Тваринництво

Інноваційна кормова добавка на основі пробіотичного штаму Bacillus coagulans допомагає підтримувати загальний стан здоров’я птиці

Подвійний ефект

Подвійний ефект

Інноваційна кормова добавка на основі пробіотичного штаму Bacillus coagulans допомагає підтримувати загальний стан здоров’я птиці та підвищує їх продуктивний потенціал.

Десятиліттями пробіотики на основі Bacillus coagulans успішно застосовують для здорового харчування людей, пригнічення шкідливих бактерій, запобігання розладам кишківника,  стимулювання імунної системи та поліпшення травлення. 

Поєднання властивостей спороутворювальних і молочнокислих бактерій робить B. coagulans унікальним про біотиком. Завдяки успішному застосуванню в харчуванні  людини B. coagulans набирає популярності в годівлі сільгосптварин і птиці. За останні кілька років цей бактеріальний штам продемонстрував великі успіхи у цій галузі.  Здатність до спороутворення робить ці бактерії стійкими  до температури та тиску під час гранулювання комбікорму  та до підвищеної кислотності верхніх відділів кишківника.  У сприятливому середовищі тонкого кишківника спори  проростають у вегетативну клітину, яка продукує широкий спектр ензимів і молочну кислоту. 

ПРОБІОТИЧНА КОРМОВА ДОБАВКА 

TechnoSpore® — це інноваційна кормова добавка на основі  пробіотичного штаму B. coagulans DSM 32016. Пробіотик  поєднує корисні властивості як спороутворювальних, так  і молочнокислих бактерій. Це безпечна та ефективна  кормова добавка, ефективність якої була підтверджена  експериментально. 

Препарат базується на пробіотичному штамі B. coagulans  DSM 32016, що підтримує загальний стан здоров’я тварин  і підвищує їх продуктивний потенціал. Він сприяє росту  тварин та птиці, виробляючи ферменти, що покращують  ефективність комбікормів. Кормова добавка інгібує широкий спектр патогенів, стимулює імунну відповідь і сприяє  здоров’ю кишківника. 

Нещодавно було проведено дослідження на одноденних курчатах, у якому доведено позитивний ефект дії  TechnoSpore® в умовах зараження C. perfringens. Досліджен ня тривало 35 днів. Птицю розділили на дві групи: контрольну та групу, що отримувала TechnoSpore®. Обидві групи  піддавали дії патогену C. Perfringens. 

Позитивний ефект від пробіотичної кормової добавки  було виявлено за допомогою мікробіологічного та гістоморфологічного аналізу епітелію кишківника бройлерів, заражених патогенами. Кількість C. perfringens  у кишківнику на 7-й день після зараження була знижена  на 66% та на 56% — на 14-й день після зараження у птиці, що отримувала TechnoSpore®. Кількість C. perfringens  у сліпій кишці на 7-й день після інфікування також зменшилася на 95% і на 58% — на 14-й день після інфікування  відповідно (рис. 1). 

Рис. 1. Зменшення C. perfringens у зразках кишківника та сліпої кишки бройлерів, заражених C. perfringens, завдяки TechnoSpore®.

Установлено також, що досліджувана кормова добавка сприяла зменшенню інших негативних наслідків дії  збудника. Наприклад, порівнюючи із зараженою контрольною групою, у заражених бройлерів із додаванням  цього препарату було менше зрощених кишкових ворсинок, менше розширених кровоносних судин і менше  уражень слизової оболонки (рис. 2). Зрощені ворсинки  є типовою патологічною ознакою кишково-інфекційного  захворювання. Однак цей захисний механізм різко зменшує площу поверхні, доступну для поглинання поживних  речовин. Розширені кровоносні судини виникають у разі  дефіциту кисню та поживних речовин і спостерігаються  за патогенних інфекцій. Загалом птиця, яку годували  TechnoSpore® та яка була заражена C. perfringens, мала  на 31% менше мікроскопічних уражень. 

Рис. 2. TechnoSpore® зменшує ступінь ураження кишківника, спричинене C. perfringens. Гістопатологічні ураження оцінювали відповідно до Rosales et al. (1989).

Наведені вище результати досліджень показують, що TechnoSpore® має захисну дію проти негативного  впливу інфекції C. perfringens на кишковий епітелій. Продукт також зменшує ураження кишківника, спричинене  C. perfringens, що свідчить про ефективніше засвоєння  поживних речовин, а також ефективніший імунітет.  Разом ці результати є доказом сприятливого впливу  кормової добавки на середовище кишківника. Здоровий  кишківник є запорукою високої продуктивності птиці,  бо це важливо для ефективної абсорбції поживних речовин. Загалом це дослідження демонструє, що препарат  є ефективним інструментом для зменшення застосування  антибіотиків у тваринництві та птахівництві. 

Позитивний ефект від TechnoSpore® можна виміряти  покращенням показників продуктивності. У цьому дослідженні пробіотична кормова добавка сприяла підвищенню кінцевої маси тіла бройлерів, інфікованих C. perfringens,  на 13,4%. Це також покращило середню конверсію корму  на 7,9% і знизило смертність птиці на –3,3% (10,8% проти  7,5%). Більше з тим, значно покращилась товарна вага  (на 5,6%) і коефіцієнт конверсії корму на (–4,4%) у неінфікованих особин. Це доводить здатність TechnoSpore®  покращувати здоров’я та продуктивність кишківника  навіть у складних умовах. 

Матеріал надала компанія «Біохем»

Інші статті в цьому журналі
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
3
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ