Тваринництво
Головне:
Тваринництво

Бетаїн сприяє цілісності кишківника птиці, покращує продуктивність і зменшує падіж птиці

Недооцінена кормова добавка

Недооцінена кормова добавка

Бетаїн сприяє цілісності кишківника птиці, оптимізує доступність поживних речовин корму, покращує продуктивність і зменшує падіж птиці  

Бетаїн (триметигліцин) зазвичай використовують як альтернативний донор метильних груп для заміни холінхлориду. Додатково є можливість зниження рівня метіоніну, при цьому бетаїн діє як сильний осмоліт, що підтримує осморегуляцію кишківника. Щоб зрозуміти весь потенціал бетаїну, слід звернути увагу на те, що відбувається на етапах травлення і метаболізму. А саме: 

• На кишковому рівні бетаїн підтримує осморегуляцію ентероцитів, економлячи енергію і забезпечуючи всмоктування поживних речовин, а також підтримує водний і мінеральний баланс у стресових ситуаціях. 

• На рівні поживних речовин бетаїн покращує доступність гліцину, щоб зберегти якість туші й уникнути обмежень зростання, спричинених раціонами з низьким умістом білка, що обмежують доступність гліцину. 

РІЗНІ ФОРМИ Й ДЖЕРЕЛА БЕТАЇНУ 

Бетаїн вперше був отриманий з цукрових буряків. Сьогодні це єдине джерело бетаїну, дозволене у виробництві органічних кормів. Натуральний бетаїн дає змогу суттєво поліпшити харчову цінність органічних кормів, оскільки багато синтетичних кормових добавок не можуть бути використані за його виробництва. 

Бетаїн доступний в рідкому і кристалічному вигляді. Бетаїн, отриманий з цукрових буряків, має більш низький ризик зараження в порівнянні з синтетичними продуктами. Це робить його використання перспективним для всіх виробників кормів, особливо з урахуванням позитивного іміджу натурального продукту. 

У всіх організмах, де трапляється бетаїн, він присутній у вигляді біполярної молекули. У кормах ця форма позначається як безводний бетаїн. Крім натурального бетаїну також доступні синтетичні продукти у вигляді безводного бетаїну. 

Синтетичне виробництво починається з реакції триметиламіну й хлороцтової кислоти. Таким чином, синтетичний бетаїн додатково доступний у вигляді бетаїну гідрохлориду (бетаїн-HCl). Бетаїн-HCl часто використовують у преміксах, оскільки він менш гігроскопічний і його легше використовувати, ніж безводні порошкові продукти. Сильне водне тяжіння є хорошим показником сильної осмотичної сили безводного бетаїну. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ БЕТАЇНУ ЯК ОСМОЛІТА 

Після кишкової абсорбції ентероцити можуть накопичувати бетаїн і використовувати його осмотичну силу для підтримки своєї осморегуляції. Це знижує потребу в енергоємній роботі іонного насоса і допомагає клітинам підтримувати свою функцію в періоди стресу. 

Стресові ситуації можуть бути різні, наприклад кліматичні умови (високий індекс температури і вологості), коли безводний бетаїн сприятливо діє на водний і електролітний баланс. Споживання меншої кількості енергії для осморегуляції означає запобігання вироблення додаткового метаболічного тепла і пов’язаного з цим мимовільного скорочення споживання корму. 

Бетаїн підтримує нормальне функціонування клітин за наявності проблем із кишковими ентероцитами, такими як кокцидіозні інфекції, або у разі діареї. Бетаїн покращує цілісність кишківника й знижує негативний вплив цих  захворювань на продуктивність і добробут тварин. Вся ця підтримка осморегуляції кишківника заснована на наявності й накопиченні бетаїну. 

ЕФЕКТ БЕТАЇНУ ЯК ДОНОРА МЕТИЛЬНИХ ГРУП НА МЕТАБОЛІЧНОМУ РІВНІ 

Метильні групи не є незалежними молекулами. Як одинвуглецева група (CH3) вони завжди є частиною більш великих з’єднань. Трансметилювання — це ключовий процес ендогенного синтезу життєво важливих речовин. 

У шляху метилування метіонін відіграє центральну роль, оскільки S-аденозилметионін (SAM) віддає метильні групи й перетворюється в гомоцистеїн. Він може бути необоротно перетворений в цистеїн або реметильований в метіонін, якщо доступний донор метильної групи, щоб уникнути накопичення цитотоксичного гомоцистеїну. 

Бетаїн доставляє цю метильну групу через фермент BHMT (бетаїн-гомоцистеїн-метилтрансфераза). Високий рівень бетаїну може безпосередньо збільшити трансметилювання, оскільки це основний шлях бетаїну в метаболізмі. 

Навпаки, холін виконує інші основні функції і, перш ніж діяти як донор метильних груп, він повинен пройти двоступеневе окислення. З цієї причини холін має більш низьку ефективність у збільшенні доступності метильних груп. 

Метильні групи потрібні для таких процесів: 

• Синтез ДНК / РНК і регуляція активації гену шляхом метилювання; 

• Синтез білка і відновлення тканин; 

• Детоксикаційна й імунна функції; 

• Синтез адреналіну, карнітину і креатину; 

• Синтез фосфатидилхоліна (лецитину) з фосфатидилетаноламіном. 

Попит на трансметилювання непостійний і часто недооцінюється. У раціонах птиці зазвичай міститься значний запас метіоніну, щоб уникнути зниження продуктивності в разі підвищеної потреби в метильних групах. Бетаїн може взяти на себе цю роль і стати свого роду буферним запасом. 

ВПЛИВ БЕТАЇНУ ЯК ПОПЕРЕДНИКА ГЛІЦИНУ НА КОРМОВОМУ РІВНІ 

Після доставляння першої метильної групи диметилгліцин і монометилгліцін переведуть інші метильні групи в цикл ТГФ (тетрагідрофолату). Нарешті, бетаїн перетворюється в гліцин і збільшує доступність гліцину й серину. 

Ці амінокислоти взаємозамінні й не є незамінними, але є багато доказів того, що вони стають обмежувальними для високопродуктивних тварин, які отримують раціон із низьким умістом сирого протеїну. Гліцин необхідний для синтезу жовчної кислоти, кератину і сечової кислоти. Він також входить до складу ендогенного антиоксиданта глутатіону. 

Одна з функцій серину — участь у перетворенні гомоцистеїну в цистеїн — прямий зв’язок із циклом метилювання. 

РЕАКЦІЯ ТВАРИН НА ДОДАВАННЯ БЕТАЇНУ 

Використання високих доз бетаїну, переважно в безводній формі, може по-різному підтримувати продуктивність тварин. Ряд дослідів, проведених на фермах, свідчать про те, що бетаїн покращує цілісність кишківника птиці й оптимізує доступність поживних речовин. У птиці покращується продуктивність, поліпшується якість туші, зменшується падіж. Позитивний ефект додавання бетаїну часто спостерігають і там, де його й не очікували. Це показник того, що бетаїн компенсує дисбаланс і допомагає підтримувати продуктивність у стресових ситуаціях 

Інші статті в цьому журналі
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
3
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ

Журнали