Тваринництво

Орієнтир на якість

Орієнтир на якість

Про те, як обробляти молоде зерно для збільшення строку зберігання, як перевіряється готова продукція на комбікормовому заводі та про плани на майбутнє розповіла головний технолог ТОВ «НОВАКОРМ» Ірина Борщ.

 

Ірина Борщ

Сьогодні ТОВ «НОВАКОРМ» є одним із провідних в Україні виробників комбікормів і білково-вітамінних добавок для всіх видів сільськогосподарських тварин, птиці та риб. Комбікормовий завод працює в смт Чкаловське Харківської області, його обладнано сучасною системою автоматичного дозування й змішування, що дає можливість підвищити якість готової продукції та ефективність керування технологічним процесом. Унікальна швейцарська технологія дозволяє виготовляти високоякісні комбікорми загальною продуктивністю 300 т/добу. Продукція торгової марки «НОВАКОРМ» випускається розсипною та гранульованою. Поруч із комбікормовим заводом збудовано власний елеватор — один і з найбільших у Харківській області, де 2007 року було введено в експлуатацію нові потужності зі зберігання й обробки сировини на базі обладнання зі США. На сьогодні загальний обсяг виробничих потужностей елеватора — 117 тис. тонн зерна. Завод з елеватором з’єднує залізнична гілка, що дозволяє зберігати на елеваторі значні обсяги сировини й швидко доставляти їх на переробку. На виробництві діє жорстка система контролю якості вхідної сировини й готової продукції. Розраховують рецептури провідні спеціалісти, послуговуючись сучасним програмним комплексом «Корм-Оптима», який дозволяє оптимізувати склад кормів, урахувати вплив ферментів й інших мікродобавок на основні якісні показники виготовленої продукції. З головним технологом підприємства Іриною Борщ поговорили про якість рослинної сировини, ситуацію на ринку комбікормів і напрям, у якому кормовиробництво загалом і ТОВ «НОВАКОРМ» зокрема розвиватимуться.

 

– Пані Ірино, нині вже з’явилося на ринку молоде зерно. Які методи застосовуєте, щоб збільшити термін його зберігання?

 

– Зернові збирають у стадії їх технологічної стиглості, а обмінні процеси в зерні завершуються тільки через 1–8 місяців після їх збирання. У технології переробки молодого зерна є таке поняття, як його дозрівання, тобто за певних умов відбувається комплекс складних процесів, що підвищують стійкість зерна до зберігання, поліпшують його технологічні й поживні якості. Наприклад, у зрілої пшениці впродовж дозрівання підвищується вихід сирої клейковини, а в олійних культур — збільшується вихід олії під час їх обробки.

 

Інакше молоде зерно характеризується нижчою поживною цінністю проти зерна, яке пройшло період дозрівання: воно є менш технологічним, містить антипоживні чинники. Таке зерно не можна відразу згодовувати тваринам і птиці, а такої помилки часто припускаються багато сільгоспвиробників.

 

На нашому підприємстві молоде зерно ми зберігаємо протягом чотирьох-шести тижнів. Упродовж дозрівання зерна знижується інтенсивність його дихання, витрачається запасена в полісахаридах енергія хімічних зв’язків, і насамперед розщеплюються розчинні некрохмалисті полісахариди (НПС), які містяться у великій кількості. Навіть у зрілому зерні й в інших компонентах раціонів є багато НПС, наприклад, у висівках — 22,0–35,3% сухої речовини, соняшниковому шроті — 21,0–30,0, соєвому шроті — 9,0–12,0, кукурудзі — 5,0–7,0, пшениці — 7,0–11,4, тритикале — 9,0–11,0, житі — 10,0–12,0%.

 

– Як перевіряєте сировину для виготовлення комбікормів і якість готової продукції? Які лабораторні дослідження проводите?

 

– Лабораторія комбікормового заводу забезпечена сучасним аналітичним обладнанням, що дозволяє проводити широкий спектр досліджень на всіх виробничих етапах. Щоб гарантувати споживачеві високу якість продукції, в лабораторії заводу здійснюється трирівневий контроль, а саме: вхідний контроль сировини — перевіряють супровідні документи, визначають органолептичні показники сировини, проводять лабораторні дослідження. Лабораторія має сертифікат про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005.

 

Одним із найбільш важливих і відповідальних етапів роботи є контроль готової продукції, до якого належать і часові проби, що відбирають упродовж технологічних процесів виробництва. Для кожної партії комбікорму визначають органолептичні й окремі фізико-хімічні показники, токсичність і вологість продукції. Також перевіряють уміст у продукції жирів, клітковини, сирого протеїну, золи тощо.

 

Наприклад, завдяки визначенню органолептичних показників можна передбачити придатність до використання тієї чи іншої рослинної сировини у виробництві комбікормів.

 

Визначення сирого протеїну також дуже важливо для виготовлення комбікорму, тому слід акцентувати увагу на одержанні точніших результатів не експрес-методами, а за допомогою метода Кєльдаля, який передбачає роботу з розчинами, реагентами та їдкими речовинами. Цей метод більш точний і правдивий, а також потребує від персоналу відповідної кваліфікації. Також одним із важливих є дослідження сировини або комбікорму на токсичність, яка зумовлена хімічними токсинами (важкими металами, пестицидами тощо) й мікотоксинами. Останні найчастіше призводять до масової загибелі поголів’я тварин чи птиці та великих економічних збитків господарства. Тому до цієї проблеми ми ставимося дуже уважно. Для визначення загальної токсичності застосовуємо експрес-методи, які дозволяють за короткий час провести біотестування кормів на інфузоріях: стілоніхіях і колподах. Метод засновано на витяганні з досліджуваних кормів різних фракцій токсичних речовин із подальшим впливом цих екстрактів на найпростіших. За 70–100% виживання стілоніхій або колпод корм визначається як нетоксичний, в інших випадках — токсичний. Нетоксичний корм дослідженню не підлягає й використовується за призначенням без обмежень. Токсичні корми направляють на біотестування основними методами. Основний метод — метод шкірної проби на кроликах — є арбітражним методом. Токсичність досліджуваних кормів визначається за наявністю запального процесу на ділянці шкіри кролика з нанесеним екстрактом протягом 3 діб. І вже на етапі реалізації комбікорму відбирають проби для його зберігання (архів кормів) із подальшою вибірковою перевіркою на показники якості та безпечності.

– Розкажіть про плани підприємства на майбутнє.

 

– Висока якість — це пріоритетне завдання нашого підприємства. Ми маємо намір і далі зберігати завойовані позиції, робити все можливе для зміцнення довгострокових відносин із нашими партнерами у виробництві повнораціонних кормів, а також поліпшувати обслуговування своїх постійних клієнтів.

 

 

Наталія Жейнова

журнал “Наше Птахівництво”, листопад 2018 року

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “Наше птахівництво” та інтернет сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 

Інші статті в цьому журналі
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
6
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ