Агромаркет

Насіння гібридів кукурудзи компанії «Сингента» українського виробництва: врожайність, стабільність, якість

Насіння гібридів кукурудзи компанії «Сингента» українського виробництва: врожайність, стабільність, якість

Насіння гібридів кукурудзи компанії «Сингента» українського виробництва: врожайність, стабільність, якість

  

Ігор Ковальчук

Стабільне виробництво зерна кукурудзи можливе за наявності гібридів із високою потенційною продуктивністю, стійкістю до шкідників, хвороб, несприятливих чинників середовища, що відповідають сучасним вимогам агротехнологій. Саме такі гібриди кукурудзи пропонує провідна агрохімічна компанія «Сингента», яка прагне підвищити рівень продовольчої безпеки у світі, даючи можливість мільйонам сільгоспвиробників раціональніше використовувати наявні ресурси. Щодня «Сингента» витрачає понад 2 млн доларів на наукові розробки й дослідження. Значна увага приділяється вивченню морфологічних і біологічних особливостей рослин, визначенню цінних ознак і їх впливу на продуктивність.

 

Виробництво високоякісного насіння є передумовою стійкості рослин до несприятливих чинників зовнішнього середовища й однією з важливих проблем сільськогосподарського виробництва, що зумовлює підвищення попиту на гібриди кукурудзи з комплексом таких цінних ознак, як урожайність, стабільність, якість.

 

У чому переваги українського виробництва насіння

 

Світові компанії змушені збільшувати виробництво свого насіння в Україні з різних причин. З огляду принаймні на труднощі доставки, митні проблеми, ускладнену логістику. Нерідко насіння з-за кордону запізнюється або ж приходить буквально під саму сівбу. І тоді будь-які можливі претензії щодо якості вже запізно висувати, бо строки сівби завершуються. А от партії насіння, вирощеного та доробленого в Україні, можна роздивитися заздалегідь і навіть перевірити показники його якості.

 
 

Багато хто сходиться на думці, що нинішні параметри якості насіння залежать не від того, де саме географічно його виробляють, а у яких умовах вирощують і як жорстко контролюють цей процес на всіх етапах.

 

Компанія «Сингента» вирощує насіння кукурудзи на території України понад 13 років, маючи тисячі гектарів ділянок гібридизації, які розташовані по всій території нашої країни. Для українського виробництва гібридів кукурудзи з Франції завозять насіння материнських і батьківських форм — інбредні лінії. Для кожного гібрида розроблено індивідуальний протокол вирощування з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов саме того регіону, де буде закладена ділянка гібридизації. Тут варто зробити відступ і трохи заглибитися в генетику, аби розуміти: з моменту, коли відбулося запилення материнської та батьківської форм, утворився зародок і формується епідерміс, починається закладання врожайної здатності насіння, а також її адаптивний потенціал до місцевих умов вирощування, адже розвиток насіння відбувається на тій території, де його продають. Науковою мовою — здійснюється формування екотипу рослини.

 

 

Процес виробництва всього насіння (як закордонного, так і вітчизняного) абсолютно однаковий і складається з одних і тих самих етапів, кожен із яких стандартизовано. Всі технологічні процеси — від закладання ділянок гібридизації до післязбиральної доробки насіння — відбуваються за участі висококваліфікованих спеціалістів. Усе насіння, яке вирощене й використовується на території України, сертифікується згідно з міжнародними стандартами. Окремо хотілося б зауважити, що за результатами оцінки генетичної чистоти гібридів кукурудзи компанії «Сингента» у 2016 році Україна визнана найкращим виробником високоякісного насіння.

 

Щоб розвіяти міф про те, що насіння гібридів, що вирощене в Україні, не поступається якістю імпортному, компанія «Сингента» започаткувала закладання демонстраційних посівів гібридів кукурудзи, вирощених з українського й імпортного насіння.

 

Так, у 2016 році було втілено у життя спільний проект двох компаній — виробника насіння «Сингента» і дистрибутора «ТОРГОВИЙ ДІМ „НАСІННЯ”», в рамках якого на інноваційному агроцентрі iField проводили порівняння продуктивності гібридів українського й імпортного виробництва. Підсумовуючи результати, ми публікували дані врожайності двох гібридів (НК Джитаго і НК Канзас) різного походження — різниця була не більше ніж 1–3%, тобто в межах похибки польового експерименту.

 

Продовжуючи започатковану традицію у 2017 році на агроцентрі «Оболонь», що у Чемеровецькому районі Хмельницької області, рядки кукурудзи різної «національності» позначили спеціальними табличками. Зроблено це було для того, щоб повністю врахувати всі деталі й пересвідчитися, що відібрані зразки з партій саме тих років і країн виробництва. Отримані результати (табл. 1)також підтвердили, що продуктивність гібридів кукурудзи, вирощених як з українського, так і з імпортного насіння, — на одному рівні.

 

Таблиця 1. Порівняльна врожайність гібридів кукурудзи українського та імпортного виробництва на агроцентрі «Оболонь»* (Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, смт Чемерівці, 2017 рік)

 

  

Ураховуючи зацікавленість аграріїв цим експериментом, компанія «Сингента» вирішила й далі демонструвати гібриди кукурудзи в такому форматі на своїх агроцентрах, розміщених у різних кліматичних зонах України (табл. 2).

Таблиця 2. Порівняльна врожайність гібридів кукурудзи українського й імпортного виробництва в різних ґрунтово-кліматичних зонах України

* Система живлення:
Агроцентр «Агрон» — діамофоска (10:26:26) — 150 кг/га під передпосівну культивацію; карбамід — 300 кг/га при посіві;
Агроцентр «Грига» — осінь: КАС 100 л/га, 100 кг/га нітроамафоски; весна: нітроамофоска 100 кг/га;
Агроцентр «АгроРось» — осінь: 250 кг/га нітроамафоски; весна: 120 кг/га аміачної селітри.

Дані табл. 2 вказують на те, що різниця врожайності гібридів кукурудзи, вирощених з українського й імпортного насіння, незалежно від густоти стояння рослин, системи живлення та ґрунтово-кліматичних умов 2018 року не перевищувала 2,86%. Тобто, як і в попередні роки, була в межах похибки польового досліду. Слід також зауважити, що будь-яких додаткових відхилень в інтенсивності ростових процесів, динаміці вологовіддачі, нетиповості рослин чи ураженні хворобами на наших ділянках також не було виявлено.

 

Отже, проведені дослідження 2016–2017 рр. дали змогу отримати дані, що доводять відсутність істотної різниці за вирівняністю гібридів, озерненістю качанів, урожайністю та вологістю зерна під час збирання, що повністю розвіює міф про нижчу врожайність гібридів кукурудзи, вирощених із насіння, виробленого в Україні.

 

Можна, звісно, будь-які результати піддавати сумнівам, але на такі зауваження відповім, що наші агроцентри є відкритими для всіх, і ці результати мали нагоду бачити всі охочі протягом усього періоду вегетації кукурудзи. Думаю, нам, українцям, слід позбутися свого комплексу меншовартості, адже в насінництві Україна має сильні позиції, а висококваліфікований персонал компанії «Сингента», створюючи та розмножуючи гібриди кукурудзи, суворо стежить за дотриманням найвищих міжнародних стандартів якості насіння й доводить, що «українське» — отже, якісне.

 

 

Ігор Ковальчук, експерт з насіння кукурудзи компанії «Сингента» (канд. с.-г. наук, доцент)

журнал “The Ukrainian Farmer”, березень 2019 року

  

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “The Ukrainian Farmer” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа».

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ