Агромаркет
Головне:
Агромаркет

Як уникнути штрафів і коли вимагатимуть документацію з трансфертного ціноутворення

З новим ТЦУ!

З новим ТЦУ!

У порядку звітування про контрольовані операції з’явилися нові нюанси. Як уникнути штрафів і коли вимагатимуть глобальну документацію з трансфертного ціноутворення  

Початок нового року для бухгалтерів і фінансистів — це не тільки клопітка праця над річною фінансовою звітністю, а й початок роботи над звітністю з контрольованих операцій. Звісно ж, мова про платника податків, що здійснював контрольовані операції або є учасником міжнародної групи. 

Традиційним різдвяним подарунком для українських підприємців від законодавців є зміни до податкового законодавства, зокрема й до порядку звітування про контрольовані операції. Ось основні новації: 

Хто має звітувати про контрольовані операції 

Законом №466 внесено зміни до Податкового кодексу України (пп. 39.4.2 п. 39.4), якими встановлено, що платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов’язані подати до 1 жовтня року, що настає за звітним, звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній. 

Не забуваємо повідомляти про участь у міжнародній групі компаній 

Разом зі звітом про контрольовані операції за 2020 рік слід подати повідомлення про участь у міжнародній компанії. Повідомлення подають засобами електронного зв’язку в електрон ній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електрон ні документи та електронний документообіг» та «Про електрон ні довірчі послуги». Стандартна форма повідомлення відсутня, не виключено перелік інформації, яка має бути зазначена у повідомленні, визначена пп. 39.4.2.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України. Так, повідомлення обов’язково має містити інформацію: 

а) щодо материнської компанії міжнародної групи компаній (МГК), до якої входить платник податків, зокрема, назву, державу (територію) резидентства, адресу реєстрації, реєстраційний номер (номери), присвоєні материнській компанії в державі (на території) її реєстрації, код (коди) материнської компанії як платника податків у державі (на території) її реєстрації; 

б) щодо юридичної особи, яка є уповноваженим учасником МГК на подання звіту у розрізі країн МГК, до якої входить платник податків (у разі наявності такої юридичної особи), зокрема, її назву, державу (територію) податкового резидентства, адресу реєстрації, реєстраційний номер (номери), присвоєні уповноваженій особі в державі (на території) її реєстрації, код (коди) як платника податків у державі (на території) її реєстрації, або інформацію про те, що група не зобов’язана подавати звіт у розрізі країн МГК відповідно до законодавства інших країн; 

в) щодо дати, яка є останнім днем фінансового року, за який готується консолідована фінансова звітність МГК, а у разі, якщо така звітність не готується, дату закінчення фінансового року відповідно до внутрішніх положень материнської компанії МГК; 

г) щодо розміру сукупного консолідованого доходу міжнародної групи за фінансовий рік, що передує звітному, розрахованого згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія групи. 

Якщо просто забути про повідомлення, або вказати у ньому недостовірну інформацію, доведеться заплатити штраф у 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року — 109 450 грн у 2021 році. 

Майстер-файл… що за звір такий 

Майстер-файл, або глобальна документація з трансфертного ціноутворення, є, по суті, загальним оглядом діяльності міжнародної групи. Майстер-файл має відображати організаційну структуру міжнародної групи; загальний опис діяльності міжнародної групи; нематеріальні активи, які використовує міжнародна група; фінансову діяльність міжнародної групи; консолідовану фінансову звітність міжнародної групи за останній фінансовий рік тощо. 

Майстер-файл складається у довільній формі, але обов’язково має містити інформацію про: 

а) організаційну структуру міжнародної групи компаній (у вигляді графічної схеми) із зазначенням осіб, які є учасниками міжнародної групи компаній, їх організаційно-правових форм, структуру власності (із зазначенням часток володіння) та держави і території, у яких зазначені особи здійснюють свою діяльність; 

б) загальний опис діяльності міжнародної групи компаній, що містить: 

 • опис ключових факторів, що впливають на фінансовий результат міжнародної групи компаній; 
 • опис ланцюгів постачання та утворення вартості найбільших за показником виручки міжнародної групи компаній п’яти товарів (робіт, послуг), а також ланцюгів постачання будь-яких інших товарів (робіт, послуг, інших об’єктів цивільних прав), частка яких становить більше як 5 відсотків виручки міжнародної групи компаній за фінансовий рік, і основних географічних ринків, на яких реалізуються (виконуються, надаються) зазначені товари (роботи, послуги); 
 • перелік та стислий опис суттєвих договорів з надання (отримання) послуг, робіт, укладених між учасниками міжнародної групи; 
 • стислий функціональний аналіз діяльності учасників міжнародної групи компаній, що мають суттєвий вплив на фінансовий результат цієї групи, в тому числі опис основних функцій, що виконуються, активів, що використовуються, економічних (комерційних) ризиків, що приймаються; 
 • інформацію про основні угоди щодо реструктуризації бізнесу, придбання та відчуження активів, що відбувалися протягом фінансового року; 

в) нематеріальні активи, які використовуються міжнародною групою компаній в своїй діяльності, зокрема: 

 • опис стратегії розвитку міжнародної групи компаній щодо розробки, володіння і використання нематеріальних активів, у тому числі розміщення основних науково-дослідних центрів і органів управління ними; 
 • перелік та опис нематеріальних активів (груп нематеріальних активів), що мають істотний вплив на ціноутворення компаній міжнародної групи, із зазначенням учасників такої міжнародної групи компаній, які володіють такими активами на праві власності або іншому праві (користування, володіння та/або розпорядження); 
 • перелік суттєвих договорів, пов’язаних з нематеріальними активами, укладених між учасниками міжнародної групи компаній; 
 • опис політики трансфертного ціноутворення міжнародної групи компаній щодо проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і нематеріальних активів; 
 • опис суттєвих операцій з передачі нематеріальних активів між учасниками міжнародної групи компаній протягом відповідного фінансового року; 

г) фінансову діяльність міжнародної групи компаній, зокрема: 

 • загальний опис, яким чином фінансується така група, включаючи інформацію про фінансування, залучене від осіб, які не є учасниками міжнародної групи компаній; 
 • зазначення усіх учасників міжнародної групи компаній, які здійснюють централізовану внутрішньо-групову фінансову діяльність для учасників цієї групи, з інформацією щодо держав (територій), які є місцем реєстрації таких учасників, та/або місця знаходження органу їх управління; 
 • загальний опис політики трансфертного ціноутворення щодо фінансування учасників міжнародної групи компаній; 

ґ) консолідовану фінансову звітність міжнародної групи компаній за останній фінансовий рік, а у разі її відсутності — іншу консолідовану звітність, підготовлену для управлінських, податкових або інших цілей; 

д) перелік і стислий опис наявних односторонніх договорів про попереднє узгодження ціноутворення, податкових роз’яснень компетентних органів держав (територій), які застосовуються в угодах між учасниками міжнародної групи компаній і пов’язані з розподілом доходів між державами (територіями). 

Можливо, комусь видається, що майстер-файл — це просто додаткове бюрократичне навантаження. Однак це далеко не так, оскільки запровадження трирівневої системи звітності з трансфертного ціноутворення є обов’язковою умовою реалізації тринадцятого року плану BEPS. Тож якщо хочемо жити за європейськими стандартами, то маємо і звітувати за ними. 

Коли податківці можуть реалізувати своє бажання побачити майстер-файл 

Податківці мають право надіслати запит з вимогою надати глобальну документацію з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) платнику податків, що входить до складу міжнародної групи компаній, якщо сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній за фінансовий рік, що передує звітному року, розрахований згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія міжнародної групи компаній, дорівнює або перевищує еквівалент 50 мільйонів євро. 

Слід зазначити, що чинне законодавство дещо стримує бажання податківців. Так, запит на подання глобальної документації (майстер-файла) може бути направлений не раніше дванадцяти місяців і не пізніше тридцяти шести місяців з дати закінчення фінансового року, встановленого міжнародною групою компаній, до якої належить такий платник податків, а у разі відсутності відомостей про встановлений міжнародною групою компаній фінансовий рік — не раніше дванадцяти місяців і не пізніше тридцяти шести місяців після закінчення звітного року. 

Платнику податків дається трохи часу на підготовку та подачу майстер-файлу. Так, глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) має бути надана платником податків до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом 90 календарних днів з дня отримання запиту. 

Крім того, законодавством передбачено ще одне обмеження апетитів податківців. Так, якщо в Україні зареєстровані два та більше платників податків, що входять до складу однієї і тієї ж міжнародної групи компаній, податківці можуть направити запит про надання майстер-файла лише одному з таких платників податків за своїм вибором. Таку умову передбачено пп. 39.4.7 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України. 

І хороша новина — запити на отримання майстер-файлів податківці зможуть надсилати за результатами звітування про контро льовані операції за 2021 рік. 

Розширення переліку інформації, яку включено до документації ТЦУ та особливості подачі звіту за кранами міжнародної групи 

Закон №466 розширив перелік інформації, яку потрібно включати до документації з трансфертного ціноутворення, зокрема, інформацію про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками компанії; дані щодо ланцюга постачання товарів (робіт, послуг); обґрунтування ділової мети. 

Звіт за країнами міжнародної групи компаній українські компанії мають право подавати лише якщо: 

за фінансовий рік, що передує звітному, сукупний консолідований дохід МГК, до якої вони входять, перевищує 750 млн євро; 

компанія — платник податку є материнською компанією МГК; 

материнська компанія МГК уповноважила українську компанію подавати Звіт до органу контролю. 

Вперше звіт за країнами міжнародної групи компаній подаватимуть за фінансовий рік, що закінчується у 2021 році, але не раніше ніж у рік, коли Україна приєднається до Багатосторонньої угоди про автоматичний обмін міждержавними звітами.  

Тетяна Паєнтко, д-р екон. наук, сертифікований аудитор, керуючий партнер Аудиторської компанії «Міжнародна правова безпека» 

газета AgroTimes, січень 2021 року

Усі авторські права на інформацію розміщену у газеті “AgroTimes” та інтернет-сторінці газети за адресою https://agrotimes.ua/ належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа».

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ

Журнали