Агромаркет

Особливості повернення з 2-відсоткового єдиного податку на довоєнну систему оподаткування платників податку на прибуток

Арифметика податківців

Арифметика податківців

Особливості повернення з 2-відсоткового єдиного податку на довоєнну систему оподаткування платників податку на прибуток. 

Аналізуємо далі норми Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» від 30.06.2023 №3219-ІХ (далі — Закон №3219). Цю статтю присвячено проблемним питанням переходу на загальну систему оподаткування платників податку на прибуток, які раніше обрали й перебували на спрощеній системі оподаткування зі сплатою 2-відсоткового єдиного податку. 

Що змінилося 

З 1 серпня 2023 юридичні особи, які скористалися спрощеною системою з особливостями оподаткування, мають повернутися на попередню систему оподаткування. 

З метою усунення подвійного оподаткування операцій із відвантаження (надання) товарів (робіт, послуг), які було розпочато в період сплати єдиного податку та завершено в період сплати податку на прибуток підприємств, змінами до Кодексу запроваджуються окремі положення щодо врегулювання питання оподаткування податком на прибуток підприємств таких «перехідних» операцій шляхом викладення у новій редакції п. 4-1 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» Кодексу. 

Особливості переходу 

Положення нової редакції п. 4-1 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ застосовують до операцій, що здійснюються з 1 серпня 2023 року. Зокрема: 

• фінансовий результат до оподаткування звітного періоду збільшується на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування, вартість яких згідно з правилами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності визнано у складі доходу під час перебування на такій системі; 

• фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму собівартості таких товарів (робіт, послуг), що врахована у складі витрат згідно з правилами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (далі — НП(С)БО, МСФЗ) під час перебування платника на спрощеній системі оподаткування; 

• фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду зменшується на суму доходу, визнаного згідно з правилами НП(С)БО або МСФЗ, у вигляді вартості товарів (робіт, послуг), відвантажених (наданих) у такому періоді в частині суми їх попередньої (авансової) оплати, отриманої під час перебування платника на спрощеній системі оподаткування, та оподаткованого єдиним податком; 

• фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму собівартості таких товарів (робіт, послуг), відвантажених (наданих), що врахована у податковому (звітному) періоді у складі витрат згідно з правилами НП(С)БО або МСФЗ. 

Визначення собівартості: інновація від податкової. У разі отримання під час перебування платника на спрощеній системі оподаткування попередньої (авансової) оплати частини вартості товарів (робіт, послуг), відвантажених (наданих) надалі у звітному (податковому) періоді перебування такого платника на сплаті податку на прибуток підприємств, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму частини собівартості таких товарів (робіт, послуг), що врахована у такому періоді у складі витрат згідно з правилами НП(С)БО або МСФЗ, яка належить так до собівартості таких товарів (робіт, послуг), як належить сума такої попередньої (авансової) оплати до загальної вартості таких відвантажених (наданих) товарів (робіт, послуг). 

Норми п. 4-1 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ поширюються на всіх платників, які перебували на спрощеній системі оподаткування та повертаються на сплату податку на прибуток підприємств і в тому числі платників, що тимчасово перейшли на таку систему відповідно до п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ з 01.08.2023. 

Зазначені корегування застосовують незалежно від того, чи ухвалив платник відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ рішення про незастосування корегувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень розділу ІІІ Кодексу. 

Крім того, зазначені корегування не поширюються на платників податків, які були платниками єдиного податку четвертої групи. 

Приклад 

Підприємство на спрощеній системі з особливостями оподаткування відвантажило покупцю товари на суму 200 000 грн й отримало часткову оплату за них у розмірі 40% (80 000 грн). Решту частину оплати вартості товарів (120 000 грн) було отримано вже після повернення на сплату податку на прибуток підприємств. Собівартість (витрати на придбання) товарів становить 130 000 грн. 

Як правильно показати цю операцію в податковому обліку з податку на прибуток підприємств? 

Підприємство у звітному періоді з податку на прибуток підприємств, у якому відбулось отримання решти частини оплати вартості товарів, збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму такої частини або на 120 000 грн й одночасно зменшує фінансовий результат на частину собівартості (витрат на придбання) таких товарів, яка визначена пропорційно частині їх оплати (60%), тобто на 78 000 грн (130 000 . 60%). 

Подання податкової декларації з податку на прибуток. Платники складають і подають податкову декларацію з податку на прибуток підприємств наростальним підсумком із початку 2023 календарного року. 

З тим результати діяльності за періоди перебування на сплаті єдиного податку не враховуються за визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, зазначеного у пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 цього Кодексу, з урахуванням положень підрозд. 4 цього розділу для платників податку на прибуток, які перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну. 

Так, для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) визначено за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний період — 2022 рік: 

• не перевищує 40 млн грн, встановлюється у 2023-річний звітний період; 

• перевищує 40 млн грн у 2023 році, встановлюється квартальний базовий звітний період. 

Обсяг річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) платника податку на прибуток підприємств для цілей застосування пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39, пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 та п. 137.5 ст. 137 ПКУ обчислюється за весь звітний 2023 рік, зокрема з урахуванням доходів, отриманих за періоди такого року, у яких такий платник податку перебував на сплаті єдиного податку. 

Амортизація основних засобів за період перебування на 2-відсотковому єдиному податку. Платники податку, які тимчасово перебували на спрощеній системі з особливостями оподаткування для розрахунку амортизації відповідно до положень пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу враховують суму залишкової вартості основних засобів і нематеріальних активів, які були введені в експлуатацію до переходу на сплату єдиного податку та під час сплати такого єдиного податку, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень ст. 138 ПКУ (зокрема під час перебування на сплаті єдиного податку). 

Строки корисного використання (експлуатації) основних засобів і нематеріальних активів визначають з урахуванням мінімально допустимих строків амортизації згідно зі ст. 138 Кодексу та дати введення таких необоротних активів в експлуатацію до переходу платника на сплату єдиного податку або під час сплати такого єдиного податку. 

З тим, при визначенні мінімально допустимих строків амортизації по введених в експлуатацію основних засобах до переходу платника податку на сплату єдиного податку враховують також положення п. 43-1 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ. 

Чи нараховується податкова амортизація необоротних активів за період перебування платника на спрощеній системі з особливостями оподаткування?

Зважаючи на вимоги «перехідних» положень, для платників податку, які з 1 серпня переходять зі спрощеної системи з особливостями оподаткування на загальну, передбачена необхідність здійснення розрахунку «податкової» амортизації необоротних активів за період застосування ними спрощеної системи оподаткування. 

Для цілей розрахунку «податкової» амортизації відповідно до положень ст. 138 ПКУ такі платники податку враховують суму залишкової вартості основних засобів і нематеріальних активів, які були введені в експлуатацію до переходу на сплату єдиного податку та під час сплати такого єдиного податку, яка визначається як різниця між первісною вартістю й сумою розрахованої податкової амортизації, зокрема під час перебування на сплаті єдиного податку. 

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ