Агромаркет

Повернути ПДВ

Повернути ПДВ

Платник податків тепер має право на безпосереднє стягнення суми заборгованості з державного бюджету. Проте чи має можливість?

 

Процедура відшкодування сум податку на додану вартість (ПДВ) часто виходить за межі відносин «платник податку — податкова» у площину судового процесу. Судові баталії можливі, якщо орган фіскальної служби (1) не підтверджує суму бюджетного відшкодування, що заявлена платником податків; (2) не подає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, висновків із зазначенням сум ПДВ, які підлягають відшкодуванню; а платник податків вважає такі рішення, дії та бездіяльність контрольного органу протиправними та незаконними.

 

Ініціювання судового процесу платником податків щодо відшкодування ПДВ із бюджету приховує в собі безліч ризиків і нюансів як юридичного, так й організаційного характеру. Втім, головне питання, що виникає: «Чи отримає платник податків грошові кошти (суми ПДВ) на рахунок в банку, якщо виграє суд?»

 

Донедавна судова практика давала відповідь на це запитання, керуючись правовим висновком Верховного Суду України (викладений у постанові від 16.09.2015 у справі №2а/0570/17001/2012), де зазначалося, що «рішення судів про задоволення позовних вимог про стягнення бюджетної заборгованості з ПДВ є помилковим з огляду на те, що така вимога позивача не є правильним способом захисту прав платника ПДВ. В цьому випадку правильним способом захисту позивача є вимога про зобов’язання відповідача до виконання покладених на нього Законом і підзаконними актами обов’язків щодо надання органу казначейства висновку щодо суми, яка підлягає відшкодуванню з бюджету». Аналогічний підхід ВСУ підтвердив й у своїх наступних постановах від 17.11.2015, справа №2а-18442/11/2670; від 24.11.2015, справа № 816/1229/14; від 02.12.2015, справа № 826/17403/14.

 

Простіше кажучи, суди відмовляли в частині позовних вимог щодо безпосереднього стягнення бюджетної заборгованості з ПДВ, але зобов’язували орган фіскальної служби надати органу казначейства висновок щодо суми, яка підлягає відшкодуванню з бюджету.

 

Звісно, за таких умов платники податків майже не могли вплинути на строки реального відшкодування сум ПДВ. А окружні й апеляційні адміністративні суди не наважувалися відійти від правового висновку ВСУ. В поодиноких рішеннях суду щодо такої категорії справ установлювався судовий контроль над виконанням рішення суду. Оскільки статтею 267 Кодексу адміністративного судочинства України (далі — КАСУ) передбачено, що суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній справі, має право зобов’язати суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення. За наслідками розгляду звіту суб’єкта владних повноважень про виконання постанови суду або в разі неподання такого звіту суддя своєю ухвалою може встановити новий строк подання звіту, накласти на керівника суб’єкта владних повноважень, відповідального за виконання постанови, штраф у розмірі від десяти до тридцяти мінімальних заробітних плат. Такі відважні спроби хоч якось забезпечити права й інтереси платника податків, зокрема в постанові Окружного адміністративного суду України від 02.06.2015 у справі №826/5327/15.

 

До слова, цією справою орган фіскальної служби не надав звіту про виконання судового рішення, й ухвалою від 24.02.2016 Окружний адміністративний суд України зобов’язав податкову повторно подати такий звіт. Тобто, незважаючи на те, що рішення суду є обов’язковими до виконання на всій території України (ч. 2 ст. 14 КАСУ), орган фіскальної служби не виконував рішення суду й не передавав висновок про відшкодування сум ПДВ казначейству. А платник податків, відповідно, мав позитивне рішення суду, але не спостерігав на своєму банківському рахунку «відшкодовані» у тривалому судовому процесі суми ПДВ.

 

Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) в ухвалі від 04.02.2016 у справі №К/800/44985/15 відійшов від правового висновку Верховного Суду України (що фактично має силу закону) й вказав, що належним способом захисту в розглядуваній категорії спорів є безпосереднє стягнення суми заборгованості з Державного бюджету України. Тобто платник податку має право на безпосереднє одержання бюджетної заборгованості, а ефективним способом захисту порушених прав є саме стягнення сум ПДВ напряму з бюджету.

 

Така зміна курсу судової практики дозволяє платнику податків не просто отримати постанову суду, де буде визнано, що дії податкової чи її рішення є неправомірними, а й реально стягнути суми ПДВ з бюджету.

 

Важливий акцент! Згідно з п. 200.23 Податкового кодексу України (ПКУ) суми податку, не відшкодовані платникам протягом визначеного строку, вважаються заборгованістю бюджету з відшкодування ПДВ. На суму такої заборгованості нараховується пеня на рівні 120% облікової ставки НБУ, встановленої на момент виникнення пені, протягом строку її дії, включаючи день погашення. І хоча не визначено порядку нарахування пені та механізму її виплати платникові податку, однак, імовірно, її разом із ПДВ таки вдасться стягнути в судовому порядку.

 

Але як виконати відповідне рішення суду? Щойно воно набирає чинності, платник податку має звернутися до казначейства й подати (1) заяву про виконання судового рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти; (2) відповідне судове рішення; (3) оригінал виконавчого документа (п. 6 Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників (далі Порядок виконання рішень), затвердженого постановою Кабміну від 03.08.2011 №845).

 

Важливо зафіксувати, які саме документи подано та дату їх подання. Тому рекомендуємо подавати вищевказані документи із супровідним листом. Уповноважений працівник казначейства зобов’язаний на такому супровідному листі зазначити дату надходження документів і вхідний номер (абзац перший п. 8 Порядку виконання рішень, затвердженого постановою Кабміну від 03.08.2011 №845).

 

Далі наступне запитання: у які строки казначейство має перерахувати суми ПДВ платнику податків — у строк, що визначений для добровільного виконання судових рішень, чи в строк, визначений ПКУ для перерахування сум ПДВ?

 

Чіткої відповіді на це запитання немає, оскільки строки здійснення таких перерахувань казначейством законодавством не врегульовано. Згідно з пунктом 200.13 ПКУ казначейство має перерахувати кошти з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом п’яти операційних днів після отримання висновку органу фіскальної служби. Втім, у нашій ситуації висновок податкової буде відсутнім, оскільки бюджетне відшкодування присуджене за судовим рішенням. Строк для добровільного виконання рішення суду становить не більше як 7 днів із моменту винесення постанови про відкриття виконавчого провадження (абзац другий ч. 2 ст. 25 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 № 606-XIV). Якщо в постанові суду задоволено позовну вимогу щодо безпосереднього стягнення сум ПДВ з бюджету, то має бути безспірне списання коштів, яке здійснюється виключно Казначейством (пп. 6 п. 16 Порядку виконання рішень, затвердженого постановою Кабміну від 03.08.2011 №845).

 

Слід справедливо зауважити, що якщо для здійснення безспірного списання коштів державного бюджету потрібні додаткові кошти понад обсяг відповідних бюджетних призначень, то казначейство відкладає безспірне списання коштів державного бюджету та поновлює його з дати набрання чинності законом про внесення змін до закону про Державний бюджет України (п. 49 Порядку виконання рішень, затвердженого постановою Кабміну від 03.08.2011 №845). Це означає, що чинним законодавством не лише не врегульовані чіткі строки для здійснення таких перерахувань, а й передбачено можливість «відкласти» відшкодування сум ПДВ, якщо в держави бракує коштів для здійснення такого відшкодування.

 

Беззаперечно, ухвала ВАСУ від 04.02.2016 у справі №К/800/44985/15 вчинила «переворот» судової практики, встановивши, що платник податків має право на безпосереднє стягнення суми заборгованості з Державного бюджету України. Разом із тим процедура здійснення безспірного списання коштів із державного бюджету потребує детальнішого законодавчого врегулювання. Бо й досі нема відповіді на запитання, в які строки казначейство має перерахувати суми ПДВ на рахунок в банку платнику податків за судовим рішенням і що робити, якщо казначейство не має достатньо коштів для перерахування в повному обсязі сум ПДВ на рахунок в банку платнику
податків…

 

Андріана Мартинів, юрист ЮФ «ОМП»

газета “АгроМаркет”, березень 2016 року

   

      

Усі авторські права на інформацію розміщену у газеті “АгроМаркет” та інтернет-сторінці газети за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа».
  

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ