Агромаркет
Головне:
Агромаркет

Коли побільшає кінських сил?

АгроМаркет
Джерело:
АгроМаркет
Поділитись:
Коли побільшає кінських сил?

Навантаження на основні види сільгосптехніки в Україні щороку зростає.

 

Планомірне зростання врожаїв сільськогосподарських культур багато в чому залежить від технічного забезпечення польових робіт. Із розвитком аграрної техніки у світі та появою її найсучасніших моделей на вітчизняному ринку в українських сільгоспвиробників є змога швидше та якісніше здійснювати всі необхідні операції. І хоча не кожному аграрієві така техніка по кишені, але загалом спостерігається позитивна тенденція з оновлення парку та підвищення середньої продуктивності агрегатів.

 

Українські аграрії та компанії, що надають відповідні послуги, за результатами 2015 року, мали в користування майже 222 тис. одиниць (дані Держстату) основних видів сільськогосподарської техніки: тракторів, сівалок і комбайнів. Це на 12% менше, ніж у 2011 році. З урахуванням сезонних коливань загальна кількість основних видів сільгосптехніки знижується приблизно на 5% щорічно, протягом останніх 5 років. В розрізі видів сільгосптехніки, кількість тракторів за 5 років скоротилася на 13%, кількість сівалок — на 8% і комбайнів — на 17%.

 

Аналізуючи тенденції в змінах чисельності техніки, слід зауважити, що з року в рік зростає частка техніки у фермерських господарствах. Так, якщо у 2011 році в таких формуваннях було 23% техніки, то за результатами 2015 року показник збільшився до 28% загальної чисельності. Водночас загальна кількість техніки у фермерів за останні 5 років визначається достатньо стабільним середньорічним показником на рівні 61,7 тис. одиниць.

 

Якщо говорити про зміни в кількості техніки в керуванні фермерських господарств, то за 5 років кількість тракторів у фермерів зросла на 8%, сівалок — на 14% і комбайнів — на 3%. Таким чином, можна казати про підвищення рівня технічного забезпечення фермерського виробництва.

 

Якісні зміни в парку сільгосптехніки українських аграріїв можна оцінити за обсягами списання та придбання машин й агрегатів. Аналіз обігу основних типів сільгосптехніки показує, що за останні 5 років надійшло на підприємства на 2207 одиниць техніки зазначених категорій більше, ніж вибуло. Пік закупівлі техніки припав на 2012 рік, коли у сільгосппідприємства надійшло 19 370 одиниць техніки, а вибуло 16 112 одиниць. Таким чином, відповідно до офіційних даних, за останніх 5 років з обігу вибуло понад 76,2 тис. одиниць основних типів сільгосптехніки, що становить понад 31% показника середньорічної наявності машин і агрегатів. Також надійшло на агропідприємства за той самий період понад 78,4 тис. одиниць, або 33% середньорічної наявності.

 

Щодо показників закупівлі техніки, то протягом останніх трьох років спостерігається зниження обсягів закупівлі в натуральному вираженні та різке збільшення загальних витрат на придбання основних видів техніки у 2015 році. Це зумовлено девальвацією національної валюти. За звітний період найнижчі показники зафіксовано у 2014 році — найбільш кризовий період для вітчизняної економіки.

 

За результатами 2015 року позитивні тенденції в динаміці чисельності закупленої техніки поновились, але витрати на придбання зросли майже вдвічі проти показника 2014 року та на 72% у порівнянні з показником 2011 року.

 

Аналізуючи питомі показники, можна зазначити, що середня вартість однієї одиниці основних типів техніки за 5 років збільшилась у 2,5 раза — з 0,49 млн грн у 2011 році до 1,25 млн грн у 2015-му. Щодо регіонального розподілу, то за результатами 2015 року, згідно з даними ДССУ, найбільша кількість сільгосптехніки (понад 17,3 тис. одиниць машин вказаних категорій) наявна в Дніпропетровській області. Найменша кількість техніки (596 одиниць) — на підприємствах Закарпатської області. В розрізі основних категорій техніки в наявності тракторів у 2015 році лідирує Полтавська область (9873 одиниці), в закупівлі сівалок і комбайнів — Кіровоградська (5644 та 2176 одиниць, від повідно).

 

Слід зазначити, що загальне скорочення чисельності техніки в сільгосппідприємствах України не означає зниження рівня механізації, оскільки закуповується сучасніша техніка високої продуктивності з більшим питомим навантаженням на одиницю.

 

Аналізуючи показники питомого навантаження на одиницю основних видів сільгосптехніки можна зазначити, що середнє навантаження на один трактор по Україні збільшилося зі 131 до 145 га/од. (+11%). Навантаження на сівалки збільшилося на 5% — з 271 до 283 га/од., а навантаження на комбайни — на 16%, або з 562 до 653 га/од. Тут слід зазначити, що застосування більш продуктивної сучасної техніки крім можливості в коротші терміни якісніше проводити основні технологічні операції також дозволяє економити на енергоресурсах.

 

Витрати на енергоресурси є однією з найвагоміших статей витрат в собівартості продукції рослинництва в Україні. В динаміці обсягів закупівлі палива для потреб агровиробництва спостерігається знижувальний тренд в динаміці по бензину та відносно стабільні обсяги закупівлі дизпалива. В абсолютному вираженні за останні 5 років, згідно з даними ДССУ, закупівля бензину для потреб сільського господарства знижувалися в середньому на 10% щорічно й, за результатами 2015 року, досягли мінімального рівня 132,8 тис. тонн. Водночас для дизельного пального характерне збільшення обсягів закупок до 2014 року включно і суттєве скорочення у 2015 році (–11% до показника 2014 року).

 

В грошовому вираженні загальна вартість зазначених видів енергоресурсів, придбаних аграріями, за останні 5 років виросла на 73%. Якщо у 2011 році на закупівлю було витрачено 12,3 млрд грн, то, за результатами 2015 року, цей показник сягнув значення 21,1 млрд грн. Тут слід зазначити, що пік закупок дизпалива, зафіксований у 2014 році, очевидно був викликаний необхідністю аграріїв формувати максимально можливі запаси на тлі знецінення національної валюти та зростання вартості палива. Надалі очікується стабілізація обсягів використання палива та їх зниження в разі оновлення парку сільгосптехніки сучаснішими зразками енергоощадних і високопродуктивних машин й агрегатів.

 

 

 

 

Андрій Купченко, аналітик «АПК-Інформ»

газета “АгроМаркет”, лютий 2017 року

Усі авторські права на інформацію розміщену у газеті “АгроМаркет” та інтернет-сторінці газети за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа».
 

Інші статті в цьому журналі
АгроМаркет
АгроМаркет
АгроМаркет
2
Статті з журналу:
Джерело:
АгроМаркет