Тваринництво

Вода як джерело життя… або смерті

Вода як джерело життя… або смерті

Вода є основою життя й становить від 70 до 85% маси тіла птиці, визначає всі фізико-хімічні процеси, які відбуваються у її організмі, підтримує нормальний клітинний гомеостаз.  

 

Вода впливає на обмін речовин в організмі птиці, засвоєння, поглинання, дифузію, фільтрацію, терморегуляцію тощо. В птахівництві часто питання якості води недооцінюють. Проте в гігієні утримання птиці слід виділяти два ключових моменти — повітря й вода. Відомо, що велика кількість патогенних збудників можуть передаватися через воду (табл. 1, 2). Звідки у воду потрапляє така кількість патогенних мікроорганізмів і завдяки чому вони там існують? Якщо вода не проходить стадію попередньої мікробіологічної підготовки, очищення, особливо після кількох посадок птиці, то практично по всій поверхні системи водопостачання починається формування біоплівки. 

 
 

 Причини утворення біоплівки 

 

Біоплівка — це найпоширеніша форма організації життєдіяльності мікроорганізмів, у якій останні перебувають у так званій сесільній фазі (від англ. Sessile — фіксоване) у вигляді специфічно організованих, прикріплених до субстрату комплексів. Вода, що постійно перебуває в системі водопостачання, робить поверхню труб шорсткішою й тим самим слугує хорошим субстратом для осадження різних елементів і утворення на них біоплівок. Здатність формувати біоплівку є складовою частиною життєвого циклу більшості мікроорганізмів й успішною стратегією захисту бактерій від несприятливих чинників середовища. Біоплівки можуть формуватися бактеріями одного виду, або формують спільноти, що розвиваються з багатьох видів мікроорганізмів. Зрілі, вже сформовані біоплівки можуть містити також загиблі або некультивовані форми бактерій. Уважається, що єдиною умовою (крім наявності мікроорганізмів) для утворення біоплівки є відносно тверда й зволожена поверхня неорганічного або органічного походження. 

 
 

Чинники, що можуть сприяти утворенню біоплівки у водопроводах, такі: 

 

• температура понад +25 °С, у системі водопостачання є оптимальною для розвитку бактерій і грибів; 

• підвищена жорсткість води й утворення каменю в системі водопостачання;  

• систематичне використання вітамінів, антибіотиків, а також вакцин — сприяє росту й колонізації мікроорганізмів у трубопроводах. 

 

Отже, за наявності сприятливих чинників у трубопроводах утворюватиметься біоплівка з різними видами бактерій, серед яких велику групу патогенів може становити кишкова паличка, стафілококи, ентерококи. Додатковим джерелом поживних речовин для бактерій також є вітаміни, які застосовують у вигляді оральних розчинів, а також вакцини. Введення ад’ювантів також впливає на інтенсивне розмноження мікроорганізмів у воді. 

 

Щоб уникнути проблем, пов’язаних із наявністю біоплівки та зменшити потрапляння патогенів в організм птиці, треба регулярно очищувати лінії водопостачання. Проте не завжди використання лише дезінфекційних засобів допоможе досягнути бажаного ефекту. 

 

За наявності біоплівки відбувається переважно поверхнева дезінфекція, де руйнується зовнішня плівка, слиз, і тільки частина мікроорганізмів, що є в біоплівці. Фермери зазвичай обробляють систему водопостачання кислими або лужними очищувачами й дезінфекційними засобами, сподіваючись, що вони видалять бруд і якісно продезінфікують. Однак повністю це не вдається. 

 

За наявності у воді CaCO3 і MgCO3 знижується ефективність застосованої дезінфекції. Ось чому треба використовувати препарати, які містять додаткові речовини для зменшення жорсткості води (секвестранти). Крім того, для ретельного очищення лінії водопостачання слід виконати комплекс дій, спрямованих не лише на дезінфекцію, а й на механічне очищення внутрішніх поверхонь труб. 

 
 

 

Як ефективно видалити біоплівку та мікроорганізми в трубах 

 

Виконуючи спеціальну процедуру імпульсного очищення, можна досягти бажаного ефекту звільнення лінії водопостачання від зайвих речовин. Механізм імпульсного очищення ґрунтується на пульсаційній подачі стисненого повітря та води в системі водопостачання. За допомогою регульованої періодичності імпульсів повітря та води досягаємо ефекту механічного очищення під тиском з одночасним видаленням як напластувань карбонатів кальцію чи магнію, хімічних залишків лікарських препаратів, так і мікроорганізмів, грибів тощо. 

 

Для ефективної дезінфекції систем водопостачання після імпульсного механічного очищення рекомендуємо застосовувати йодовмісний дезінфектант ФАМ-30, робочим розчином якого заповнюють усю систему, витримують протягом 1–2 год для знищення патогенних мікроорганізмів із наступним промиванням її чистою водою. 

 

Отже, для ефективного ведення птахівництва крім генетичного потенціалу кросів, раціональної організації годівлі, утримання, впровадження ресурсоощадних технологій слід розробляти ефективні схеми дезінфекції як птахівничих приміщень, так і систем водопостачання.  

 

 

Ольга Щебентовська,

канд. вет. наук, консультант чеської компанії «Текро»

журнал “Наше Птахівництво”, листопад 2018 року

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “Наше птахівництво” та інтернет сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 

Інші статті в цьому журналі
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
6
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ