Овочі - Ягоди - Сад
Головне:
Овочі - Ягоди - Сад

Готуємося до комбайнів

Садівництво по-українськи
Джерело:
Садівництво по-українськи
Поділитись:
Готуємося до комбайнів

Удосконалення системи ведення та формування кущів заощаджує кошти на закладання винограднику, пришвидшує його вступ у повне плодоношення та створює комфортні умови для застосування збирання врожаю комбайном.

  

Серед галузей сільгоспвиробництва промислове виноградарство України характеризується найвищою трудомісткістю переважно через те, що більшість операцій по догляду за кущами й особливо збирання врожаю виконують вручну. Так, на виконання найбільш трудомістких операцій, таких як обрізування кущів і збирання врожаю, припадає відповідно близько 12% і 35% усіх витрат праці, які склалися за виробництва технічних сортів винограду.

 

У теперішній час у розвинутих країнах процеси збирання врожаю майже всіх сільгоспкультур, навіть таких трудомістких, як виноград і ягоди, повністю механізовані. Застосування виноградозбиральних машин у Франції, Німеччині, США й інших країнах із розвинутим виноградарством показало високу їх ефективність порівняно з ручним збиранням.

 

Нині у Франції понад третину винограду збирають без застосування ручної праці — за допомогою машин. Застосування виноградозбиральних комбайнів дозволяє вдвічі підвищити продуктивність праці на збиранні технічних сортів винограду.

 

В Україні сьогодні також назріла нагальна потреба у впровадженні механізованого збирання технічного винограду комбайном.

 

Особливо важливо це на фоні дефіциту робочої сили, її відтоку з агровиробництва в промисловість і сферу обслуговування, потреби збирання винограду в стислі терміни, а також зниження рентабельності його виробництва в Україні в цілому.

 

Свого часу (70–80-ті рр. минулого століття) у колишньому СРСР була розроблена й широко впроваджувалася велика кількість (понад 500 одиниць) виноградозбиральних машин КВР-1, КГ-1, СВК-3 й інших модифікацій, але через свою недосконалість ці машини не здобули гідного місця у виноградарстві сучасної України.

 

Існують усі підстави для того, щоб на промислових виноградниках півдня України найближчим часом почала широко впроваджуватися більш досконала імпортна техніка й технологія збирання винограду комбайнами.

 

Уже сьогодні на виноградниках України добре працює кілька виноградозбиральних комбайнів провідних французьких виробників.

 

Підготовка насаджень

 

Серед головних проблем, розв’язання яких пришвидшило б упровадження механізованого збору винограду, крім економічних є оптимізація параметрів надземної частини кущів винограду, їхнього розміщення в просторі шпалери, особливості улаштування останньої та підбір матеріалів для неї. Для ефективного застосування механізмів із догляду за виноградниками та збиранню врожаю треба створювати відповідні насадження або як мінімум готувати до цього виноградники, що є. Слід також зважати на те, що для механізованого збирання винограду найпридатнішими є сорти із сухим відривом ягід, із щільною консистенцією м’якоті й відносно пружною шкіркою, такі як Ркацителі, група Піно, Каберне Совіньйон, Мерло, Сапераві, сорти-гібриди американського походження та деякі інші. Для механізованого збирання придатні сорти з малою здатністю до утворення грон на пасинках, дозріванням ягід у гронах основних пагонів у цих сортів має бути одночасним.

 

Обираємо формування

 

Протягом останніх років ми проводили порівняльне вивчення кількох формувань кущі із тим, щоб створити на винограднику комфортні умови для застосування машин і тим самим збільшити виробництво дешевого винограду.

 

Для цього в ПАТ «Коблево» (Березанський р-н Миколаївської обл.) було закладено дві дослідні ділянки. У першому досліді об’єктом досліджень слугували кущі винограду Каберне Совіньйон, сформовані за типом двостороннього Гюйо із штамбами заввишки 70 см. У другому досліді — кущі сорту Ізабелла, сформовані за типом спірального кордону.

 

Як у першому, так і в другому випадках контролем слугували однакові за віком насадження відповідних сортів, кущі яких сформовані у вигляді горизонтального кордону (найпоширенішого формування в промислових виноградниках України), посаджені за однаковою схемою (3 × 1,2 м) і навантаженні 25 пагонами на кущ (70 тис./га).

 

 

Гюйо

 

Формування кущів за типом Гюйо передбачало створення на кущі двох плодових ланок, які були розташовані в площині ряду, перпендикулярні штамбу та спрямовані у два протилежні боки. Висота штамбу становила 70 см.

 

Кожна плодова ланка складалась із довгої (10–12 вічок) стрілки та 2–3 вічкового сучка заміщення.

 

Формування кущів за типом Гюйо не передбачає створення багаторічних рукавів і великої кількості ріжків, як у разі з горизонтальним кордоном, у результаті скорочується щонайменше на рік термін створення формування та введення кущів в експлуатацію, спрощується догляд за кущами під час обрізування й підв’язування лоз.

 

Характерною особливістю цього формування є і те, що навіть за бажання кущі важко перевантажити — у кущів, що сформовані за типом Гюйо, пагони рівномірно заповнюють простір шпалери, тому їх листя та грона добре освітлюються й провітрюються.

 

Усе це сприяє нормальному проходженню фотосинтезу й більш інтенсивному накопиченню ягодами цукру. Так, за умов однакового навантаження кущів пагонами цукристість соку ягід винограду, зібраного з кущів, що сформовані за типом Гюйо, залежно від умов року була стабільною — на 1,7 г/100 см³ вище, ніж у контролі, і в окремі роки сягала 23 г/100 см².

 

За останні 10 років у публічному товаристві «Коблево» за системою Гюйо сформовані кущі 12 районованих сортів винограду на загальній площі понад 800 га (більше половини насаджень господарства). У господарстві проводиться широка виробнича перевірка цього формування в розрізі сортів.

 

Спіральний кордон

 

Формування кущів у вигляді спірального кордону менш відоме виноградарям України. За такого формування шпалери складаються із стовпів і лише одного дроту, який закріплено на висоті 150 см від поверхні ґрунту, що відповідає висоті штамбів кущів.

 

У процесі виведення формування однорічні пагони, які в подальшому стануть рукавами кущів, закручують спірально навколо дроту по всій його довжині, у результаті чого по осі ряду з часом створюється єдиний багаторічний кордон, що не потребує щорічного підв’язування його до дроту. Під час обрізування на кордоні для плодоношення залишають спрямовані донизу одно-та двовічкові сучки (фото 1). Протягом вегетації зелені пагони під власною вагою та вагою грон звисають із кордону донизу, завдяки чому їх теж не треба підв’язувати до дроту шпалери.

 

Упровадження цього формування дозволило скоротити частку капітальних витрат на влаштування шпалери за рахунок зменшення кількості дроту, а також зменшило собівартість винограду за рахунок виключення деяких ручних операцій із догляду за кущами, зокрема підв’язування пагонів. Крім того, таке формування кущів за рахунок короткого обрізування сучків, що залишені на плодоношення, найповніше відповідає вимогам механізованого збирання комбайном, воно також буде, на нашу думку, цікавим у плані механізації такої трудомісткої операції, як обрізування кущів.

 

Результати досліджень, проведених на ділянці винограду сорту Ізабелла, показали, що істотних переваг у величині урожаю та його якості формування кущів спіральний кордон перед горизонтальним кордоном (контроль) не має, а в перші роки плодоношення врожай був навіть дещо нижчим.

 

У середньому за роки досліджень урожай винограду на спіральному кордоні становив 138,4 ц/га, а в контролі — 139,1 ц/га, за цукристості соку 17,1 та 17,2 г/100 см³ відповідно (табл. 1).

 

Досвід комбайнового збирання

 

2008 року ПАТ «Коблево» одне з перших в Україні придбало виноградозбиральний комбайн французького виробництва. Техніка має високу продуктивність збирання (до 15 га на зміну), чистота та якість зібраного врожаю винограду є належною (фото 2).

 

Упровадивши способи формування кущів за типом Гюйо та спіральний кордон, ПАТ «Коблево» виявилося повністю підготовленим до застосування комбайна, який щоденно збирав до 100 т винограду і тим самим дозволив зібрати урожай й і без втрат, до того ж вивільнивши понад 80 збиральників. Сезонний збір винограду комбайном у господарстві становить у середньому 2 тис. тонн із площі 250 га.

 

За вартості машини 1,6 млн грн (2008 р.) термін її окупності в господарстві становив менше за 3 роки.

 

Досвід господарства показав, що кущі винограду, що сформовані за системою Гюйо, найповніше відповідають вимогам збирання врожаю комбайном. Це відбувається в основному за рахунок того, що за формування Гюйо зона плодоношення розташована переважно на одному рівні висоти шпалери, а не розкидана по її вертикалі (фото 3), як у разі з горизонтальним кордоном (контроль). Ця особливість формування, крім підвищення продуктивності машин і якості збирання винограду, дозволяє господарству заощадити на періодичній заміні половини шейкерів комбайна (струшувальних робочих органів) — сума щорічної економії становить близько 45 тис. грн. Вертикальне ведення приросту кущів дає змогу застосовувати машинний збір урожаю більшості технічних сортів винограду навіть без попередньої чеканки пагонів. Собівартість збирання винограду комбайном становить 140 грн/т, це вдвічі нижче за собівартість ручного збирання врожаю.

 

Крім вдало вибраного формування кущів для застосування на винограднику комбайна великого значення набувають особливості улаштування шпалери та матеріали, з яких вона виконана.

 

Досвід застосування в господарстві механізованого збору винограду показав, що найпридатнішими для збирання винограду комбайном є шпалери, основу яких становлять проміжні та кінцеві опори, виконані з оцинкованої сталі відповідно до європейських стандартів. Залізобетонні стовпчики, що розповсюджені на промислових виноградниках України, руйнуються струшувальними органами комбайна (шейкерами). Руйнування скорочують період експлуатації залізобетонних опор — їх потрібно часто оновлювати. Замінивши залізобетонні стовпи на металеві, господарство щорічно заощаджує близько 45 тис. грн. Дерев’яні опори незалежно від породи деревини та виду використаного антисептика для просочування, виявилися також недовговічними й потребували частої заміни.

 

Завдяки тому, що ширина залізних опор майже вдвічі менше за дерев’яні та залізобетонні (усього 56–63 мм), в їх зоні досягається більш повне струшування ягід, відповідно, підвищується якість збирання врожаю.

 

Таблиця 1. Вплив форми куща на продуктивність й ефективність збирання винограду комбайном, ПАТ «Коблево», 2011–2012 рр.

Сорт

Формування

Спосіб збирання врожаю

Урожай винограду, ц/га

Частка не зібраного винограду,

%

Уміст у сокові ягід

Цукру, г/100см³

кислот, що титруються, г/дм³

Каберне — Совіньон

Гюйо

Ручний

119,4

6,0

20,9

7,12

Комбайн

122,7

4,3

21,1

7,08

Горизонтальний кордон (контроль)

Ручний

105,2

8,2

19,2

7,41

Комбайн

104,9

6,1

19,6

7,22

Ізабелла

Спіральний кордон

Ручний

138,4

7,2

17,1

6,76

Комбайн

140,1

4,0

17,6

6,42

Горизонтальний кордон (контроль)

Ручний

139,1

9,0

17,2

6,71

Комбайн

138,4

6,4

17,4

6,65

Сергій Микитенко, канд. с.-г. наук

Олександр Дяденко, агроном

ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова»

Василь Чебан, канд. с.-г. наук, головний агроном ПАТ «Коблево»

журнал “Садівництво по-українськи”, грудень 2014 року 

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі Садівництво по-українськи та інтернет сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Інші статті в цьому журналі
Садівництво по-українськи
Садівництво по-українськи
Садівництво по-українськи
6
Статті з журналу:
Поділитись:

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: