Тваринництво

Нові технології допомагають оптимізувати процес бродіння в рубці корови, що позитивно впливає на її молочність

Резерви продуктивності

Резерви продуктивності

Нові технології допомагають оптимізувати процес бродіння в рубці корови, що позитивно впливає на її молочність.

Молочна галузь переживає складну ситуацію. Нагальними є виклики підтримувати ефективність виробництва молочної продукції, захистити прибутковість, колективно зменшити викиди метану, відповідати вимогам благополуччя тварин, а також постійно адаптуватися до нових правил і законів. 

За даними IFCN, вартість корму є основною складовою витрат для більшості фермерів у світі. Тому підвищення ефективності перетворення поживних речовин корму на молоко для відтворення і здоров’я — важливо як ніколи. Утім, зниження собівартості продукції не завжди означає менші витрати — краще витрачати з розумом. Кормові добавки та послуги можуть допомогти фермерам ухвалювати розумні рішення для підвищення надоїв та ефективності використання кормів, покращуючи відтворення та здоров’я, одночасно знижуючи захворюваність і максимізувати продуктивне життя і зменшити витрати на ліки. 

Точна годівля 

У молочному бізнесі точна годівля має стати необхідним чинником поступового збільшення виробництва, без негативного впливу на здоров’я корів. Знання біохімічних процесів у рубці відіграє на користь годувальника, який може зрозуміти, які процеси й чинники можуть пришвидшувати або обмежувати рубцеве бродіння. 

Уявіть собі процес бродіння в рубці, травну систему корови як двигун автомобіля. Натискаючи на педаль газу, можна запустити двигун і збільшити його оберти — саме подібним чином можна максимізувати бродіння рубця. Ці чинники діють як пришвидшувач, надходячи з кормом для підтримання ефективного травлення. 

Однак так само важливо звільнити ручне гальмо перед розгоном автомобіля — це схоже на процеси, що можуть обмежити або навіть зупинити бродіння в рубці, якщо воно неправильно кероване. 

Знехтувати цими процесами — все одно, що під час пришвидшення затиснути ручне гальмо, яке створює опір і запобігає безперебійній роботі двигуна. Тому вкрай важливо обмежити лімітовані чинники, щоб підтримувати оптимальну швидкість бродіння в рубці. Це забезпечує ефективне використання поживних речовин і максимально покращує можливості травлення в корови. 

Використання азоту 

Понад 75% спожитого як білковий корм азоту виводиться з організму. Цей азот витрачається даремно, тому що жуйні зазвичай не в змозі ефективно його використовувати. Це має великий вплив на продуктивність корів, прибутковість і навколишнє середовище. Контрольоване та постійне постачання рубцевого аміаку Optigen — джерела небілкового азоту для рубця з часом слугують для задоволення потреб в азоті мікробів рубця ефективніше, ніж інші джерела. Це гарантує постійний доступ бактерій рубця до цього важливого джерела, що призводить до ефективнішого використання азоту раціону, сприяє збільшенню мікробного білка, який подається тварині й виділення в довкілля відновленого азоту. 

Постійне зростання тиску на світову промисловість, зокрема й на фермерів, щодо виконання зобов’язань зменшити вплив на навколишнє середовище призводить до того, що ми шукаємо рішення і технології, які можуть допомогти нам досягти цієї мети, лишаючись фінансово спроможними. Ось деякі нові посилання на мета-аналіз споживання білка у їжу жуйних, вуглецевий слід і при бутковість. Результати мета-аналізу впливу продукту Optigen у молочних корів містить дані, отримані із 17 проведених досліджень у шести країнах. Основні висновки дослідження молочних продуктів містять: 

• покращене захоплення азоту бактеріями в рубці, що призводить до збільшення ефективності використання азоту на 4%; 

• зменшення виділення азоту в гноївку на 12–13 г/корову/добу. Моделювання на основі мета-аналізу: 1000 корів, які отримували Optigen, збіл ьшили дох ід над витратами на корми на 18 000 доларів США й зменшили ву глецевий слід на 657 т CO2. 

Розлади травлення можуть обмежити і знизити ефективність використання поживних речовин, таких як підгострий ацидоз (SARA), який діє як ручне гальмо для рубця на ріст мікроорганізмів і засвоюваність корму. Діє як обмежувальний процес, що відбувається у жуйних у разі неконтрольованого pH, і середовище вмісту рубця довго лишається кислим. Коли рН знижується за 5,8, мікробіома зазнає стресу. 

Дріжджові технології 

Yea-Sacc — дріжджова культура на основі Saccharomyces cerevisiae штам 1026, спеціально відібраний для впливу його на продуктивність тварин. Ця кормова добавка сприяє акрилатному шляху утворення пропіонату з лактату в рубці великої рогатої худоби, що допомагає контролювати рН рубця та підвищити надої. Штам дріжджів Alltech може: 

• сприяти травленню та засвоєнню поживних речовин; 

• підтримувати вищу продуктивність корови; 

• зменшити коливання pH і зберегти мікроби рубця стабільно активними, що пришвидшує травлення корму та скорочення рубця, сприяючи більшому споживанню корму; 

• сприяти зростанню перетравлення клітковини бактеріями в рубці, тим самим підтримуючи швидкість розщеплення корму; 

• забезпечити постійну та високорентабельну віддачу завдяки більшій продуктивності. 

Тест Yea-Sacc Value Test є цінним інструментом, що дає змогу порівняти загально змішаний раціон (TMR) як із Yea Sacc, так і без нього. Крім того, ферментація in vitro модель (Alltech IFM) для раціонів жуйних, що імітує бродіння в рубці й дає змогу виробникам отримувати індивідуальний звіт про засвоюваність раціону та потенціал для оптимальної роботи рубця, допомагає підвищити точність дріжджового прикорму. Цей поживний засіб може швидко усунути проблеми з раціоном, визначити можливості підвищення ефективності, що призводить до покращеного складу раціону, кращої продуктивності та збільшення прибутковості. 

Прибрати мікотоксини 

Останні дослідження показують, що й інші технології можуть працювати над оптимізацією бродіння в рубці. Наприклад, використання ферментів Sinergen збільшило надої молока на 1 л. Повна заміна неорганічних мікроелементів на органічні (біоплекси) мікроелементи Alltech мінералів навіть у знижених рівнях збільшило надої молока на 3,2 л в період 5–8 тижнів після отелення. 

Водночас деякі технології можуть допомогти виробникам нівелювати інші обмежувальні чинники бродіння в рубці. Мікотоксини є токсичними сполуками, вироблені пліснявою, але деякі з них **P<0,05 ***P<0,001 мають протимікробну дію, наприклад, токсин Penicillium, який може зменшити концентрацію вільних жирних кислот (VFA) в рубці. 

Mycosorb A+ — наступне покоління зв’язувачів мікотоксинів, має ширший профіль адсорбції, що може допомогти рубцю уникнути цих сполук. 

Carbon Trust — авторитетна організація з вивчення вуглецевого сліду — нещодавно підтвердила кілька продуктів Alltech, включно з Optigen, Mycosorb A+ і Yea-Sacc, за їхню роль у допомозі зменшити викиди парникових газів від тварин. 

Таким чином, точне харчування дійних корів можна покласти на технології та доступні послуги для покращення рецептур і забезпечити ефективне виробництво та здоров’я тварин, а також для покращення прибутковості й догляду за навколишнім середовищем. 

Статтю надала компанія Alltech

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ