Агромаркет
Головне:
Агромаркет

Коли кредитор забезпечений…

АгроМаркет
Джерело:
АгроМаркет
Поділитись:
Коли кредитор забезпечений…

Вiд яких «несподiванок» пiд час процедури банкрутства агропiдприємства можна застерегтися.

 

Банкрутство — це досить зручна процедура «виведення майна», якою часто зловживають недобросовісні боржники. На практиці нерідко трапляється, що вимоги забезпечених кредиторів лишаються взагалі без задоволення, бо, скажімо, в боржника або взагалі відсутні будь-які кошти для задоволення вимог кредиторів, або відсутнє майно, яким ці вимоги забезпечені. За таких обставин у забезпечених кредиторів практично немає варіантів обстояти свої права. Втім, убезпечитися від такої перспективи — цілком реально.

 

Питання статусу

 

Сторонами у справі про банкрутство є боржник і конкурсні кредитори. До того ж забезпечений кредитор не є стороною, однак є учасником справи про банкрутство. Через це слід розмежовувати забезпеченого та конкурсного кредитора, оскільки їх права та порядок погашення заборгованості відрізняються.

 

Так, згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі — Закон) забезпеченим кредитором у процедурі банкрутства є кредитор, вимоги якого забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

 

Тобто якщо майнові вимоги конкретної особи безпосередньо до боржника повністю або частково забезпечені заставою майна цього боржника — така особа вважається забезпеченим кредитором. Треба звернути увагу, що забезпеченим кредитором також слід вважати особу, вимоги якої до третьої особи забезпечено заставою майна боржника. До того ж конкурсний кредитор — це кредитор за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство та виконання яких не забезпечено заставою майна боржника.

 

Особливості банкрутства агропідприємства полягають насамперед у складі майна боржника, на яке може бути звернено стягнення. Основну його масу становить урожай — як зібраний, так і майбутній. Переважно саме ним забезпечено зобов’язання сільськогосподарського підприємства перед кредитором. Також забезпеченим кредитором найчастіше виступає фінансова установа (банк). Основні особливості статусу забезпечених кредиторів у процедурі банкрутства проявляються у тому, що:

 

• вимоги забезпеченого кредитора забезпечено заставою боржника, і він включається окремо до реєстру вимог кредитів;

 

• забезпечений кредитор може не звертатись із заявою про визнання його таким кредитором (розпорядник майна може включити цього кредитора до реєстру забезпечених кредиторів на підставі відомостей із реєстру застав);

 

• забезпечені кредитори не є учасниками зборів кредиторів і не можуть входити до комітету кредиторів;

 

• вимоги забезпеченого кредитора задовольняються шляхом заставленого майна;

 

• забезпечені кредитори ухвалюють рішення про схвалення мирової угоди з боржником;

 

• тощо.

 

Зверніть увагу! На практиці не завжди просто встановити належність/неналежність конкретної особи до забезпечених кредиторів.

 

Ось, приміром, є Боржник (проти якого порушена справа про банкрутство), Кредитор (вимоги якого забезпечено заставою сільгосптехніки, що підлягає реєстрації) та Поручитель (третя особа, яка поручилася за Боржника перед Кредитором). Строк виконання зобов’язань Боржника перед Кредитором уже настав, однак Боржник не виконує своїх зобов’язань. Поручитель повністю погашає борг Боржника перед Кредитором. Водночас проти Боржника порушується провадження у справі про банкрутство. Питання: чи буде Поручитель, який повністю виконав зобов’язання Боржника перед Кредитором, забезпеченим кредитором у процедурі банкрутства Боржника?

 

Правове регулювання цього питання є недосконалим, а практика майже відсутня. Так, проаналізувавши норми чинного законодавства та наявну судову практику, можна стверджувати, що у цьому випадку Поручитель буде забезпеченим кредитором у процедурі банкрутства Боржника. До Поручителя, який виконав зобов’язання Боржника перед Кредитором, переходять всі права такого Кредитора (Поручитель стає новим Кредитором), зокрема й ті, що забезпечували його виконання, а саме — зобов’язання за договором застави сільгосптехніки. Право застави від Кредитора до Поручителя переходить саме в силу закону (навіть незважаючи на те, що застава сільгосптехніки буде зареєстрована за Кредитором). Так само автоматично відбувається заміна Кредитора в забезпеченому зобов’язанні (за основним договором). Практично виникне ситуація: розпорядник майна включить Кредитора до реєстру забезпечених кредиторів відповідно до інформації з реєстру застав, а потім вказаного Кредитора господарський суд в процедурі банкрутства замінить на Поручителя.

 

Основні проблеми

 

1. Вимоги забезпечених кредиторів у процедурі банкрутства агропідприємства найчастіше забезпечуються:

 

• майбутнім урожаєм. Так, у договорі застави між Боржником і забезпеченим Кредитором буде вказано, наприклад: «Предметом цього договору є передача Заставодавцем Заставодержателю в заставу рухомого майна — майбутнього врожаю соняшнику ХХХХ р. на загальній площі ХХХ га, за адресою: ХХХ кадастровий номер земельної ділянки: ХХХ».

На перший погляд здається, що майно, яке передано в заставу, детально описане. Однак навіть за таких обставин боржнику нічого не заважає здійснити збирання і відчуження врожаю без згоди забезпеченого кредитора. Забезпечений кредитор може навіть не знати про недобросовісні дії боржника. Навіть у разі обізнаності забезпеченого кредитора з вказаними обставинами у нього досить обмежена кількість варіантів захистити свої інтереси.

Так, забезпечений кредитор може спробувати звернутися до Національної поліції із заявою про злочин (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації), вчинений боржником. Однак кримінальне провадження невдовзі буде закрито, ще до моменту пред’явлення боржнику акта про підозру. Це пов’язано з тим, що в діях боржника важко встановити факт незаконного відчуження або розтрати заставленого майна, адже кількість такого майна (майбутнього врожаю) в договорі застави чи будь-якому іншому документі не зафіксована;

 

• зібраним урожаєм, що перебуває на складі боржника або на елеваторі третьої особи. Така ситуація майже аналогічна описаній вище. Однак у цьому разі можна виявити в діях посадових осіб боржника ознаки складу злочину «Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації». Проте навіть у такій ситуації порушені права забезпеченого кредитора не будуть належним чином захищені та відновлені. Так, визнання конкретної особи винною у скоєнні злочину за вироком суду не допоможе забезпеченому кредитору повернути врожай або суму коштів, рівну вартості цього врожаю, адже після відчуження простежити, куди саме та кому саме був переданий урожай, вкрай важко;

 

• технікою, яка підлягає реєстрації в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (трактори, комбайни та ін.) або яка не підлягає такій реєстрації (обприскувачі, сівалки, культиватори, плуги й ін.). Так, боржники часто незаконно відчужують сільгосптехніку, що не підлягає реєстрації, а техніку, що реєструється, розбирають на запчастини та реалізують розібраною. Наслідки відчуження сільгосптехніки будуть аналогічні до зазначених вище, а саме — неможливість фактичного отримання забезпеченим кредитором коштів (майна) в рахунок виконання боржником своїх зобов’язань.

 

2. Зважаючи на всі ці деталі, моделюємо ситуацію: боржник здійснив незаконне відчуження предмета застави. Якими будуть наслідки для забезпеченого кредитора у процедурі банкрутства боржника?

 

А) Забезпечений кредитор подає у справі про банкрутство заяву про визнання себе таким кредитором. За таких обставин вказаному кредитору лишається тільки чекати й сподіватися, що незаконно відчужене майно боржника (предмет застави) буде знайдено. Інакше його вимоги залишаться незадоволеними, адже вимоги забезпечених кредиторів задовольняються тільки за рахунок застави.

 

Б) Забезпечений кредитор, розуміючи, що предмет застави втрачено, оцінює ситуацію та подає заяву про відмову кредитора від забезпечення. Таке право гарантоване абз. 2 ч. 2 ст. 23 Закону. Заява складається в довільній письмовій формі й подається до суду, надсилається боржнику та розпоряднику майна. Після цього забезпечений кредитор припиняє бути забезпеченим і звертається до боржника в загальному порядку, встановленому для конкурсних кредиторів.

 

Вихід є!

 

Аби захистити свої права й інтереси, забезпеченому кредитору потрібно:

 

1. У договорі застави детально описувати заставне майно. Наприклад, якщо предметом застави є майбутній урожай, то потрібно прописувати: «Предметом цього договору є передача Заставодавцем Заставодержателю в заставу рухомого майна — майбутнього врожаю соняшнику… врожайність ХХХ ц/га (з моменту збору врожаю у ХХХХ році — зібране насіння соняшнику не менше як ХХХ тонн)».

 

2. У договорі застави треба прописувати: «Сторони зобов’язуються один раз на місяць у строк не пізніше 15 числа кожного місяця здійснювати огляд предмета застави, про що Сторони підписують акт огляду». Також у такому договорі потрібно встановити додаткову відповідальність боржника за недостачу майна, що є предметом застави.

 

3. Здійснювати контроль за засіванням земельної ділянки, вирощуванням урожаю та процесом його збору. Зазначені дії допоможуть забезпеченому кредитору уникнути таких ситуацій: засівання Боржником земельної ділянки неякісним насінням; нехтування Боржником обов’язками здійснювати догляд за дозріванням заставного врожаю; незаконне вивезення Боржником частини зібраного (заставного) врожаю та використання його для власних потреб.

 

4. Постійно здійснювати контроль за схоронністю майна боржника шляхом огляду такого майна та фіксування в актах огляду.

 

5. У разі застави зібраного врожаю забезпеченому кредитору необхідно настояти на зберіганні такого майна на своєму складі або самостійно обрати особу-зберігача.

 

6. У разі виявлення розтрати або відчуження майна швидко подавати заяву про злочин до поліції. За умови існування доказів щодо особи, на користь якої відбулося відчуження предмета застави — звертатися до суду з позовом про визнання договору відчуження недійсним (прямо суперечить нормам чинного законодавства).

 

Замість висновку

 

• Забезпечений кредитор є учасником провадження у справі про банкрутство, вимоги якого забезпечені заставою майна боржника.

 

• Забезпечений кредитор має більш привілейоване становище проти конкурсного кредитора, адже його вимоги до боржника задовольняються позачергово.

 

• Під час банкрутства аграрних підприємств вимоги забезпечених кредиторів забезпечені заставою або врожаю, або сільгосптехніки. Незважаючи на це, існує висока ймовірність відчуження боржником предмета застави.

 

• Для захисту своїх прав забезпечений кредитор має сприяти створенню детального договору застави, особливо щодо предмета договору, та здійснювати контроль за схоронністю заставленого майна, а також здійснювати постійний контроль за діями боржника, що спрямовані на використання та розпорядження предметом застави.

 

 

Микола Струць

газета “АгроМаркет”, березень 2016 року

   

Усі авторські права на інформацію розміщену у газеті “АгроМаркет” та інтернет-сторінці газети за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа».
  

 

 

Інші статті в цьому журналі
Джерело:
АгроМаркет