Тваринництво

Зерно жита в годівлі дійного стада: практичний досвід ПОСП ім. Івана Франка

Рентабельна сировина

Рентабельна сировина Джерело: Фото надано компанією ТОВ «КВС-УКРАЇНА»
На досвіді переконалися, що під час використання зерна гібридного жита у раціоні корів можемо отримати значно менший рівень сечовини в молоці

Зерно жита в годівлі дійного стада: практичний досвід ПОСП ім. Івана Франка

  Використання наявної кормової бази дає змогу господарству ефективніше розпоряджатися фінансами й іншими ресурсами. На піщаних ґрунтах Полісся жито, порівнюючи з пшеницею, показує кращий результат щодо врожайності. Для тваринницьких господарств це має ключове значення, адже для максимального виробництва якісних кормів для ВРХ важлива валова кількість зерна, отриманого на один гектар, і його низька собівартість. 

Переваги жита 

Утім, не все жито однаково споживатимуть тварини. Цьому зазвичай заважають алкілрезорцини, або гіркоти. Через гіркий смак вони можуть відмовлятися їсти весь монокорм. Представники компанії KWS запевнили нас, що з гібридним житом їхньої селекції можна забути про цю проблему. Селекційно в ньому вже сформовано нижчий рівень гіркот — на рівні пшениці та ячменю. Зрештою ми переконалися, що згодовування гібридного жита коровам жодним чином не погіршило споживання корму. 

Цікавою відмінністю гібридного жита є високий уміст цукрів. Для порівняння: ячмінь містить 1,8–2% цукрів, пшениця — 2,0–2,5, а гібридне жито — 5,5–6,5%. Це важливо під час вибору зерна жита як ефективного компонента раціону жуйних. 

Енергетична цінність зерна жита більша, ніж ячменю, але менша, ніж кукурудзи, тобто тримається на рівні пшениці. Однак важливо розглядати не загальну кількість енергії, а швидкість її надходження в організм. 

З огляду на особливості травлення жуйних «швидка» енергія важлива для використання мікроорганізмами рубця небілкового азоту з корму. Слід урахувати, що сирий протеїн корму розраховується як загальна кількість азоту помножена на 6,25. З тим не весь азот у кормі міститься в амінокислотній формі — частина міститься у формі амідів, амінів й аміаку. Легко ферментована частина азотовмісних сполук є джерелом аміаку в рубці в перші хвилини після потрапляння в нього корму, коли мікроорганізмам рубця потрібна енергія для ефективного використання цього азоту. 

Енергія крохмалю вивільняється трохи пізніше: через 20–40 хв після потрапляння корму в рубець, залежно від його походження та ступеня подрібнення. Крохмаль — «швидка» енергія. Однак на цьому етапі потрібна «надшвидка», яка буде доступною вже у перші 5–10 хв, тобто — енергія з цукрів. 

Якщо не забезпечити достатню кількість такої енергії в рубці в перші хвилини травлення, то утворений у рубці аміак починає засвоюватися організмом. Аміак є токсичним, швидко потрапляє в печінку і починає нейтралізуватись до сечовини. Сечовина, своєю чергою, спрямовується знову в рубець і починає виводитись з організму корови в основному із сечею та молоком. 

Дослідження вмісту сечовини в молоці є одним із фундаментальних критеріїв в оцінюванні ефективності протеїнового живлення жуйних. 

Слід пам’ятати, що чим більше азоту у вигляді сечовини виводиться з організму, тим нижча ефективність годівлі корів, тобто ми не повністю використовуємо сирий протеїн кормів, що згодовуємо тваринам. Це марні витрати, адже більшу частину сирого протеїну в раціоні ми купуємо. Якщо якість білкової групи в кормі низька, то маємо велику кількість небілкового азоту, який потрібно якомога ефективніше використати. 

У дослідній групі на молочній фермі ПОСП ім. Івана Франка Горохівського району Волинської області для балансування раціонів використовували зерно гібридного жита і кукурудзи, а в контрольній — зерно пшениці та кукурудзи. / Фото надано компанією ТОВ «КВС-УКРАЇНА»

Використання джерел сирого протеїну в раціоні з великою часткою байпасного протеїну дає змогу швидко й ефективно впливати на молочну продуктивність корів. 

Нормативом умісту сечовини в молоці для дійних корів є 15–30 мг / 100 мл. Якщо показник менший, то тварина отримує недостатньо сирого протеїну з раціоном, а якщо більший, то це свідчить про його надлишок, або краще сказати — невідповідний баланс сирого протеїну та енергії в рубці. Перші хвилини після споживання корму коровою здебільшого впливають на ефективність використання сирого протеїну мікрофлорою рубця, відповідно, і на вміст сечовини в молоці. 

Варто враховувати, що причиною появи сечовини в молоці є високий рівень  аміаку в рубці, який потрапляє в кров і на утилізацію якого печінка витрачає багато часу та енергії. Зменшуючи навантаження на печінку, ми покращуємо її здоров’я та зберігаємо ресурси для забезпечення обмінних процесів. Сечовина негативно впливає і на процеси запліднення. 

Дослідження раціонів 

Улітку, попри спеку, було організовано дослід на молочній фермі ПОСП ім. Івана Франка Горохівського району Волинської області. Ним було охоплено 256 корів першої лактації. Ми виважено сформували дослідну і контрольну групи. У дослідній групі для балансування раціонів використовували зерно гібридного жита і кукурудзи, а в контрольній — зерно пшениці та кукурудзи. Раціон був повністю збалансований на основі моделі розрахунку енергії NRC 2001 відповідно до програми Spartan Dairy 3 (табл. 1)

Таблиця 1. Показники поживності раціонів і розрахунок виходу молока дослідної та контрольної груп

Дослідження молока на вміст сечовини проводили на 2-й, 4-, 10-, 13і 21-й день досліду. Аналіз проводила лабораторія Biosafety-Center (м. Дніпро) кінетичним ферментативним методом з уреазою та глутаматдегідрогеназою, замір оптичного поглинання на довжині хвилі λ340 приладом Humalyzer 3000 (Human, Німеччина; табл. 2). 

Таблиця 2. Рівень сечовини в молоці дослідної та контрольної груп

Як і очікувалось, під час використання гібридного жита в раціоні корів ми отримали значно менший рівень сечовини в молоці. Ураховуючи, що раціони обох груп були збалансовані за кількістю сирого протеїну з урахуванням його фракцій та енергетичної поживності, рівень сечовини в молоці також мав бути однаковий. Завдяки зерну гібридного жита ми покращили використання азоту корму, зменшивши навантаження на печінку та налагодили ефективнішу роботу рубця. Цікаво те, що такий ефект спостерігався вже з другого дня досліду. 

Така динаміка зберігалася упродовж усього дослідження. З табл. 2 бачимо, що рівень сечовини в молоці дослідної групи швидко впав — уже через 2,5 доби після початку роздавання раціонів з умістом гібридного жита. Це може свідчити про швидку реакцію мікрофлори рубця на рівень забезпечення доступними джерелами енергії. Концентрація сечовини в молоці групи, що отримувала жито, була нижчою за рівень сечовини в молоці групи контролю в середньому на 25,74%. 

Дані середнього споживання по кожній групі окремо ми отримали, вирахувавши різницю розданого корму та його залишків на ранок наступного дня. Падіння споживання сухої речовини з 13–14го по 17–18-й день пояснюється різким підвищенням зовнішньої температури та вологості повітря на фермі (чинники теплового стресу). Рівень споживання раціону обома групами майже не відрізнявся і підпорядковувався спільній тенденції: зниження споживання під час теплового стресу. До того ж слід зазначити, що за зменшення впливу теплового стресу в групі, що отримувала гібридне жито в раціоні, відновлення споживання відбувалось дещо швидше. 

Під час досліду ми перевірили вплив типу джерела вуглеводів на рівень сечовини в молоці. Було виявлено позитивну стійку кореляцію між використанням легко ферментованих цукрів і крохмалю в рубці та зниженням концентрації сечовини в молоці корів середньої лактації. Використання суміші зерна гібридного жита та кукурудзи в раціонах дійних корів є ефективнішим для забезпечення мікрофлори рубця «швидкою» енергією, ніж використання суміші пшениці та кукурудзи. 

Розуміючи механізм ферментації зерна гібридного жита в рубці, можна формувати раціони для ефективнішої роботи рубця та використовувати економічно привабливіші джерела сирого протеїну без шкоди для здоров’я корови. У раціонах для високої молочної продуктивності варто поєднувати цукри, що містяться в житі, для рубцевого травлення та байпасний крохмаль у зерні кукурудзи. 

Таким чином, гібридне жито — це дешевша сировина з високим умістом сирого протеїну, що легко ферментується у рубці. Його застосування матимемо помітний економічний ефект для рентабельності молочної ферми. 

Максим Шмаков, ПОСП ім. Івана Франка,
Микола Буткалюк, незалежний консультант
Веніамін Осипов, ТОВ «Домінанта Україна»

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ