Агрономія

Застосуванням біопрепаратів в інтенсивному землеробстві можна значно зменшити собівартість виробництва

Ефективно та економно

Ефективно та економно

  Застосуванням біопрепаратів в інтенсивному землеробстві можна значно зменшити собівартість виробництва  

Біопрепарати вже досить давно є перспективним та ефективним компонентом будь-якої системи удобрення. Незважаючи на невеликі норми застосування, вони протистоять процесам ґрунтовтоми, підвищують стійкість до хвороб і рівень засвоєння рослинами поживних елементів із ґрунту й добрив. 

З огляду на здорожчання мінеральних добрив і зростання собівартості рослинницької продукції аграрії наполегливо шукають способи зменшення виробничих витрат. Система живлення культур, частка якої в загальній структурі витрат сягає 60%, у цьому сенсі має визначальне значення. Варіанти її оптимізації та здешевлення в інтенсивному землеробстві різні — від кардинального зменшення норм застосування міндобрив до одностороннього використання тільки азотних, комбінування їх із різними формами органічних компонентів, стимуляторами росту, а також і бактеріальними препаратами. 

Ділячись своїми планами оптимізації системи живлення, аграрії часто застосовують системи мінімізації внесення мінеральних добрив, особливо фосфорних і калійних, розраховуючи на запаси цих елементів у ґрунті завдяки інтенсивному удобренню в попередні роки, яких має вистачити для формування рослиною запланованого врожаю. З азотом складніше — його продуктивні запаси треба регулярно поповнювати. Тому серед аграріїв є й такі, що планують застосовувати повноцінне азотне живлення, незважаючи на значні витрати. 

Утім, найдосвідченіші намагаються віднайти золоту середину — і рослину забезпечити повноцінним живленням, і свої витрати оптимізувати. Практика свідчить, що застосування біологічних препаратів має вагомі переваги — з огляду на ефективність, простоту застосування, економічність затрат і екологічність загалом. 

Як відомо, азот, фосфор, калій — життєво необхідні для рослини макроелементи, без яких неможливо досягнути високої врожайності та якості продукції рослинництва. І якщо природний уміст калію в більшості ґрунтів доволі високий і добре забезпечений рухомими сполуками, то основна маса фосфору міститься в ґрунті у формі мінеральних й органічних сполук, недоступних для рослин, а частина азоту, що сконцентрована в органічних сполуках, недоступна для кореневої системи без мікробіологічної її трансформації. Тож для його мінералізації й переходу в простіші доступні для рослин форми потрібні час і певні умови. 

Недоступне стає доступним 

Утім, рослина має надійних помічників — аеробні бактерії, які допомагають їй засвоювати раніше недоступні форми хімічних елементів, роблячи їх розчинними з раніше нерозчинних сполук. Цю здатність бактерій використали у своїй роботі науковці компанії Azoter Traiding s.r.o., створивши лінійку біологічних добрив Azoter на основі азот фіксуючих бактерій azotobacter crococcum і azospirillum brasilense. Ці бактерії беруть участь в асоціативній фіксації азоту з повітря, сприяють розкладанню органічних рослин в ґрунті, а фосфор мобілізуюча бактерія bacillus megaterium в процесі своєї життєдіяльності, виділяючи бурштинову та оцтову кислоти, розчиняє водостійкі сполуки фосфору, переводячи їх в легкодоступні. 

Водночас внаслідок діяльності бактерії bacillus megaterium кількість доступних сполук фосфору за вегетацію в середньому сягає 60–80 кг/га. Окрім того, застосування препарату сприяє нормалізації рН ґрунту, що, своєю чергою, впливає на загальний ґрунтовий поживний режим. 

Утім, щоб досягнути найбільшої ефективності від застосування препарату, слід дотримуватися порад директора ТзОВ «Азотер Україна» Віктора Матрунчика. А саме: 

• біопрепарат Azoter доцільно застосовувати на ґрунтах з умістом гумусу понад 1% і значенням реакції ґрунтового розчину в межах від 6,0 до 8,0 одиниць рН

• ефективність його застосування на ґрунтах із високим умістом кальцію буде більшою; 

• найоптимальнішими для застосування препарату є середньосуглинкові ґрунти, менш ефективне застосування на кислих і легких піщаних ґрунтах; 

• препарат слід вносити аплікаторами перед сівбою або під час сівби культур за температури повітря понад +5 °С, з негайним загортанням у ґрунт, щоб бактерії не піддавалися впливу ультрафіолету. Препарат можна застосовувати разом із гербіцидами або іншими засобами, окрім тих, що містять бактерицидні речовини. 

Окрема опція лінійки біодобрив компанії AZOTER призначена для бобових культур. Це мікробіологічний препарат Azorhiz на основі симбіотичних мікроорганізмів виду Rhizobium. Бактерії, що містяться в препараті, забезпечують асоціативну та симбіотичну фіксацію азоту, завдяки чому підвищується врожайність сої, люцерни, гороху і квасолі. Як і Azoter, Azorhiz забезпечує рослини фітогормонами, а також достатньою кількістю азоту, фосфору та частково калію. 

Здоров’я ґрунту 

На проблемних ділянках поля, зокрема уражених збудниками фузаріозу, доцільно застосувати розширену версію біопрепарату Azoter — рідкий мікробіологічний препарат Azoter F. Окрім зазначених вище аеробних бактерій він містить ще й гриб Trichoderma atroviridae, який паразитує на спорах Fusarium і Pythium у ґрунті. Бактерії комплексу біопрепарату AZOTER F після внесення в ґрунт виробляють достатню кількість азоту, фосфору та фітогормонів росту. Гриб Trichoderma atroviridae знищує фузаріоз протягом одного вегетативного періоду, а популяції фітофтори, альтернарії та багато інших зменшує на 60%. 

Ще одна варіація AZOTER — мікробіологічний препарат AZOTER SC, який окрім бактерій azotobacter crococcum, azospirillum brasilense, Bacillus megatherium містить гриби роду Coniothyrium minitans, наявність яких перешкоджає розвитку білої гнилі (склеротинії) в ґрунті та рослині. Таким чином, після внесення у ґрунт препарат забезпечує посіви достатньою кількістю азоту, фосфору та фітогормонів росту, а також захищає від склеротинії. 

Не менш важлива властивість біопрепаратів AZOTER — здатність розкладати пожнивні рештки. Адже після внесення їх у ґрунт кількість бактерій-деструкторів різко збільшується. Окрім того, препарати пришвидшують розкладання рослинних решток лігнінного та целюлозного складу із широким співвідношенням С : N — соломи зернових культур, ріпаку та кукурудзи, наявність яких на полі здатне затримувати проростання насіння. 

Як зазначалося вище, в системі живлення біопрепарати AZOTER забезпечують надходження у доступних формах 100–150 кг/га азоту, 60–80 кг/га фосфору й мобілізують до 40 кг/га калію. Водночас їхня вартість незіставна з вартістю мінеральних добрив, а щодо економності внесення — вони суттєво конкурують із рештою органічних добрив, бо забезпечують вказану ефективність після застосування лише 10 л/га, на противагу традиційним органічним добривам, які потребують внесення десятками тонн. З огляду на вартість логістики, пального тощо — різниця суттєва. 

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ