Агромаркет
Головне:
Агромаркет

Шара раптово закінчилась

АгроМаркет
Джерело:
АгроМаркет
Поділитись:
Шара раптово закінчилась

Власники промислової нерухомості, що здають її в оренду, посеред року раптово стали платниками податку на це майно.

Славнозвісний Закон №466 («Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві»), вніс неабияке пожвавлення в життя платників податку, зокрема й на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок. 

Порядок нарахування й сплати цього податку регламентує ст. 266 Податкового кодексу України (ПКУ). Об’єктами оподаткування ним є об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частки. Платниками є юридичні та фізичні особи (в тому числі нерезиденти), які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. Розглянемо зміни, що стосуються юридичних осіб. 

Що конкретно змінилося 

Податок на нерухоме майно сплачується юридичними особами, виходячи із загальної площі (житлової та нежитлової) кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт. 

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) й типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування (у 2020 році це 70,85 грн). 

Юридичні особи сплачують податок авансовими внесками щокварталу до 30-го числа (граничний термін — 29-те число) того місяця, який іде за звітним кварталом. Тож, починаючи з II кварталу, — це 29 липня, 29 жовтня, а також 29 січня наступного року. 

Чинну форму декларації затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10.04.2015 №408 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 №897. У пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 ПКУ міститься перелік нерухомості, яка не є об’єктом оподаткування, зокрема пп. «є» виводить з-під оподаткування будівлі промисловості. Внаслідок змін, внесених Законом № 466 у ПКУ, з 23 травня 2020 року норми цього підпункту викладено в новій редакції. 

Попередня редакція пункту «є» цього підпункту надавала право суб’єктам господарювання — власникам нерухомого майна сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з «будівлі промисловості, віднесені до групи «Будівлі промислові та склади» (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010». Навіть якщо будівлю промисловості використовували не за призначенням, звільнення все одно діяло. 

Утім, із 23 травня 2020 року цей пункт доповнили такою фразою: «є) будівлі промисловості, віднесені до групи “Будівлі промислові та склади” (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку». 

Тобто, щоб тепер суб’єкт господарювання мав право не сплачувати податку на нерухоме майно, об’єкт нерухомості повинен одночасно відповідати таким ознакам: 

• будівля промисловості класифікована у групі «Будівлі промислові та склади» (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000; 

• будівля промисловості використовується суб’єктом господарювання протягом звітного (податкового) періоду за призначенням у господарській діяльності; 

• основний вид діяльності суб’єкта господарювання згідно з реєстраційними даними має бути класифікований у секціях В — F КВЕД ДК 009:2010; 

Проаналізуймо деталі ознак 

Процес промислового виробництва. Йдеться про процес переробки (механічної, хімічної, ручної) з метою виготовлення нової продукції (споживчих товарів, напівфабрикатів чи засобів виробництва), оброблення товарів, що були у використанні, надання промислових послуг у секціях B «Добувна промисловість та розроблення кар’єрів», C «Переробна промисловість», D «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря», E «Водопостачання; каналізація, поводження з відходами» та F «Будівництво». Розділ 4 КВЕД ДК 009:2010 — будівля промисловості (у т. ч. її частина) протягом звітного (податкового) періоду не здається в оренду, лізинг, позичку іншим суб’єктам господарювання. 

Будівля промисловості в орен ді. Скористатися звільненням від оподаткування неможливо у разі передачі промислової будівлі в оренду. Чи дізнаються про це податківці? Безперечно, на підставі повідомлення за формою №20-ОПП. У разі надання в оренду об’єкта нерухомого майна або його частини повідомлення подає до ДПI як власник нерухомого майна — орендодавець, так і орендар (це підтверджується, наприклад, ЗIР, підкатегорія 106.02, запитання: «Чи є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, будівлі промисловості (виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств), які використовуються не за призначенням?»). 

Якщо ж промислове підприємство здає в оренду навіть частину будівлі промисловості, у нього виникають податкові зобов’язання з податку на нерухоме майно в частині таких площ (таку ж позицію викладено і в індивідуальній податковій консультації від 01.07.2020 №2635/6/99-00-04-03-03-06/ IПК). 

Отже, власники об’єктів промислової нерухомості, що здають її в оренду, посеред року раптово стали платниками податку на нерухоме майно стосовно площі такої зданої в оренду нерухомості. 

То як діяти «щасливчикам»? 

Першим звітним періодом для них, як для платників податку на нерухоме майно, є II квартал 2020-го. Податкові зобов’язання визначають пропорційно до кількості днів II кварталу перебування в оренді об’єктів нерухомості (будівель промисловості), починаючи з 23.05.2020 (див. IПК від 01.07.2020 №2635/6/99-00-04-0303-06/IПК). 

За загальним правилом пп. 266.7.5 ПКУ щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларацію подають протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачують, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. 

Але ст. 266 ПКУ не визначає терміну подання декларації (або уточнювальної декларації, якщо суб’єкт господарювання є власником іншої нерухомості та подавав до 20 лютого декларацію) у разі зміни умов щодо введення/скасування пільг. 

Наприклад, у ЗIР податкові органи вважали, що зміна cтавок або кодів типу об’єкта, запровадження/скасування пільг, скасування права власності, зміна частки у праві власності на об’єкт тощо — це випадки, на які поширюється норма пп. 266.7.5 ПКУ. Отже, звітність слід подавати протягом 30 календарних днів з дня зміни бази оподаткування. Таким чином, протягом червня слід подати декларацію або уточнення, якщо нерухомість передано в оренду з травня. Пом’якшувальним чинником є те, що наразі діє п. 52-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, згідно з яким «за порушення податкового законодавства, вчинене протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), штрафні санкції не застосовуються». От тільки терміну подання декларації/уточнювального розрахунку — внаслідок розширення об’єкта оподаткування податком на нерухоме майно посеред року — Податковим кодексом не встановлено. На наш погляд, декларацію слід подати до граничного терміну сплати податкових зобов’язань — до 29 липня 2020 року. 

Згідно з пп. 266.7.5 ПКУ суму податку юрособи обчислюють самостійно, виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта нерухомості на підставі документів, які підтверджують право власності. Або в частині таких площ, якщо частина промислової нерухомості в оренді. 

І що з тією клятою формою 20-ОПП? 

Проаналізуємо декілька питань — відповідей, розміщених в інформаційній базі ДПС «ЗІР» стосовно особливостей подання 20-ОПП при здачі в оренду нерухомого майна. 

Питання 1: «Чи подає суб’єкт господарювання — власник нерухомого майна повідомлення за ф. №20-ОПП у разі надання в оренду частини приміщень (окремих кімнат, офісів, квадратних метрів)?» 

Відповідь: «Суб’єкт господарювання — власник нерухомого майна у разі надання в оренду частини приміщень (окремих кімнат, офісів, квадратних метрів) повинен подати повідомлення за ф. №20-ОПП у порядку та терміни, визначені пунктами 8.3-8.5 розділу VIII Порядку». 

Питання 2: «Чи подає суб’єкт господарювання — власник нерухомого майна повідомлення за ф. №20-ОПП у разі надання в оренду частини приміщень (окремих кімнат, офісів, квадратних метрів)?» 

Відповідь: «Суб’єкт господарювання — власник нерухомого майна у разі надання в оренду частини приміщень (окремих кімнат, офісів, квадратних метрів) повинен подати повідомлення за ф. №20-ОПП у порядку та терміни, визначені пунктами 8.3-8.5 розділу VIII Порядку. 

У разі надання в оренду однотипних об’єктів оподаткування за одним місцезнаходженням, при заповненні повідомлення за ф. №20-ОПП слід дотримуватись принципу “укрупнення інформації” про об’єкти оподаткування та відображати інформацію про них як про один об’єкт (наприклад: кімнати або квадратні метри в одній квартирі (офісі) — як квартира (офіс), офіси в сервісному центрі — як “сервісцентр”). Якщо в оренду надаються однотипні об’єкти оподаткування за різним місцезнаходженням, інформація у повідомленні за ф. №20-ОПП відображається по кожному об’єкту окремо». 

Об’єктами оподаткування і об’єк тами, пов’язаними з оподаткуванням (далі — об’єкти оподаткування), є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. Такі об’єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом ПКУ. 

Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних органах контролю за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролювальні органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011№1588, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за №1562/20300 (далі — Порядок). 

Відповідно до п.п. г) п.п. 14.1.97 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, оренда житлових приміщень — це операція, що передбачає надання житлового будинку, квартири або їх частини її власником у користування орендарю на визначений строк для цільового використання за орендну плату. 

Кожному об’єкту оподаткування, що надається в оренду (орендується), присвоюється іден тифікатор, що прийнятий суб’єктом господарювання — орендодавцем (орендарем), а також зазначається фактичний стан об’єкта оподаткування на момент заповнення повідомлення за ф. № 20-ОПП. 

У графі 9 «Стан об’єкта оподаткування» повідомлення за ф. № 20-ОПП суб’єкт господарювання (орендодавець) зазначає стан — «здається в оренду», суб’єкт господарювання (орендар) — «орендується». 

У разі відсутності найменування таких об’єктів оподаткування, у повідомленні за ф. № 20-ОПП орендодавцем (орендарем) зазначається інвентарний номер об’єкта оподаткування, вказаний у договорі оренди. 

Катерина Проскура, д-р екон. наук, сертифікований аудитор, судовий експерт КНДІСЕ

газета “АгроМаркет”, серпень 2020 року

Усі авторські права на інформацію розміщену у газеті “АгроМаркет” та інтернет-сторінці газети за адресою https://agrotimes.ua/ належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа».

Інші статті в цьому журналі
Джерело:
АгроМаркет