Агромаркет

Правильний гібрид — прибутковий урожай

Правильний гібрид — прибутковий урожай

Прибутковість виробництва продукції рослинництва — головний показник ефективного ведення господарства. Найрентабельнішими культурами в сучасному рослинництві України, як і раніше, є цукровий буряк, соняшник, кукурудза, соя й озима пшениця. Зважаючи на зміни клімату й постійне вдосконалення селекціонерами культури соняшнику ареал його вирощування розширюється. 

 

Для отримання високого економічного ефекту від вирощування соняшнику потрібно правильно підібрати гібрид, який матиме змогу повністю реалізувати свій генетичний потенціал урожайності в ґрунтових і кліматичних умовах певного регіону.

То як же ж обрати правильний гібрид?

Слід урахувати придатність гібрида для певної технології обробітку ґрунту, системи захисту й мінерального живлення, які будуть застосовані в господарстві. Висівати насіння високоінтенсивних гібридів на бідних ґрунтах з обмеженим мінеральним живленням недоцільно, бо це призведе до невиправданих витрат і недоотримання врожаю зерна.

Період вегетації рослин є одним із важливих критеріїв. Для прикладу: північні та західні області, де переважають бідніші за родючості ґрунти, значно збільшили посівні площі соняшнику через економічну привабливість культури. Оскільки соняшник — це культура довгого дня, актуальною є проблема скоростиглості для цих регіонів. Можливість проведення механізованого збирання з низькою вологістю зерна надзвичайно важлива, бо осінні опади й тумани можуть бути причиною втрат урожаю.

Зусилля фахівців компанії ВНІС в селекції соняшнику спрямовані на розв’язання питань підвищення врожайності, скоростиглості, генетичної стійкості до хвороб, нових рас вовчку соняшникового, стресових чинників середовища, придатності до вирощування на обмежених агрофонах за різних технологій обробітку ґрунту й захисту рослин…

 

Результатом кропіткої роботи селекціонерів Всеукраїнського наукового інституту селекції (ВНІС) на сьогодні є лінійка з 15 гібридів соняшнику, рекомендовані для вирощування за такими гербіцидними технологіями:

– для традиційної технології вирощування — Українське сонечко, Заграва, Український F1, Атілла;

– стійкі до сульфонілсечовин (гербіцидів на основі трибенурон-метилу) — Сонячний настрій, Дракон, Матадор. Шенон, Фолк, Амато;

– толерантні до імідазолінонів — Армагедон, Карлос 105, Карлос 115, Євро.

Кожен гібрид проходить випробування в різних кліматичних зонах на різних агрофонах. Виходячи з отриманих результатів, надаємо аграріям рекомендації щодо доцільності вибору того чи того гібрида залежно від умов вирощування.

Для зони достатнього й помірного зволоження Полісся та Лісостепу особливої уваги заслуговують створені скоростиглі гібриди Атілла, Українське сонечко, Карлос 105 і Євро з періодом вегетації 85–100. Ці гібриди придатні для вирощування за традиційною та безвідвальною (mini-till, strip-till, no-till) технологіями як в основних, так і в пожнивних посівах. Пожнивні посіви цими гібридами після озимого ячменю в лісостеповій зоні центральної України забезпечують отримання другого врожаю на рік від 1,4 до 2,0 т/га зерна соняшнику, що є вагомим внеском в економіку рослинництва. Для зони Степу ці гібриди рекомендовані для пожнивної сівби на поливі, внаслідок дефіциту вологи в червні-липні.

Для традиційної системи захисту рекомендовані гібриди Українське сонечко, Заграва, Український F1, Атілла які забезпечують високі показники врожайності навіть за мінімальної кількості внесення добрив, але істотно збільшують урожайність з інтенсивною технологією вирощування. Гібрид Атілла у 2018 році сформував урожайність 3,92 т/га у Львівській області, 3,81 т/га — в Житомирській і 3,65 т/га — в Чернігівській області. Максимальний урожай 5,17 т/га Українського сонечка було зафіксовано у 2015 році після цукрового буряку в Уманському районі, а Українського F1 4,3 т/га у 2017-му — у Львівській області. Заграва має стабільний середній урожай незалежно від зони вирощування й технологій обробітку ґрунту — близько 2,7–3,4 т/га.

.
За вирощування соняшнику за традиційною та мінімальною технологією обробітку ґрунту ми рекомендуємо застосування гербіцидів ґрунтової дії для гарантованого контролю однорічних бур’янів. Страхові гербіциди рекомендуємо застосовувати за потреби.

 

Для гібридів нашої селекції, які стійкі до трибенурон-метилу, характерна позитивна реакція врожайності на високий агрофон. Дракон, Матадор і Сонячний настрій витривалі до дози 25 г/га гербіциду, а нові гібриди Амато, Шенон і Фолк придатні для вирощування за 50 г/га. Гібриди цієї групи рекомендовані для вирощування в умовах південного Лісостепу й Степу, мають істотну посухостійкість і стабільно високу врожайність. У нових гібридів Матадор, Амато і Фолк генетична стійкість до вовчку рас А–F, а Шенон генетично стійкий до рас A–G, що дає змогу рекомендувати ці гібриди для вирощування на полях зі значним ступенем засмічення вовчком соняшниковим.

Найвищу екологічну пластичність і стабільно високий урожай зерна виявлено в гібридів Дракон і Матадор. А також нові гібриди Амато, Фолк і Шенон за результатами випробування формують урожайність від 4,2 до 4,9 т/га навіть у зонах недостатнього зволоження, а середні по Україні показники у виробничих випробуваннях — 3,8–4,2 т/га.

Нівелювання проблеми шкодочинності вовчку соняшникового можливе шляхом генетичної стійкості та за допомогою хімічних засобів. Компанія ВНІС рекомендує лінійку гібридів, які поєднують генетичну стійкість гібрида до гербіцидів групи імідазолінонів і до вовчку соняшникового рас А–Е — Карлос 105 і Карлос 115, та рас А–F — Армагедон і Євро. Для гібридів соняшнику цієї групи характерна висока посухостійкість і стабільність урожаю зерна в степових районах недостатнього зволоження.

Гібрид Армагедон відомий невибагливістю до умов вирощування в різних зонах і придатний для вирощування за мінімальними технологіями, а Карлос 105, Карлос 115 і Євро — гібриди інтенсивної технології і максимальний потенціал реалізують на культурних полях із високим агрофоном. У 2018 році на середньозабезпечених агрофонах ці гібриди формували в зоні Степу 2,3–3,1 т/га, в Лісостепу — 2,8–3,4 т/га, а на Поліссі — 3,2–3,8 т/га. Стабільна середня врожайність гібрида Армагедон незалежно від умов вирощування становить від 2,2–2,8 т/га — в Степу до 2,9–3,6 т/га — в Лісостепу та Поліссі.

Усі гібриди соняшнику компанії ВНІС позитивно реагують на полив у степовій зоні й забезпечують формування врожаю зерна на мінімальних дозах добрив (N10P26K26) понад 3,7 т/га.

Лінійка гібридів соняшнику від вітчизняного виробника насіння компанії ВНІС може забезпечити будь-які вимоги виробника залежно від технології обробітку ґрунту й системи захисту рослин і мінерального живлення. Наявне насіння нових гібридів захищено від грибних хвороб фунгіцидами та гарантує отримання дружних сходів завдяки високій схожості та енергії росту.

ТОВ «АПК ВНІС», телефон клієнтської підтримки — 0 800 302 032 (дзвінки в межах України безкоштовні).

 

 

газета “АгроМаркет”, лютий 2019 року

 

Усі авторські права на інформацію розміщену у газеті “АгроМаркет” та інтернет-сторінці газети за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ