Агромаркет

Удобрення яблуні

Удобрення яблуні

На початку квітня у ґрунт плодоносного саду яблуні слід унести азотно-фосфорні добрива, а за два тижні після цвітіння позакоренево підживити дерева азотом, магнієм і бором.  

 

Пристрій для внесення добрив у саду, який зроблено

силами садівничого господарства, Україна,

Запорізька обл., 2016 рік

За інтенсифікації садівництва великого значення набуває раціональна система удобрення. Основною культурою українського садівництва є яблуня, вона не лише добре використовує родючість ґрунту, а й позитивно реагує на внесення органічних і мінеральних добрив. 

 

Оптимальне мінеральне живлення сприяє фотосинтезу, активізує процеси росту, які, своєю чергою, впливають на морозо та зимостійкість саду. У плодових рослин від забезпечення поживними речовинами залежить диференціація генеративних бруньок, яблуня — схильна до періодичної урожайності культура, і саме належна кількість плодових утворень є ключем до регулярної урожайності яблуневого саду. Правильно організоване мінеральне живлення поліпшує товарність яблук, й для вітчизняного садівництва це особливо важливо, адже нам нині ідеться про активне підкорення нових ринків збуту. 

 

Ґрунтове удобрення є ефективним, якщо цим створюються оптимальні екологічні умови кореневого живлення дерева у ґрунтовому середовищі. Позакореневе підживлення азотом та мікроелементами має іншу мету, передусім це дієвий спосіб корекції системи живлення саду під час різних фаз вегетації. Позакореневе підживлення позитивно впливає на якісні показники плодів: так, від листкових унесень кальцію залежить лежкість яблук, щільність м’якуша плодів та їх стійкість до фізіологічних хвороб. 

 

Дослідження, виконані в Уманському національному університеті садівництва на незрошуваних темно-сірих опідзолених важко суглинкових ґрунтах, засвідчили:… >>> продовження 

 

Продовження статті ви може прочитати у друкованому примірнику журналу «Садівництво по-українськи».

Будь ласка, оформіть передплату в редакції, подзвонивши на номер телефону: (044) 287-88-30

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ