Агрономія

Які інноваційні рішення покращать живлення та стійкість рослин до стресів на тлі суворої економії традиційних міндобрив

Від старту — до жнив

Від старту — до жнив
Результат застосування МУЛЬТИСТАРТ Кукурудза у нормі 30 л/га. (К — без внесення добрив, В1 — варіант ЕКООРГАНІК)

Які інноваційні рішення покращать живлення та стійкість рослин до стресів на тлі суворої економії традиційних міндобрив.  

На превеликий жаль, більшість вітчизняних агровиробників не зможуть цієї весни вносити звичні норми мінеральних добрив через їх істотне подорожчання та низькі ціни на зерно. Звісна річ, потрібно терміново шукати альтернативні способи покращення мінерального живлення посівів. 

Тим більше, що достатня забезпеченість рослин макро- та мікроелементами, як і активними біологічними речовинами, безпосередньо впливає на їх стійкість до різних стресових факторів. 

Чи варто нагадувати, що весняна посівна — це фундамент майбутнього врожаю з різноманітними складовими та їх впливом на формування маси та якості врожаю. Чимало фермерів уважають, що застосування рідких стартових добрив і позакореневе живлення рослин не є визначальними для отримання хорошого результату на полі. 

Утім, ми можемо аргументовано посперечатися з ними, бо вже багаторічні результати свідчать про протилежне. Головне — застосовувати справді якісні продукти за чіткою, науково обґрунтованою технологією. 

Як приклад можна розглянути добрива від ТОВ «ЕКООРГАНІК» — вітчизняного виробника спеціальних добрив за певними напрямами застосування. На ринку України компанія напрацювала великий досвід успішного застосування різних видів унікальних формуляцій добрив. 

Олександр Ступенко

Керівник департаменту науки ТОВ «ЕКООРГАНІК» Олександр Ступенко радить оптимізувати мінеральне живлення посівів ще на етапі передпосівної обробки насіння ярих зернових одночасно з протруюванням. Наприклад, застосувавши багаторазово випробувану ефективну композицію з розрахунку на тонну насіння ГРОС Коренеріст 1,0 л + ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 0,5 л. Таке поєднання забезпечує отримання сильніше розвиненої кореневої системи та випереджальний розвиток надземної частини рослин. 

Якщо говорити про стартові добрива, то цей вид живлення можна віднести до локального, адже гранула чи крапля добрива розміщується в безпосередній близькості до насінини, а тому поживні речовини максимально доступні для молодої рослини. Наша компанія ТОВ «ЕКООРГАНІК» почала виробництво рідких стартових добрив у 2019 році. Цього сезону масово виробляють формуляції ФІТОСТАРТ Фаст із співвідношенням N : P : K = 3 : 18 : 18, ФІТОСТАРТ Джет N : P : K = 8 : 24 : 0 та ФІТОСТАРТ Спринт N : P : K = 6 : 24 : 6, — розповідає Олександр Ступенко. Звертаємо увагу, що решта зареєстрованих марок добрив ТОВ «ЕКООРГАНІК» виготовляють на замовлення. 

Оскільки часто в агровиробника є потреба відразу дати рослинам також і ключові у цей період мікроелементи, ми розробили лінійку МУЛЬТИСТАРТ зі спеціально підібраним співвідношенням мікроелементів. У сезоні-2023 — це марки МУЛЬТИСТАРТ Кукурудза N : P : K = 8 : 24 : 0 + мікроелементи, критично важливі для кукурудзи, МУЛЬТИСТАРТ Соняшник N : P : K = 8 : 24 : 0 + мікроелементи, критично важливі для соняшнику, та МУЛЬТИСТАРТ Універсал N : P : K = 8 : 24 : 0 + мікроелементи. Для внесення цієї групи добрив потрібно мати сівалки, обладнані аплікаторами. Наші випробування переконливо показали, що рослини значно краще розвиваються, швидше формують потужну листкову поверхню, що забезпечувало отримання істотного приросту врожаю зерна. 

Керівник департаменту науки ТОВ «ЕКООРГАНІК» наголошує на вагомості забезпечення посівів сільгоспкультур критично важливими мікроелементами. Адже мікроелементи (МЕ) входять до складу ферментів, що відіграють дуже важливу роль у процесі органогенезу. Вони пришвидшують біохімічні реакції, тим самим позитивно впливаючи на синтез, розпадання, обмін органічних речовин і процес фотосинтезу. За браку окремих МЕ відбувається зниження активності ферментів. 

Виходячи з набору вирощуваних культур, найактуальнішими мікроелементами в рослинництві є бор, цинк, молібден. Ці мікроелементи відіграють ключову роль у життєдіяльності рослин і формуванні величини та якості товарної частини врожаю. 

Так, зокрема, цинк бере участь у багатьох фізіологічних процесах, що відбуваються в рослині, а саме у фотосинтезі, синтезі амінокислот, хлорофілу, органічних кислот, вітамінів тощо, в окислювально-відновлювальних процесах, обміні вуглеводів, ліпідів, фосфору, сірки. Він також сприяє синтезу фітогормонів ауксинової групи. Цей мікроелемент підвищує жаро-, посухо- і морозостійкість рослин, стійкість до ураження хворобами. 

Результат застосування композиції ГРОС Коренеріст 1,0 л/т та ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 0,5 л/т насіння. (К — без внесення добрив, 1 — варіант ЕКООРГАНІК)

Ґрунти України бідні на рухомі форми цинку і містять від слідових кількостей до 30 мг на 1 кг ґрунту, тому ефективність цинку у підживленні завжди помітна. Він малорухомий у лужних ґрунтах, його доступність для рослин збільшується в кислому середовищі, — додає Олександр Вікторович. 

Своєю чергою, молібден у мікродозах відіграє важливу роль у розвитку рослин. Він поліпшує засвоєння ними азоту, входить до складу ферменту нітратредуктази, який у тканинах рослин сприяє відновленню нітратів. Активізує проходження окислювально-відновлювальних процесів у рослинах, бере участь у вуглеводному обміні та в обміні фосфорних сполук, синтезі вітамінів і хлорофілу. Також поліпшує живлення рослин кальцієм, засвоєння заліза, підвищує вміст білка в сільськогосподарській продукції. 

За браку в ґрунті молібдену в рослин погіршується ріст, з’являється плямистість, листки передчасно жовтіють, слабшає тургор. Усе це є наслідком порушення азотного і водного обміну. Надмірна кількість цього елемента в ґрунті не впливає на стан рослин, але це може призвести до загибелі тварин, які живитимуться такими рослинами, — розповідає фахівець. 

І, нарешті, бор. Він відіграє важливу функцію в синтезі вуглеводів, їх перетворенні та перенесенні, а також в окислювально-відновлювальних процесах, білковому і нуклеїновому обмінах, синтезі стимуляторів росту, зумовлює активність ферментів, осмотичні процеси, нагромадження у рослинах вітамінів. Сприяє синтезу хлорофілу й асиміляції СО2. Впливає на формування квіток, запилення, на розвиток точки росту, на ріст і розвиток кореневої системи, особливо молодих коренів, формування насіння, підвищує посухо- і солестійкість. 

Ґрунти України мають дуже низький уміст рухомих форм бору (менше за 0,3 мг/кг). За такої кількості вони вважаються незабезпеченими цим мікроелементом. Дефіцит бору, як правило, виникає за високого вмісту кальцію або калію. 

Неабияке значення для догляду за посівами сільгоспкультур мають добрива для позакореневого підживлення, для забезпечення рослин чітко розрахованими дозами критично важливих макро- та мікроелементів. 

Результати застосування ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) та ГРОС Коренеріст

Це безпосередньо сприяє підвищенню стійкості рослин до хвороб і несприятливих погодних умов. До цієї групи належать добрива з умістом фосфору у формі фосфіту: ЕКОЛАЙН Фосфітний (К), ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Zn), ЕКОЛАЙН Фосфітний (К Аміно), ГРОС Фосфіто-NP. Ця форма фосфору швидко проникає в рослину, стимулює ріст кореневої системи та вироблення самою рослиною спеціальних білків-фітоалексинів, що блокують розвиток збудників грибних хвороб, — деталізує керівник департаменту науки ТОВ «ЕКООРГАНІК». 

Окремо слід зазначити спеціальні композиції для підвищення врожаю та якості провідних культур. 

Це група антистресантів: ГРОС Аміно-Zn — зменшує негативний вплив температурних стресів, ГРОС Здоров’я містить 200,0 г/л амінокислот і має універсальне застосування. ЕКОЛАЙН Фосфітний (К-Аміно) — антистресант за проявів хімічного стресу і ЕКОЛАЙН Універсал Ріст (Аміно) — для пом’якшення негативного впливу низьких температур. 

У сезоні-2023 внаслідок різних чинників зростає значення забезпечення посівів доступним азотом. Адже азот як макроелемент, що майже завжди у ґрунті, належить до елементів, що перебувають у першому мінімумі й має особливість переходити з відновлених форм NH4+ в окислені NO3. NO2. NO, здатен втрачатись із кореневмісного шару ґрунту. 

За нинішніх цін на азотні добрива стає економічно доцільним застосування спеціальних речовин для гальмування цих процесів. На початок нового сезону ТОВ «ЕКООРГАНІК» виводить на ринок спеціальну добавку до рідких азотних добрив ПОЛІАКТИВ N-Буст. 

Фосфор має протилежну властивість, а саме зменшення рухливості, а отже, доступності для рослин через зв’язування у малодоступні форми дво- та тривалентними катіонами ґрунту. З цією метою виводимо на ринок спеціальне стартове добриво ПОЛІАКТИВ Мульти-Буст-S, — повідомляє Олександр Ступенко. 

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ