Тваринництво

Щоб підвищити безпеку корму й уникнути мікотоксикозів, варто обирати ефективні препарати

Як обрати адсорбенти

Як обрати адсорбенти

Щоб підвищити безпеку корму й уникнути мікотоксикозів, варто обирати ефективні препарати, що зменшуватимуть всмоктування мікотоксинів в організмі тварини та сприятимуть їх виведенню. 

Мікотоксини отруюють не лише птицю та тварин, які споживали корми з ними, а й молодняк, отриманий від них, знижуючи його життєздатність, прирости ваги, продуктивність і загалом прибуток. 

Багато мікотоксинів можуть накопичуватися в організмі тварин, що поступово призводить до значного погіршення здоров’я та зниження продуктивних якостей. Ураховуючи всі чинники завдання шкоди, вчені розробляють кормові сорбенти, що ефективно адсорбують і усувають шкідливу дію різних мікотоксинів. 

Доведено, що за наявності в кормі одночасно кількох мікотоксинів їхня дія взаємно посилюється. Вони можуть уражати різні органи шлунково-кишкового тракту, печінку та імунну систему, що істотно впливає на продуктивність птиці, а в екстремальних випадках призводять до її падежу. 

Потрапляючи в організм, вони спричиняють порушення основних біохімічних процесів, глибокі патологічні зміни внутрішніх органів, особливо у молодняку, можуть призводити до його загибелі. Мікотоксини завдають великих економічних збитків, погіршуючи конверсію корму, пригнічуючи зростання птиці, знижуючи її імунітет і репродуктивну функцію. До того ж збільшуються витрати на її лікування. 

Щоб зменшити шкідливий вплив мікотоксинів на здоров’я та ріст тварин, як профілактичний захід слід регулярно додавати до корму тварин засоби детоксикації. 

ЯКИМ МАЄ БУТИ ЗВ’ЯЗУВАЧ МІКОТОКСИНІВ 

Мікотоксини можна класифікувати за їхніми хімічними та фізичними властивостями, зокрема полярністю, розчинністю, розміром і формою молекул. Ці властивості, особливо полярність і розмір, впливають на ефективність адсорбентів. Ефективний зв’язувач мікотоксинів повинен адсорбувати полярні та неполярні, а також — умовно малі та великі за розміром молекули мікотоксинів. 

Cхема полярності

Незважаючи на те, що комерційно доступні різноманітні агенти, які адсорбують мікотоксини, найчастіше застосовуваними продуктами є алюмосилікати. У своїй природній формі глинисті мінерали є ефективними зв’язувачами для високополярних мікотоксинів малого розміру, таких як афлатоксин. Багато з них мають обмежену або неактивну дію проти неполярних і великих мікотоксинів, таких як зеараленон (ZEA), дезоксиніваленол (DON), фумонізини (FUM) і T-2 токсини. Проте за допомогою певних методів модифікації фізичні та хімічні властивості поверхні глини можна покращити, дозволяючи їй зв’язувати ширший спектр мікотоксинів. Крім того, компоненти стінок клітин дріжджів (наприклад, β-глюкан) мають адсорбційні властивості, що зв’язують мікотоксини за допомогою різних механізмів, зокрема, водневі сполуки та гідрофобні взаємодії. Таким чином, поєднання модифікованих глинистих мінералів і відібраних компонентів стінок клітин дріжджів відкриває багато можливостей для широкого спектра зв’язування мікотоксинів. 

Для багатьох зв’язувальних речовин адсорбція мікотоксинів є зворотною та чутливою до змін pH. Кількість навколишніх Н+ і ОН– впливає на взаємодію між мікотоксинами та поверхнею адсорбенту. Загалом мікотоксини адсорбуються краще в кислих умовах, ніж у нейтральних. Рівень рН шлунково-кишкового тракту сільськогосподарських тварин та птиці швидко змінюється від високої кислотності в шлунку до приблизно рН 6–7 — у тонкому кишківнику. Отже, щоб адсорбент мікотоксинів був ефективним, хороша зв’язувальна здатність у кислому середовищі є ключовою, але здатність до утримання в нейтральному рН є не менш важливою. 

СПЕЦИФІЧНІСТЬ АДСОРБЕНТА 

У 2010 році Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) повідомило про потенційні ризики зв’язування поживних речовин, таких як вітаміни, мікроелементи й кокцидіостатики, коли адсорбенти мікотоксинів додають до корму сільськогосподарських тварин. Тому специфічність адсорбентів мікотоксинів є важливою, й слід уникати зв’язування поживних речовин. Ці небажані сполуки не лише зменшують доступність основних поживних речовин для виробництва, а й здатність зв’язувати мікотоксини. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗА НИЗЬКИХ РІВНІВ ЗАБРУДНЕННЯ 

Побічний ефект кількох мікотоксинів у сировині готового корму є більшим, ніж сума їхніх індивідуальних токсичностей через синергічні взаємодії. Особливо це стосується пригнічення імунітету, спричиненого мікотоксинами. Таким чином, проковтування кількох низьких доз мікотоксинів може призвести до серйозних негативних наслідків для продуктивності птиці та спричинити економічні втрати. Таким чином, ефективний адсорбент мікотоксинів має бути здатний адсорбувати мікотоксини, навіть якщо рівень їх забруднення низький. 

БЕЗПЕКА ТА СТАБІЛЬНІСТЬ 

Правильним рішенням для усунення проблеми мікотоксинів може бути застосування лінійки продуктів Toxybind. Ці продукти було розроблено для зменшення всмоктування мікотоксинів в організмі птиці, стимулювання виведення мікотоксинів і зміни їх механізму дії шляхом біотрансформації у менш токсичні речовини. Ці продукти відповідають усім аспектам ефективності. Компанія «АгроПлюсІнвест» пропонує в Україні продукти Toxybind Basic, Toxybind Plus, Perfect і Toxybind Premium. Рекомендоване дозування для всіх видів птиці: від 0,5 до 2,0 кг. 

Завдяки препарату Toxybind відбувається біотрансформація мікотоксинів. Це процес, у якому отруйний хімічний продукт піддається хімічним змінам унаслідок ферментативної або мікробної деградації. В результаті цього утворюються нетоксичні метаболіти. З 2021 року Toxybind Perfect містить у своєму складі чотири ферменти: лактоназа, деепоксидаза, карбоксипептидаза і карбоксилестраза. 

Ці ферменти виробляють попередньо відібрані мікроорганізми, що дезактивують мікотоксини типу охратоксин, трихотецени, зеараленон та фумонізин у шлунково-кишковому тракті тварини шляхом біотрансформації. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ АДСОРБЕНТУ 

За використання препарату Toxybind відбувається: 

1. Адсорбція. Кілька типів модифікованих гідратованих силікатів натрію, кальцію й алюмінію (двота багатошарові HSCAS) діють як хімічна губка й активно адсорбують мікотоксини у ШКТ, зв’язуючи їх. Найважливішими характеристиками цих HSCAS є їх унікальна структура, загальний негативний або позитивний іонний заряд і розподілення заряду, розмір пор і доступна поверхня. Усі ці специфічні характеристики призводять до максимальної адсорбції AFL (B1, B2, G1, G2), OTA, T2-токсин та ZEA. 

2. Зв’язування. Стінки дріжджових клітин містять полісахариди (глюкани та маннани), білки та ліпіди, які містять безліч легко доступних «адсорбційних центрів», що використовують різні механізми зв’язування: водневі сполуки, сполуки Ван-дер-Ваальса та іонні або гідрофобні взаємодії. 

3. Ефект антиоксидантного захисту. Мікотоксини ОТА, Т2-токсин і DON діють як вільні радикали. Антиоксиданти у лінійці продуктів Toxybind захищають від пошкодження клітин, перекисного окиснення ліпідів і руйнування основних поживних речовин. 

4. Відновлення та покращення. Фітопрепарати, такі як розторопша плямиста, артишок і розмарин, покращують і відновлюють функції печінки, нирок, селезінки та підшлункової залози. Основним механізмом дії цих рослин є їх антиоксидантна, антифібротична та протизапальна активність, імуномодуляційний ефект і, звичайно, детоксикація згаданих вище органів. 

5. Біотрансформація. У цьому процесі отруйний хімічний продукт піддається хімічним змінам через ферментативну чи мікробну деградації. Це призводить до нетоксичних або значно менш токсичних метаболітів (рис. 1). 

Рис. 1. Процес біотрансформації

Епоксидне кільце є відповідальним за токсичність трихотеценів. Відновне деепоксидування призводить до значної втрати токсичності (у 400 разів). Крім того, DON стає менш полярним і також може зв’язуватися  з полісахаридами глюкан/маннан. ZEA біотрансформується в детоксифікований метаболіт за допомогою ферменту естерази (рис. 2). 

Рис. 2. Біотрансформація за допомогою ферменту естерази

ДОСЛІДЖЕННЯ АДСОРБЦІЇ AFB1 IN VITRO 

Дослідження було організовано в Університеті Касетсарт у Бангкоку, щоб продемонструвати ефективність адсорбції афлатоксину В1 лінійки продуктів Toxybind in vitro також у порівнянні з іншими продуктами, доступними на ринку. 

Для випробування брали загалом шість продуктів: Toxybind Plus і Toxybind Perfect (FF Chemicals BV), а також чотири різних комерційних продукти, які застосовують для зв’язування AFB1, як показано в табл. 1. У цьому експерименті стандарт AFB1 було додано для імітації зараження мікотоксинами. 

Таблиця 1. Продукти, зареєстровані для випробування

Відсоток адсорбції виявляли та розраховували за допомогою комерційного ELISA (імуноферментного аналізу). Відсоток адсорбції AFB1 різними досліджуваними продуктами наведено в табл. 2. 

Таблиця 2. Адсорбція in vitro ABF1 зареєстрованими продуктами

Експеримент показує, що швидкість адсорбції обох типів Toxybind перевищує 90% і є такою ж, або трохи кращою, порівнюючи з іншими комерційними продуктами на ринку. 

Секрет хороших результатів для AFB1 полягає в мінеральному компоненті продуктів Toxybind: кілька типів модифікованих гідратованих силікатів натрію, кальцію і алюмінію (подвійний шар HSCAS) функціонують як хімічна губка й адсорбують мікотоксини, особливо AFB1, у шлунковокишковому тракті, як показано на рис. 3. Найважливішими характеристиками цих HSCAS є їх унікальна структура, загальний негативний або позитивний іонний заряд і розподілення заряду, розмір пор і доступна поверхня. 

Рис. 3. Модифіковані мінеральні глини (HCAS) поглинають мікотоксини, такі як AFB1 (позначено червоним кольором)

ВИСНОВОК 

Продукти Toxybind можуть продемонструвати чудове зв’язування AFB1 щонайменше в тому самому діапазоні, що й перевірені альтернативні комерційні продукти, щоб зменшити всмоктування мікотоксинів в організмі тварини та сприяти їх виведенню. Таким чином можна підвищити безпеку корму й уникнути негативних наслідків для тварин. 

Матеріал надала компанія «АгроПлюсІнвест» 

Інші статті в цьому журналі
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
2
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ