Тваринництво

Особливості годівлі бройлерів раціонами без додавання неорганічного фосфору

Екологічна годівля

Екологічна годівля

 Особливості годівлі бройлерів раціонами без додавання неорганічного фосфору. 

Упродовж тривалого часу вдосконалювали технології вирощування птиці, зокрема, з метою зниження негативного впливу птахівництва на навколишнє середовище. Поготів деякі проблеми все ж лишилися, наприклад, потреба в збагаченні кормів неорганічним фосфором, що негативно позначається на екології. Так, за виробництва тонни монокальцій фосфату (МКФ) кількість викидів еквівалентна ~750 кг CO2. 

НЕОРГАНІЧНИЙ ФОСФОР: СТАРА, АЛЕ ДОСІ АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА 

Фосфор — це незамінна мінеральна речовина в раціонах бройлерів. Він потрібен для здоров’я, зростання, розвитку кісток і правильного функціонування нервової системи, особливо в ранні періоди вирощування птиці. Також він сприяє покращенню конверсії енергії та продукції яйця. 

З метою профілактики браку фосфору зазвичай у корми вводять його надмірну кількість, що призводить до підвищення вартості корму і зниження прибутковості. Крім того, надлишковий фосфор, що виділяється з послідом, надалі потрапляє в ґрунт і ґрунтові води, забруднюючи навколишнє середовище. 

Через загострення екологічних проблем виробники по винні змінювати й покращувати раціони птиці, щоб максимально задовольнити її потреби в поживних речовинах й одночасно зменшити негативний вплив господарської діяльності на довкілля. 

ФІТАЗА: ЕВОЛЮЦІЯ, ЩО ТРИВАЄ 

У створених на основі тільки рослинної сировини раціонах бройлерів, які стають усе популярнішими у всьому світі, велика частина фосфору міститься у вигляді фітата, а в такій формі він майже недоступний. Тому для задоволення потреби птиці у фосфорі фахівці з годівлі радять уводити в корми неорганічний фосфор і фітазу. Остання позитивно впливає на годівлю, руйнуючи фітат і роблячи фосфор доступним для тварини, у зв’язку з чим знижується потреба в додаванні неорганічного фосфору. 

Рис. 1. Оцінювання продуктивності, доступності фосфору та показників прибутковості у проведених дослідженнях

Проте досі не виходило повністю відмовитися від додаткового введення фосфору в корми для бройлерів, особливо у стартерному періоді вирощування (у віці 1–10 днів). У цей період найскладніше повністю прибрати неорганічний фосфор із раціонів птиці, рекомендований зміст засвоюваного фосфору для них варіює від 0,42 до 0,45%. 

Залежно від складу раціону вміст у ньому фосфору завдяки інгредієнтам, наприклад, зерновим — у межах від 0,12 до 0,15%. Це означає, що більше як 0,25% засвоюваного фосфору має бути одержано через фітазу. Проте 0,25% — це значно більше, ніж матричне значення будь-якої з наявних на ринку нині комерційних фітаз за дозування від 500 до 1500 FTU/кг. 

Уперше було продемонстровано, що можлива повна заміна неорганічного фосфору з першого дня під час годівлі бройлерів раціонами на основі рослинної сировини: АкстраTM PHY GOLD здатна усунути потребу в добавках неорганічний фосфор. 

НОВИЙ ПІДХІД 

Проведено дослідження в Техаському університеті A&M, щоб з’ясувати, чи можливо зберегти параметри росту курчат і розвитку кісток упродовж усіх фаз вирощування бройлерів, згодовуючи їм раціони без неорганічного фосфору (БНФ) з додаванням високоефективної фітази (рис. 1). 

У рамках дослідження було проведено два досліди з метою вивчення ефективності фітази АкстраTM PHY GOLD у раціонах з високим умістом фітата (>0,33%) з повною відсутністю неорганічного фосфору і за використання матричних значень для кальцію, з дозуванням залежно від фази вирощування, без урахування фази вирощування, а також у поєднанні з ферментним препаратом Даніско ксиланаза (таблиця). 

За дозування 1000 FTU/кг, порівнюючи з позитивним контролем (ПК), спостерігалася краща або така сама швидкість зростання та конверсія корму (КК) в разі згодовування раціонів без неорганічного фосфору зі зниженим умістом кальцію відповідно до рекомендованих матричних значень для продукту (дослідна група БНФa). Ці результати демонструють, що АкстраTM PHY GOLD здатна повністю замінити добавки неорганічного фосфору в раціонах бройлерів. 

АкстраTM PHY GOLD у поєднанні з ДаніскоTM Ксиланазою (дослідна група БНФc) зі зменшенням отримання енергії продемонструвала статистично подібні результати за показниками кінцевої живої ваги та конверсії корму з підвищеними дозами однієї лише АкстраTM PHY GOLD (дослідна група БНФb) (рис. 2). 

Рис. 2. Жива маса (42-й день) та конверсія корму (КК) (0–42 дн.)

Група позитивного контролю та групи, які отримували добавки АкстраTM PHY GOLD без ДаніскоTM Ксиланази до раціонів без неорганічного фосфору зі зниженим вмістом Ca, продемонстрували показники кінцевої живої маси та КК кращі або однаково очікувані відповідно до батьківського потенціалу (БНФa: 1000 FTU/кг фітази у всіх фазах зі зменшенням тільки кальцію; БНФb: 3000, 2000 та 1000 FTU/кг фітази у віці 0–10, 11–21 та 21–42 днів відповідно; БНФc: додавання 2000 XU/кг ДаніскоTM Ксиланази зі зменшенням ОЕ на 71 ккал/кг, фітаза у дозі 2000, 1500 та 1000 FTU/кг у віці 0–10, 11–21 та 21–42 днів відповідно). 

Різні літери означають ймовірну різницю між групами в кожному досліді (p<0,05). 

За стратегії фазового дозування та введення 3000, 2000 та 1000 FTU/кг у стартерні, ростові та фінішні корми відповідно (БНФb) спостерігалося подальше покращення живої маси та конверсії корму, як порівняти з ПК. 

Рис. 3. Міцність кісток бройлерів у віці 42 дні Різні літери означають імовірні розбіжності між групами в кожному досліді (p<0,05)

Кісткова зола і міцність кісток є ключовими індикаторами здатності фітази робити фосфор доступним для бройлерів. Крім вищих показників, порівнюючи з прямими конкурентами (дані надаються за запитом), у цьому експерименті була доведена краща біологічна ефективність АкстраTM PHY GOLD у стартерному періоді вирощування бройлерів. 

Наприклад, міцність кісток птиці, що отримувала раціон без неорганічного фосфору з додаванням найвищої дози фітази в стартерній фазі (3000 FTU, БНФb) або 2000 FTU фітази + ДаніскоTM Ксиланаза (БНФc), була значно вищою, ніж у групі позитивного контролю в першому досліді та такою самий, як у групі позитивного контролю у другому досліді (рис. 3). 

Ці результати демонструють, що АкстраTM PHY GOLD може успішно замінити всі добавки неорганічного фосфору й зберегти мінералізацію кісток. 

Це дуже важливо, бо порушення міцності кістяка веде до погіршення добробуту птиці та появи кульгавості. Ризик порушення мінералізації кісткової тканини є головною перешкодою для переходу на раціони без неорганічного фосфору.  

ПІДВИЩЕННЯ ГНУЧКОСТІ У СКЛАДАННІ РАЦІОНІВ І ПРИБУТКОВІСТЬ 

Раціони, що використовують у дослідженні, містили велику кількість фітату (≥0,33%), отримані дані свідчать про зниження витрат на 1 кг живої ваги не більше як 3,5–4,5% для раціонів без неорганічного фосфору. 

Рис. 4. Вартість корму на 1 кг приросту багатих на фітат раціонів із додаванням ферменту, порівнюючи з позитивним контролем

Порівнюючи показники груп БНФc і БНФb, можна помітити, що поєднання фітази та ксиланази дозволяє більшою мірою знизити поживність раціону за збереження продуктивності та меншого дозування фітази (рис. 4, у двох дослідах). У всіх групах БНФ спостерігалось зниження вартості корму на 1 кг приросту та підвищення прибутковості, з тим найбільший економічний ефект спостерігався за стратегії фазового дозування. 

Крім демонстрації можливості повної відмови від неорганічного фосфору ці досліди показують допустимість застосування раціонів із вищим умістом фітату для молодих курчат, послаблюючи обмеження щодо введення багатих на фітат інгредієнтів у стартерні раціони із застосуванням АкстраTM PHY GOLD. 

Беручи до уваги глобальну ситуацію та невизначеність з імпортом сировини існує ймовірність, що виробникам доведеться використовувати більше місцевих інгредієнтів, навіть якщо вони будуть гіршими за якістю, і відходити від традиційних кукурудзяно-соєвих і пшенично-соєвих раціонів. 

До того ж фахівці з годівлі мають бути впевнені, що можливе у такій ситуації підвищення вмісту фітату не призведе до зниження продуктивності. 

Ці попередні дослідження показують, що використання надійної, добре вивченої фітази з індивідуалізованою стратегією дозування, як-от АкстраTM PHY GOLD, дозволяє виробникам підвищити гнучкість і мати впевненість у результаті за зміни складу раціону. 

ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ 

Згодовуючи бройлерам раціони без неорганічного фосфору, в них має міститися достатня кількість фосфору у формі фітата для задоволення потреб птиці. Хоча 1000 FTU/кг АкстраTM PHY GOLD було достатньо для вивільнення необхідного фосфору й підтримання продуктивності у цьому дослідженні за високого рівня фітату, вищі дози надавали позитивний вплив через інші, не пов’язані з фосфором, ефекти і ще покращували продуктивність. 

За правильної стратегії дозування фітази вміст фітатного фосфору можна знизити до рівня меншого за 0,33%, особливо у фазу відгодівлі, не знижуючи продуктивність птиці й не застосовуючи неорганічний фосфор, що дозволить ще більше зменшити виділення фосфору. В поєднанні із застосуванням матричних значень фітази для амінокислот і енергії це допоможе також зменшити виділення азоту. 

Нині тривають дослідження в більшому масштабі, у ході яких вивчають більш різноманітні раціони птиці для подальшого підтвердження можливості повної відмови від неорганічного фосфору в комерційному птахівництві. Попередні результати відповідають підсумкам проведених дослідів із нижчим рівням фітату в кормах у фазах вирощування та відгодівлі. 

Існують вагомі стимули для скорочення введення неорганічного фосфору, птахівнича галузь може домогтися зменшення використання монокальційфосфату в кормах для бройлерів не менше ніж мільйон тонн на рік. Це стане величезним кроком у напрямі екологічно безпечнішого вирощування бройлерів і призведе до суттєвого зниження забруднення річок стоками птахівничих підприємств. 

ЗОЛОТЕ МАЙБУТНЄ БРОЙЛЕРНОГО ПТАХІВНИЦТВА 

Уперше було продемонстровано, що можлива повна заміна неорганічного фосфору з першого дня вирощування птиці в годівлі бройлерів раціонами на основі рослинної сировини: АкстраTM PHY GOLD здатна усунути потребу в добавках неорганічного фосфору. Цей новий фермент дозволяє знижувати вартість годівлі через припинення застосування неорганічного фосфору, забезпечуючи продуктивність птиці на рівні цілей, зумовлених батьківським потенціалом. 

Реальна можливість зниження надмірного введення фосфору в складанні комерційних раціонів, що послаблює обмеження, пов’язані з уведенням багатих на фітат інгредієнтів, та відсутність потреби в додаванні у корми неорганічного фосфору зумовлює лідерські позиції АкстраTM PHY GOLD на шляху до стійкішого бройлерного птахівництва. 

Л. Маршал, Ю. Дерсжант-Лі, Р.М. Харді, А. Белло, технічний маркетинг та інновації, Danisco Animal Nutrition & Health (IFF)

Інші статті в цьому журналі
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
2
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ