Агрономія

Захист соняшнику від шкідників і хвороб

Захист соняшнику від шкідників і хвороб

Ще десять років тому більшість площ під соняшником практично не обробляли фунгіцидами й інсектицидами. Проте з часом ситуація змінювалася, і вже в останні роки можна чітко простежити збільшення врожайності за дворазового захисту фунгіцидами й інсектицидами, а в окремих умовах і триразового. Цьому сприяють м’які зими та насичення сівозміни соняшником разом із культурами, з якими є спільні хвороби та шкідники (ріпак, соя).

 

Досвід передових господарств показує, що для отримання стабільно високих урожаїв — понад 30 ц/га дуже важливо провести саме дворазовий фунгіцидний та інсектицидний захист соняшнику. Перше внесення проводимо у фазу 8–12 листків за наявності хвороби або профілактично, друге — у фазу середини цвітіння. Доцільність проводити фунгіцидний захист у ці фази розвитку соняшнику підтвердили багаторічні досліди, проведені в різних кліматичних зонах на АгроАренах Байєр.

Проте багато господарств через брак технічних можливостей захищають соняшник одноразово у фазу зірочки, як тільки можна увійти в поле з причіпним оприскувачем. Таким господарствам рекомендується застосовувати максимальні норми фунгіцидів із тривалою захисною дією (Пропульс® 1,0 л/га, Фокс® 0,8 л/га або Коронет® 1,0 л/га з додаванням прилипача Меро® 0,4 л/га), у комбінації з інсектицидом Коннект® 0,6 л/га.

Чому ж так важливо дворазово захищати соняшник?

По-перше, через збільшення тиску з боку хвороб і шкідників, зокрема, в зонах недостатнього зволоження, де часто спостерігаємо низький рівень розвитку хвороб. Цю саму тенденцію показують багаторічні досліди, проведені на АгроАренах Байєр у різних кліматичних зонах протягом 2011–2018 рр. (таблицю).

 

По-друге, в дослідах, проведених на АгроАренах Байєр із дефоліацією соняшнику, чітко було видно, що нижній ярус листків впливає на розвиток кореневої системи, тому зменшення асиміляційної поверхні листків від раннього пошкодження хворобами чи шкідниками негативно впливає на розвиток кореневої системи. Це дуже важливо, а особливо в роки нестійкого зволоження. За одноразової обробки у фазу зірочки нижній ярус листків може бути вже сильно пошкоджений хворобами (дуже часто першим на полі з’являється септоріоз — уже у фазу 8–10 листків). Таке раннє ураження надалі буде джерелом інфекції, що призведе для інтенсивного зараження усієї рослини.

За інтенсивного розвитку хвороб на кошику захистити всю рослину, знешкодивши вогнище хвороби у нижньому ярусі, не вдасться, бо робочий розчин практично не долітає до низу рослини (фото 1). Тому ми повинні захищати кожен ярус рослини впродовж усієї вегетації.

 
 

По-третє, захист соняшнику такими фунгіцидами, як Пропульс® 0,8–1,0 л/га, Фокс® 0,6–0,8 л/га та Коронет® 0,8–1,0 л/га + Меро® 0,4 л/га у фазу цвітіння значно збільшує масу 1000 насінин, а відтак, і врожайність та вміст олії. В дослідах, проведених на АгроАренах Байєр, обробка соняшнику в цвітіння давала найвищий приріст урожайності. Тому господарствам, у яких немає висококліренсних обприскувачів, доцільно їх наймати або вносити авіа методом фунгіцид Пропульс®, який має на це реєстрацію.

Останніми роками у фазу цвітіння соняшнику значного поширення набула бавовникова совка й інші лускокрилі шкідники. Пошкодження кошика гусеницями совок — «відкриті ворота» для розвитку хвороб кошика (фото 2). Тому доцільно поєднувати внесення фунгіцидів у фазу цвітіння соняшнику з інсектицидом Белт® 0,13–0,15 л/га, який добре контролює гусінь лускокрилих шкідників і є безпечним для бджіл і корисної ентомофауни.

 
 

Щодо фунгіцидів, то на перше внесення у фазу 8–10 листків за відсутності значного поширення й розвитку хвороб для профілактики можемо застосувати фунгіцид Дерозал® 0,5 л/га.

За умов появи хвороб у цій фазі застосовуємо Коронет® 0,8–1,0 л/га + Меро® 0,4 л/гаабо Фокс® 0,5–0,6 л/га. За інтенсивного розвитку хвороб застосовуємо Пропульс® 0,8–0,9 л/га. Щодо інсектицидів, то за профілактичного застосування використовуємо Децис® f-Люкс 0,3 л/га, а за умов значного заселення шкідниками, особливо клопами, застосовуємо Коннект® 0,5–0,6 л/га.

Для збільшення стійкості рослин до вилягання та зниження висоти стебла, щоб зменшити травмування кошиків під час проходу самохідними обприскувачами, у фазу цвітіння вносять регулятор росту Церон® 0,5–1,0 л/га. Норму препарату обирають залежно від «високорослості» гібрида й інтенсивності технології (фото 3, 4). Найоптимальніша фаза для внесення регулятора росту Церон®10–12 листків. Важливо застосовувати цей препарат на посівах із нерівномірними сходами. Завдяки тому, що рослини, які домінують, отримують більшу норму препарату, їхній ріст сповільнюється. Тоді слабші рослини «доганяють» їх за висотою, й посів частково вирівнюється. А це дуже важливо для зменшення втрат під час збирання. Внесення препарату Церон® на соняшнику можна поєднувати з фунгіцидами Коронет®, Дерозал® і Пропульс®Церон® у розчин додають останнім.

 
 

Важливо зазначити позитивний вплив Церону® на розвиток кореневої системи соняшнику, що відіграє вирішальну роль у формуванні врожаю саме в посушливих регіонах.

 
 

За проявів ураження соняшнику переноспорозом проводимо додаткову обробку препаратом Альєтт® 1,5–2,0 л/га,діюча речовина якого рухається по рослині в обох напрямках — як униз так і вгору, завдяки чому досягається максимальний ступінь захисту рослини від кореня до точки росту. Також Альєтт® має хорошу профілактичну дію проти бактеріальних хвороб, що часто спостерігалися у 2018 році на багатьох культурах.

Друге внесення фунгіцидів найкраще проводити у фазу середини цвітіння (ВВСН 65). У цей час доцільно використовувати фунгіцид Пропульс® 0,9–1,0 л/га. Він забезпечує найширший спектр контрольованих хвороб і має тривалий захисний ефект. За низького рівня прояву хвороб можемо також обробити Коронет® 0,9–1,0 л/га + Меро® 0,4 л/га або новинку — Фокс® 0,6-0,8 л/га.

Тож для розкриття біологічного потенціалу гібридів соняшнику треба проводити захист рослин від шкідників і хвороб шляхом дворазового застосування фунгіцидів: першого — у фазу 10–12 листків у комбінації з регулятором росту Церон; другого — у фазу середини цвітіння в поєднанні з інсектицидами. Ці заходи сприяють вкороченню росту стебла та довготривалому збереженню листкового апарату рослин для формування максимальної врожайності.

Бучинський Ігор

менеджер із маркетингу по олійних культурах, ТОВ «БАЙЄР»

e-mail: [email protected]

журнал “The Ukrainian Farmer”, квітень 2019 року

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “The Ukrainian Farmer” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа».

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ