амістар® Екстра, що підтверджують результати польових досліджень.
 2. Нижча врожайність як наслідок гіршої ефективності та тривалості захисної дії.
 3. Прямі збитки, що не здатна компенсувати нижча вартість обробки порівняно з оригінальним продуктом.
 4. Недопрацьована і нестабільна формуляція може призвести до проблем під час застосування такого продукту.
 5. Безпека. Для кожного оригінального препарату обов’язковою є наявність паспорта безпеки, де вказані рівні токсичності та класифікація за впливом складових препарату, спосіб надання першої медичної допомоги при контакті чи отруєнні. Що ж стосується препаратів-аналогів, то така інформація у них просто відсутня, а отже, ми не володіємо достовірними даними про складові такого препарату й ступінь їх токсичності для працюючого персоналу (агронома, механізатора, заправника тощо) чи навколишнього середовища загалом.
 6. Питання безпеки стосується і залишків складових препарату в урожаї, всебічну перевірку щодо яких проходять оригінальні продукти.

Та найгіршим є те, що в разі фунгіцидного захисту ми не можемо одразу виявити проблему з розвитком захворювань, і, відповідно, виправити ситуацію в більшості випадків уже неможливо. Тож чи варто ризикувати?

До того ж ми не отримуємо:

 1. Гарантій оригінального виробника.
 2. Якісного технічного супроводу.
 3. Додаткових технічних, лабораторних та фінансових сервісів.
 4. Впевненості у продукті, що використовується.

Отже, чому генеричні препарати не завжди забезпечують результат, ідентичний тому, яким він є в оригінального продукту Амістар®-технології? Тому що це аналоги, а не той самий продукт, і цим все сказано.

Пам’ятайте, тільки Амістар® працює як Амістар®!

Олександр Соловйов, менеджер з технічної підтримки, напрям «Фунгіциди на технічних культурах» компанії «Сингента»

Поділитись:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ