Овочі-Ягоди-Сад
Головне:

Біостимулятори для столових буряків

Біостимулятори для столових буряків

Передпосівна обробка насіння столових буряків сортів Акела і Бікорес стимуляторами росту Регоплант, Ендофіт L1 та Вимпел К інтенсифікує проростання насіння та стимулює ріст рослин, у подальшому це сприяє підвищенню врожайності. Найбільший приріст урожайності коренеплодів спостерігався за обробки насіння столових буряків препаратом Регоплант у нормі 250 мл/т — 21,4 т/га та 18,4 т/га відповідно.  

Зі створенням нових біостимуляторів рослин виникла потреба у вивченні їх дії на рослини столових буряків. При цьому слід зазначити біостимулятори, які в малих дозах здатні активно впливати на ріст, розвиток та продуктивність рослин. 

Особливо популярними залишаються регулятори росту і розвитку рослин Регоплант, Стимпо, Сізарин, Івін, Вимпел 2, Вимпел К, Ендофіт L1, Гулівер, Байкал Ем-1, Епін, Фітоспорин, Циркон, Гумат натрію і його аналоги, Крезацин, препарати на основі гіберелінів і цитокінінів, які використовуються у вигляді водних розчинів для вирощування овочевих культур. Широкий спектр найменувань регуляторів росту рослин часто роблять нелегким вибір потрібного препарату. 

До складу того чи іншого регулятора росту входять біологічно активні речовини або їх комплекси, що сприяють підвищенню засухо або морозостійкості культурних рослин, інтенсивному протистоянню хворобам, більш повній реалізації потенційних можливостей гібрида або сорту. 

Місце та методика досліджень 

Дослідження проводили на дослідному полі навчально-виробничого центру «Поділля» Подільського державного аграрно-технічного університету впродовж 2017–2019 років. Для досліджень підібрали середньоранній сорт Акела (Rijk Zwaan) та середньопізній Бікорес (Bejo). Столові буряки вирощували на богарі. Біостимулятори рослин, що використовували: Регоплант, Ендофіт L1 та Вимпел К. 

Розмір посівної ділянки становив 20 м2, облікової — 15 м2, повторність досліду — чотириразова. Стимулятори росту рослин застосовували за схемою: 

• передпосівна обробка насіння препаратами Регоплант — 250 мл/т, Ендофіт L1 — 15 мл/т, Вимпел К — 2% розчин. 

• обприскування рослин у фазі утворення 4–6 листків (інтенсивний ріст листкового апарату) препаратами Регоплант — 50 мл/га, Ендофіт L1 — 15 мл/га, Вимпел К — 0,5 л/га. 

Результати досліджень 

На продуктивність столових буряків впливає збільшення площі асиміляційної поверхні за рахунок асимілянтів, що утворюються під час фотосинтезу в листках, завдяки чому відбувається активне наростання коренеплодів. 

На основі трирічних результатів досліджень було встановлено (таблиця 1), що на контрольному варіанті рослини відставали у рості від початку сходів і до збирання врожаю, про що свідчить динаміка наростання асиміляційної поверхні. Сорт Акела характеризувався більшою площею листкової поверхні порівняно з сортом Бікорес, що зумовлено генетичними особливостями сорту. На період змикання рядків площа листків сорту Акела становила 1945,67–2770,65 см2/рослину, у сорту Бікорес — 1024,35–1497,33 см2/рослину. 

Таблиця 1. Вплив регуляторів росту на динаміку наростання асиміляційної поверхні столових буряків, см2/рослину (середнє за 2017–2019 рр.)

Застосування регуляторів росту рослин позитивно впливає на наростання асиміляційної поверхні. При цьому кращим способом внесення стимуляторів виявився спосіб обробки насіння в обох досліджуваних сортів порівняно з позакореневим внесенням по вегетації. У варіантах, де застосовували передпосівну обробку насіння регуляторами росту, площа листків на період змикання рядків у сорту Акела становила 2202,31– 2770,65 см2/рослину, у сорту Бікорес — 1221,28–1497,33 см2/рослину. 

Слід відзначити, що рослини обох сортів мали найбільшу площу листків після застосування регулятора росту Регоплант порівняно з регуляторами Ендофіт L1 та Вимпел К. Передпосівна обробка насіння Регоплантом забезпечила площу листків у сорту Акела та Бікорес — 1497,33 та 2770,65 см2/рослину відповідно. Під час обприскування рослин у фазі утворення 4–6 листків (інтенсивний ріст листкового препарату) препаратом Регоплант площа листків на період змикання рядків у сорту Акела становила 2540,32 см2/рослину, у сорту Бікорес — 1351,67 см2/рослину. 

Перед збиранням коренеплодів столових буряків спостерігалося зменшення площі листової поверхні порівняно з періодом змикання рослин у міжряддях. 

Отже, динаміка приросту площі листків протягом вегетаційного періоду передусім залежить від біологічних особливостей рослин столових буряків та елементів технології. Спочатку спостерігається поступове наростання площі листків, у фазі змикання рядків досягає свого максимуму, починаючи з фази розмикання рослин у міжряддях процес наростання практично призупиняється. Починаючи з фази технічної стиглості листки починають жовтіти і частково втрачають свою фотосинтетичну активність. Серед досліджуваних регуляторів росту для столових буряків кращим виявився препарат Регоплант. 

На середню вагу коренеплодів столових буряків сортів Акела та Бікорес істотно вплинуло застосування регуляторів росту рослин (таблиця 2). У фазу змикання рядків найбільша вага коренеплодів була у варіантах обробки насіння регуляторами росту Регоплант та Ендофіт L1. У сорту Акела вага коренеплодів становила 112,00 г та 103,59 г, у сорту Бікорес — 101,38 г і 96,67 г відповідно. Найменше значення цього показника відмічено в контрольному варіанті без обробки рослин регуляторами росту. У варіантах із застосуванням регуляторів росту під час вегетації 4–6 листків (інтенсивний ріст листкового апарату) спостерігали зменшення прибавки ваги коренеплодів порівняно з обробкою рослин. Це насамперед пояснюється малою кількістю днів від часу обробки рослин до облікового періоду. 

Таблиця 2. Вплив регуляторів росту на нагромадження ваги коренеплодів, г (середнє за 2017–2019 рр.)

У період збирання врожаю столових буряків регулятори росту рослин також впливали на вагу коренеплодів. Передпосівна обробка насіння регулятором росту Регоплант забезпечила найбільшу вагу коренеплодів у сорту Акела 357,33 г, у сорту Бікорес — 331,45 г, що на 128,33 г та 100,12 г вище контролю. Застосування регуляторів росту Ендофіт L1 та Вимпел К також сприяло збільшенню ваги коренеплодів порівняно з контролем. 

Отже, внесені нами регулятори росту рослин, починаючи з фази змикання рядків і до настання технічної стиглості столових буряків, збільшують вагу коренеплодів. Але для обробки насіння столових буряків найбільш ефективним виявився регулятор росту Регоплант. 

Передпосівна обробка насіння столових буряків стимуляторами росту значно більше підвищує врожайність коренеплодів, ніж обприскування рослин по вегетації — це чітко відображено в таблиці 3

Таблиця 3. Урожайність коренеплодів столових буряків залежно від способів внесення регуляторів росту (середнє за 2017–2019 рр.)

В обох досліджуваних сортів столових буряків завдяки застосуванню біостимулятора Регоплант була найбільша врожайність порівняно зі стимуляторами росту Ендофіт L1 та Вимпел К. Проте найвища врожайність була у варіантах, де проводилася передпосівна обробка насіння стимулятором росту Регоплант: 59,0 т/га та 54,2 т/га відповідно. 

Обробка рослин по вегетації стимулятором росту Регоплант сприяла формуванню врожаю коренеплодів у сорту Акела на рівні 54,4 т/га, у сорту Бікорес — 44,4 т/га. За умови обробки рослин Ендофітом L1 та Вимпелом К урожайність коренеплодів була дещо нижчою: у першого сорту на рівні 53,8 т/га та 52,6 т/га, у другого сорту — 48,1 та 50,7 т/га відповідно. 

Отже, ми встановили, що замочування насіння столових буряків у розчинах стимуляторів росту більш ефективно впливає на врожайність коренеплодів порівняно з обприскуванням рослин по вегетації, оскільки на ефективність обприскування посівів впливають погодні умови під час обробки рослин та в перші години після обробки. 

Петро Безвіконний, канд. с.-г. наук
Валерій Тарасюк, канд. с.-г. наук
Подільський державний аграрно-технічний університет

журнал “Плантатор”, липень 2020 року

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “Плантатор” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ

Журнали