Агромаркет
Головне:
Агромаркет

Міст через «прірву»

АгроМаркет
Джерело:
АгроМаркет
Поділитись:
Міст через «прірву»

Важливі факти про фінансові механізми розвитку агробізнесу в Україні. Чи є користь від векселів?

 

Анна Драгомирецька, радник

з питань агробізнесу ЮФ «ОМП»

Величезний потенціал зростання АПК, наче павутинням, стримується сукупністю проблем, що заважають йому розвиватися. Тим часом агровиробники поділилися на дві категорії: одні бачать тільки проблеми та «прірву» попереду, другі — приймають виклик, шукають нові можливості та «налагоджують міст через оту «прірву». Серед таких викликів і фінансування.

 

Видавати нові позики в умовах непрогнозованості курсу гривні — це шлях підвищення ризиків для банків. Хоча, зрозуміло, без наявного ресурсу «на вчора» аграріям годі й сподіватися на добрий урожай «завтра». Відтак на часі нові, менш ризиковані, банківські фінансові інструменти. Зокрема, вексельне фінан сування. Якщо нині на ринку середня річна ставка кредиту (в гривні) становить 22–23%, то використання векселя строком на 1 рік — 4–5%! Економія досягається шляхом зниження ризиків, які поділяють у процесі спільної роботи і виробники, і банк, і дистрибутор.

 

Як працює вексельне фінансування

 

Агровиробник укладає угоду на постачання насіння, ЗЗР чи інших матеріально-технічних ресурсів або послуг. Проте оплатити має можливість із відстрочкою. А гарантією подальшого розрахунку стає виданий покупцем й авальований (гарантований за покупця) банком цінний папір — вексель. У разі несвоєчасної виплати грошей покупцем його фінансове зобов’язання бере на себе банк. Ось так за допомогою векселя забезпечується потрійна вигода: позичальник (покупець) отримує дешеве фінансування, банк — клієнта й економію коштів, а постачальник або дистрибутор — збереження продажів і гарантії оплати продукції.

 

Операція авалювання банком то-
варних векселів дає можливість
покупцю-агровиробнику, який ви-
писує простий вексель (або акцеп-
тує переказний вексель), отрима-
ти відстрочку платежу з оплати
отриманих товарів або наданих
послуг і надає впевненості контр-
агенту-постачальнику в оплаті
векселя у визначений термін.
Основною перевагою розрахун-
ків із використанням авальованих
векселів є те, що агровиробник
отримує товар, не «висмикуючи»
власних коштів з обороту.
  
   

Основна умова надання банком авалю — хороша репутація клієнта й необхідний рівень забезпечення (застави).

 

Банк авалює товарні векселі (видані в рахунок товару, який був поставлений покупцю). Плата за аваль істотно нижча, ніж за кредит (у 4 рази й більше). За аваль товарного векселя банк щомісячно стягує комісію, яка виражена у відсотках річних і нараховується на суму виданих векселів, які авальовані банком. Розмір комісії залежить від виду забезпечення, яке надає агровиробник банку для забезпечення авалю: рухоме майно (техніка, обладнання) та/або нерухомість. Також банк може брати в заставу кошти на рахунках покупця (за умови, якщо той є клієнтом банку, що погодився надати аваль).

 

Можливість розрахунку векселями обов’язково має бути передбачена умовами договору (можна укласти додаткову угоду про розрахунок векселем, якщо в договорі спочатку це не було передбачено).

 

Від надійного покупця — до боржника?

 

Платник (покупець-векселедавець простого векселя або він же є акцептантом переказного векселя) самостійно здійснює погашення/оплату свого векселя в зазначений у ньому строк. Після цього надає банку-авалісту документи, що підтверджують погашення векселя, і банк погашає/закриває аваль такому покупцю-клієнту. Якщо покупець-платник за векселем не розраховується в зазначений у векселі термін, власник векселя (наприклад, постачальник за договором) звертається за виплатою до банку, який авалював вексель, і банк безумовно здійснює погашення. Якщо банк здійснив таке погашення за платника (покупця за договором який видав простий або акцептував переказний вексель), такий платник стає боржником і банк-кредитором за звичайним комерційним кредитом.

 

Векселі мають особливу юридичну природу й особливий бухгалтерський і податковий облік. А тому їх слід уважно оформляти. Рекомендуємо звернути увагу на юридичні правила й у разі виникнення питань чи сумнівів звертатися за порадами до фахівців. Векселі видають тільки за надані товари (роботи, послуги) — це товарні векселі. Проведення розрахунків із використанням векселів обов’язково має бути передбачено в письмовому договорі (або укладається додаткова угода).

 

Важливо розуміти, що в разі опла-
ти векселем грошові зобов’язання
покупця за таким договором при-
пиняються й виникають грошові
зобов’язання за векселем
 
   

Бути учасником вексельного обігу в Україні (зокрема видавати й отримувати векселі) можуть юридичні особи, фізичні особи — підприємці та фізичні особи. В Україні платежі за векселями здійснюються тільки в безготівковій формі.

 

Вексель оформлюється на вексельному бланку, який можна придбати в комерційному банку. Бланк заповнюють українською мовою. Векселі юридичних осіб підписують обов’язково дві особи: керівник підприємства й головний бухгалтер (якщо така посада передбачена на підприємстві). Вексель можна підписати за довіреністю, зокрема, якщо векселедавцем є ФОП або фізична особа. У разі підписання векселя від ФОП потрібно зазначати всі реєстраційні реквізити, паспортні данні та ІПН. Для фізичних осіб — паспортні данні та ІПН.

 

Коли у векселі більше ніж двоє…

 

Векселі бувають прості й переказні. У простому векселі зазначено дві особи — векселедавець і перший власник векселя (у векселедавця є борг перед першим власником векселя за поставлені товари). В переказному векселі — три особи: векселедавець, акцептант (він і буде платником за векселем) і перший власник векселя (у векселедавця є борг перед власником векселя, а в акцептанта є борг перед векселедавцем) — така схема засто совується, якщо постачання, наприклад, ЗЗР здійснюється виробником-постачальником через дистрибутора покупцю-агро виробнику.

 

Передаються векселі від одного власника до іншого шляхом оформлення на звороті спеціального передавального напису — індосаменту. Кількість передач векселя від одного власника іншому не обмежена. Якщо немає спеціального надпису при індосаменті, такого як «без обороту на мене», кожен, хто здійснив індосамент, буде солідарно зобов’язаний разом із векселедавцем перед останнім власником векселя, який пред’являє його до оплати.

 

Якщо власник пред’явив вексель, а боржник (векселедавець, акцептант переказного векселя) не сплатив його, то власник може звернутися до нотаріуса за вчиненням протесту векселя й виконавчим написом, після цього — відразу ж до Державної виконавчої служби, тобто без рішення та наказу суду, оскільки такий вексель стає відразу виконавчим документів.

 

Вексель існує окремо від договору. Однак визнання цього договору недійсним не робить недійсним сам вексель. Його можна визнати таким виключно за дефектом форми, тобто якщо він не містить обов’язкових установлених законом реквізитів або такі реквізити невірно оформлені (наприклад, вексель, виданий юридичною особою, підписаний тільки керівником, але не підписаний головним бухгалтером, якщо така посада на підприємстві передбачена). І хоча навіть недійсний вексель матиме силу простої боргової розписки, однак борг за ним можна стягнути в звичайному судовому порядку — на підставі загальних норм цивільного законодавства, зокрема, тих, які регулюють відносини позики.

 

 

Анна Драгомирецька, радник з питань агробізнесу ЮФ «ОМП»

газета “АгроМаркет”, квітень 2016 року

   

     

 

Усі авторські права на інформацію розміщену у газеті “АгроМаркет” та інтернет-сторінці газети за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа».
  

Інші статті в цьому журналі
Джерело:
АгроМаркет