Техніка

Тестування причіпних обприскувачів

Тестування причіпних обприскувачів

Подано технічні та економічні показники роботи причіпних обприскувачів іноземного та вітчизняного виробництва.

  

З аналізу номенклатури машин, представлених на випробування в нашу установу, можна констатувати, що найбільший попит у вітчизняних сільгоспвиробників мають напівпричіпні та причіпні обприскувачі. Причіпні штангові обприскувачі комплектуються великооб’ємними баками з місткістю 1200–6500 л (для порівняння: місткість баків начіпних обприскувачів 200–1500 л), що дозволяє значно скоротити витрати часу на під’їзд, заправку та приготування робочих рідин і підвищити змінну продуктивність роботи.

 

Причіпні обприскувачі значно дешевші від самохідних машин, тому за ціною вони є доступними для більшості аграрних підприємств. За результатами обстежень господарств на Заході України встановлено, що цього типу обприскувачі використовуються в середніх господарствах із площею ріллі 100–5000 га.

 

Фахівці нашої установи проводили випробування й дослідження різних моделей причіпних обприскувачів виробництва вітчизняних і закордонних фірм: OLYMPIA 320 S (CARUELLE), GRAND LARGE 3200 (KUHN), PRESTIGE 3300 (CАFFINI), REX 3024 XXL (Unia Group), Maxxor 40 (Berthoud), John Deere 740 (John Deere) тощо.

  

Випробування причіпного обприскувача OLYMPIA 320 S виробництва фірми CARUELLE (Франція) проводили в агрегаті з трактором YTO-X1204 (фото 1). Робоча ширина внесення робочого розчину становить 24 м. Під час випробувань робоча швидкість обприскувача становила 10,1 км/год, а робочий тиск 0,3 МПа. Витрата рідини у цьому режимі становила 200 л/га, середньозважений медіанно-масовий діаметр крапель — 345 мкм, нерівномірність відкладення робочої рідини по ширині захвату штанги — 19,3%. Нерівномірність витрати рідини між окремими розпилювачами — 1,6%. Листкова поверхня рослин повністю оброблена з густотою вкриття краплями 30 шт./см². Середня густота вкриття листкової поверхні становила 67 шт./см².

 

Експлуатаційно-технологічною оцінкою встановлено, що продуктивність за основним часом — 24,24 га/год. Коефіцієнт використання змінного часу — 0,61.

 

Під час виконання технологічного процесу буксування рушіїв трактора YTO-X1204 становило 5,2%, а коефіцієнт використання експлуатаційної потужності двигуна — 57%. Питома витрата палива за змінним часом становила 0,47 кг/га.

 

За період випробувань обприскувачем відпрацьовано 108 год. Відмов не виявлено.

 

Річні прямі експлуатаційні витрати за застосування обприскувача становлять 158,729 тис. грн за нормативного завантаження, або 54,10 грн/га (за цінами 2014 року). У структурі прямих експлуатаційних витрат вартість палива становить 10,48%, витрати на амортизацію та ТО — 86,54%, на оплату праці з нарахуваннями — 2,98%. Вартість обприскувача дорівнювала 442 тис. грн, що значною мірою вплинуло на величину витрат на амортизацію й ТО.

 

***

 

Причіпний обприскувач GRAND LARGE 3200 (фото 2) випробовували за температури повітря +16 °С, відносної вологості 70% та швидкості вітру 1 м/с. Експлуатаційно-технологічна оцінка проводилася на посівах озимої пшениці під час унесення робочого розчину гербіциду Пріма. Поле характеризувалося дерново-підзолистими ґрунтами з вологістю 18,1% і твердістю 1,3 МПа. Робоча ширина внесення робочої рідини — 24 м.

Фото 1. Причіпний обприскувач OLYMPIA 320 S.   Фото 2. Обприскувач причіпний GRAND LARGE 3200.
 

  

Показники якості роботи визначали за норми внесення робочої рідини 200 л/га. Обприскувач агрегатувався з трактором John Deere 6630. Швидкість руху агрегата 10,1 км/год, нерівномірність відкладення робочої рідини по ширині захвату штанги становила 19,4%, нерівномірність витрати рідини між окремими розпилювачами — 17%, а середньозважений медіанно-масовий діаметр крапель — 309 мкм. Листкова поверхня рослин повністю оброблена з густотою покриття краплями 30 шт./см². Середня густота покриття листкової поверхні становила 60 шт./ см².

 

Експлуатаційно-технологічною оцінкою встановлено, що продуктивність за основним часом — 24,24 га/год. Витрати часу на заправку, технічне обслуговування обприскувача й трактора, переїзди з місця стоянки на поле й назад зумовили зниження коефіцієнта використання змінного часу до 0,55 і продуктивності за годину змінного часу до 13,42 га/год. Питома витрата палива за змінним часом становила 0,46 кг/га.

 

Під час виконання роботи буксування рушіїв трактора John Deere 6630 дорівнювало 5,7%, а коефіцієнт використання експлуатаційної потужності двигуна — 51%. Витрата палива за годину основної роботи — 0,38 кг/га.

 

Річні прямі експлуатаційні витрати при застосуванні обприскувача становили 175,828 тис. грн, а річні сукупні — 293,736 тис. грн. У структурі прямих експлуатаційних витрат найбільші кошти припадають на амортизацію, поточний ремонт і ТО — 58,30 грн/га паливо — 5,55 грн/га.

 

***

 

 
Фото 3. Обприскувач причіпний ATLANTIQUE 3200  
   

Під час випробувань обприскувача причіпного ATLANTIQUE 3200 (фото 3) його агрегатували з трактором John Deere 6630 і вносили робочий розчин гербіциду Пріма на посівах озимої пшениці. Умови проведення випробувань характеризувались такими показниками: температура повітря +19 °С, відносна вологість 63%, швидкість вітру 1 м/с. Поле характеризувалося чорноземами типовими з вологістю 19,7% і твердістю 2,1 МПа.

  

Показники якості роботи визначалися за швидкості руху 10,1 км/год, робочого тиску 0,35 МПа, ширині захвату 24 м і норми внесення робочої рідини 200 л/га. За таких режимів роботи нерівномірність відкладення робочої рідини по ширині захвату штанги становила 19,4%, нерівномірність витрати рідини між окремими розпилювачами — 0,6%, вилив рідини через один розпилювач — 1,68 л/хв, а середньозважений медіанно-масовий діаметр крапель — 354 мкм. Листкова поверхня рослин повністю оброблена з густотою покриття краплями 30 шт./см². Середня густота покриття листкової поверхні становила 59 шт./см².

 

За результатами енергетичної оцінки встановлено, що коефіцієнт використання експлуатаційної потужності двигуна трактора становить 54%. Обприскувач виконував технологічну операцію з продуктивністю за годину змінного часу 15,23 га/год. Питома витрата палива за змінним часом — 0,47 кг/га.

 

Річні прямі експлуатаційні витрати становили 175,967 тис. грн, а річні сукупні — 289,918 тис. грн.

 

***

 

Випробування обприскувача причіпного John Deere 740 (фото 4) проведено під час унесення розчину гербіцидів на посівах зернових культур. Ґрунтово-кліматичні умови характеризувалися такими показниками: температура повітря +21 °С, відносна вологість повітря 78%, швидкість вітру 1 м/с, стан ґрунту — чорноземи типові з вологістю 19,2% і твердістю 1,4 МПа. Обприскувач агрегатувався з трактором John Deere 6630.

Фото 4. Обприскувач причіпний John Deere 740.  Фото 5. Обприскувач напівпричіпний штанговий ОПШ-3524
 

Норма внесення робочого розчину гербіцидів становила 200 л/га, робочий тиск — 0,3 МПа, швидкість руху агрегата — 9,4 км/год. За таких режимів роботи нерівномірність відкладення робочої рідини по ширині захвату штанги становила 20,1%, а середньозважений медіанно-масовий діаметр крапель — 359 мкм.

 

Продуктивність обприскувача за годину змінного часу становила 14,21 га/год. Питома витрата палива за змінним часом — 0,47 кг/га.

 

Річні прямі експлуатаційні витрати в разі застосування обприскувача становили 134,256 тис. грн, а річні сукупні — 221,221 тис. грн.

 

В результаті проведеної енергетичної оцінки встановлено, що буксування рушіїв трактора John Deere 6630 дорівнювало 5,4%, а коефіцієнт використання експлуатаційної потужності двигуна — 49%.

 

***

 

Протягом 2013–2015 рр. фахівці нашої установи провели випробування й дослідження понад 30 моделей причіпних обприскувачів закордонних фірм. Узагальнивши результати, встановлено, що імпортні обприскувачі забезпечили стовідсоткову повноту обробки листкової поверхні. Медіанно-масовий діаметр крапель на оброблюваній поверхні був у межах 255–350 мкм, що відповідає вимогам нормативних документів (200–500 мкм).

 

***

 

У Львівській філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого також проведено випробування й дослідження причіпних обприскувачів виробництва вітчизняних підприємств: ТДВ «Львівагромашпроект» (виготовляє ОП-2000, ОПШ-3525 і ін.), ВАТ «Завод “Львівсільмаш”» (ОП-2000-2-01), ВАТ «Богуславська сільгосптехніка» (ОПК-2000, ОПГ-2000), ПП «Бартощук» (ОГН-2000).

 

Вітчизняні обприскувачі оснащуються елементною базою імпортного виробництва, і, як показують результати досліджень, забезпечує достатній рівень якості та надійності виконання технологічного процесу. Для підтвердження цих висновків розглянемо результати досліджень обприскувача напівпричіпного штангового ОПШ-3524 виробництва ТДВ «Львівагромашпроект» та ОП-2000-2-01 ВАТ «Завод “Львівсільмаш”».

  

Обприскувач ОПШ-3524 (фото 5) агрегатували з трактором МТЗ-82. Експлуатаційно-технологічну оцінку проводили на посівах озимої пшениці. Поле характеризувалося дерново-підзолистими ґрунтами з вологістю 18,2% і твердістю 1,4 МПа. Температура повітря становила +10 °С, відносна вологість 72% і швидкості вітру 1 м/с.

 

Показники якості роботи визначали за норми внесення робочої рідини 201 л/га, швидкості руху агрегата 9,5 км/год; нерівномірність відкладення робочої рідини по ширині захвату штанги становила 18,2%, а середньозважений медіанно-масовий діаметр крапель — 345 мкм.

 

Продуктивність за змінним часом становила 14,4 га/год, питома витрата палива за змінним часом — 0,52 кг/га.

 

В результаті проведеної енергетичної оцінки встановлено, що буксування рушіїв трактора МТЗ-82 дорівнює 5,8%, а коефіцієнт використання експлуатаційної потужності двигуна — 70%.

 

За період випробувань обприскувач відпрацював 102 год. Відмов не виявлено.

 

Річні прямі експлуатаційні витрати від застосування обприскувача становлять 89,366 тис. грн за умови повного нормативного завантаження.

 

*** 

 

Випробування обприскувача ОП-2000-2-01 (фото 6) в агрегаті з трактором МТЗ-82 проводили за температури повітря +19 °С, відносної вологості 66% і швидкості вітру 1 м/с на посівах озимої пшениці. Поле характеризувалося дерново-підзолистими ґрунтами з вологістю 18,5% і твердістю 1,2 МПа.

 

Фото 6. Обприскувач малооб’ємний причіпний

штанговий ОП-2000-2-01

 
   

Показники якості роботи визначалися за норми внесення робочої рідини 200 л/га, швидкості руху агрегата 9,2 км/год. Нерівномірність відкладення робочої рідини по ширині захвату штанги становила 14,4%, а середньозважений медіанно-масовий діаметр крапель — 341 мкм.

 

Обприскувач виконував технологічну операцію з продуктивністю за змінним часом — 6,97 га/год. Коефіцієнт використання змінного часу — 0,41. Питома витрата палива за змінним часом — 0,63 кг/га. Буксування рушіїв трактора МТЗ-82 дорівнювало 5,8%, а коефіцієнт використання експлуатаційної потужності двигуна — 53%.

 

Річні прямі експлуатаційні витрати в застосуванні обприскувача становили 82,511 тис. грн, а річні сукупні — 125,934 тис. грн.

 

Отже, вітчизняні обприскувачі забезпечують задовільну якість унесення препаратів. Їхня продуктивність становить 6,0–14,4 га/год, витрата палива — 0,66–0,95 кг/га. Вітчизняні обприскувачі хоча й мають задовільні агротехнічні та експлуатаційно-технологічні показники, проте вони поступаються за технічною й технологічною надійністю та зручністю контролю та керування параметрами технологічного процесу. Вітчизняні обприскувачі мають меншу вартість проти імпортних машин і потребують менших відрахувань на проведення обслуговування, відновлення працездатності вузлів і механізмів.

 

 

Василь Думич, завідувач лабораторії

Люба Шкоропад, мол. наук. співробітник

Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

журнал “The Ukrainian Farmer”, квітень 2016 року

  

 

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “The Ukrainian Farmer” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 
 

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ