Агромаркет

Навіщо рослині Еліксири

Навіщо рослині Еліксири

Економічна доцільність застосування стартових добрив від виробника Еліксир Zorka перевершує всі сподівання сільгоспвиробників

 

Володимир Зайцев, директор з розвитку ТОВ «Еліксир

Україна»

Високі врожаї зернових культур можливі тільки за умови забезпечення їх повноцінним живленням. У ґрунті мають бути різні поживні елементи, співвідношення яких сприятливе для рослини.

 

Більше, ніж інші культури, елементів і їх високої збалансованості потребує кукурудза, що формує велику кількість біомаси. Скажімо, 1 т врожаю цариці полів забезпечать 27 кг азоту, 13 — фосфору, 28 — калію, 6–10 — кальцію та магнію, 3–4 — сірки, 11 г — бору, 14 — міді, 200 — заліза, 100 — цинку, 110 г — марганцю.

 

Мінеральні добрива вносять з урахуванням умісту елементів живлення в ґрунті й винесення їх з урожаєм. Якщо добрива з осені не вносили, то навесні дають мінеральні у два терміни: перед сівбою і під час неї. Найбільшу кількість азоту й фосфору (що сприяє інтенсивному росту рослини) кукурудза засвоює з 20-го по 60-й день вегетації. Максимально доступний фосфор (Р) особливо важливий у початкову фазу — він забезпечує оптимальний розвиток кореневої системи й інтенсивний ріст рослини. Друга фаза, коли найбільше потрібний фосфор, настає у фазу формування генеративних органів. Брак фосфору в ранні фази росту неможливо компенсувати внесенням на пізніших строках. Азот (N) найбільше впливає на обсяг зеленої маси та на врожай. Рослина засвоює його у вигляді нітрату або амонію й використовує для отримання амінокислот і білка. Щоправда, засвоєння азоту значною мірою залежить від забезпеченості рослин фосфором, сіркою та калієм.

 

Калій (К) підвищує міцність стебел, сприяє інтенсивному фотосинтезу, накопиченню вуглеводів і підвищенню врожайності. Кальцій (Ca) поліпшує засвоєння внесених мінеральних добрив, пришвидшує розкладання рослинних решток, поліпшує структуру ґрунту й мікробіологічну активність. Брак кальцію призводить до зростання втрат гумусу, і як результат — до погіршення фізичних, фізико-хімічних, біологічних властивостей ґрунту. Магній (Mg) у складі хлорофілу бере участь у синтезі амінокислот. Дефіцит магнію проявляється за несприятливих ґрунтових і погодних умов, у разі зруйнованої структури ґрунту й негативно впливає на процеси цвітіння та запилення.

 

Цинк (Zn) активізує біосинтез ауксину, який стимулює ріст і поділ клітин, підвищує морозо- та посухостійкість, підвищує врожайність на 7–12%. Мідь (Cu) сприяє обміну кальцію й азоту. Дефіцит бору (В) свідчить про велику кількість безплідних рослин на удобрених ґрунтах. Якщо рослині бракує сірки (S), пригнічується процес утворення білків, знижується вміст хлорофілу в листках, зменшуються їхні розміри й подовжуються стебла. Важливе значення в житті рослин кукурудзи мають й інші мікроелементи, зокрема, молібден (Мо), натрій (Na), хлор (Cl), кремній (Si), Залізо (Fr), які входять до складу рослини. Мікроелементи важливі в ранній фазі росту рослин (3–5 листків) і в період формування репродуктивних органів.

 

Що вносити під час сівби

 

Стартові добрива від виробника Еліксир Zorka мають у своєму складі збалансований набір поживних елементів, які потрібні рослинам для енергії росту й подолання стресових ситуацій, що з’являються у весняний період на початкових етапах розвитку рослин.

 

Усі ці формули застосовують під традиційні та нішові культур, як під основну підготовку ґрунті, під час сівби та підживлення. Наразі вони є доброю альтернативою традиційним добривам на українському ринку.

 

 Це такі NP і NPK формули:

 

                NUTRIMAP NP 10:40 + 2,5%CaO + 10%SO3 + 0,1%Zn

                 NP 16:20 + 30%SO3 + 0,05%B

                NPK 6:24:12 + 12,5%3 + 0,05%Zn + 2,5%CaО

                 NPK 7:21:21 + 4%S+0,05%Zn

                 NPK 6:12:24 + 15%SO3

                 

Компанія «Еліксир Україна» найближчим часом запропонує виробникам добрива з унікальною складовою NPK 16:27:7 +22%SO3 + 0,1%B + 0,1%Zn, NPK 12:12:17 + 2%Mn + 35%SO3 + 0,02%B + 0,01%Zn; NPK 6:18:24 + 2%MgO +8%S +0,2%B + 0,05% Zn на основі сульфату калію, які не впливають токсично на сходи чутливих до хлору рослин.

 

Також компанія упроваджує рідкі стартові ортофосфатні формули NP 8:20; NP 8:24 й обладнання сівалок для їх унесення безпосередньо з насінням.

 

Окремою ланкою в портфоліо компанії є лінія стартових мікрогранульованих добрив, це Super Start N10:P35 (+ 2%MgO + 12,5% SO3 + 2%Zn).Незабаром компанія запропонує дві сучасних формули: Super Start N10:Р 40–45 (+12,0%SO3 + 1%Znз ще більшою часткою активного фосфору й відсотком розчинності (понад 90%).

 

Економічна ефективність добрив

 

Що більше природа потерпає від кліматичних змін, то менше вологи отримують рослини й більше абіотичні стреси негативно впливають на рослини. Відтак доцільно добирати в агротехнології такі форми добрив, як наші Еліксири — з високою розчинністю й засвоюваністю елементів. Це є одним із важливих чинників отримання запланованих високих урожаїв.  

 

Добрива ТОВ «Еліксир Україна» — найпоширеніші мікрогранульовані стартові добрива в Україні з найкращим співвідношенням ціни та якості.

 

У 2017/18 МР компанія провела низку масштабних досліджень у країнах Балкан, Угорщині, Румунії, Болгарії та по всіх регіонах України з вивчення біологічної ефективності добрив. На отриманих результатах було встановлено економічну доцільність застосування добрив.

 

На врожайність кукурудзи впливали регіон й умови, тож у середньому отримали 700–950 кг прибавки урожаю з гектара. Залежно від ціни формули (1000–1600 грн/га) було отримано додатковий прибуток на рівні від 1,2 до 5 тис. грн/га, що є дуже високим показником рентабельності в умовах України.

 

Переваги стартових добрив Еліксир Zorka

 

  • Сучасне виробництво й інновації спрямовано на виробництво комплексних мінеральних добрив категорій NPK, PK, SSS, TSP стартові NP рідкі та мікрогранульовані, які відповідають вимогам законодавства й міжнародним стандартам безпеки ЄС.

 

  • Стартові добрива мають високу концентрацію елементів, динамічний фосфор і відмінний рівень розчинності у воді (понад 90%), що забезпечує в короткий строк міграцію та дифузію елементів до коріння і в рослині.

 

  • Пришвидшується розвиток кореневої системи, швидкий старт сходів впливає на здоровий ріст упродовж вегетації, цвітіння, запліднення, дозрівання.

 

  • Виробництво комплексних добрив отримують на основі прямої хімічної реакції аміаку, фосфорної та сірчаної кислоти в трубчатому реакторі з додаванням солі калію зі складом мікроелементів.

 

  • Стартові NP зменшують негативний вплив холодного та вологого ґрунту на засвоєння поживних речовин у цей період.

 

  • Спосіб застосування — пряме внесення в ґрунт разом із насінням і можливо разом із ґрунтовими інсектицидами для одночасного живлення й захисту рослин.

 

  • Найкраще співвідношення вартості та якості.

 

 

ТОВ «Еліксир Україна» з 2016 року є імпортером і офіційним дистрибутором заводу «Еліксир Зорка» (Республіка Сербія), реалізує комплексні мінеральні добрива NP і NPK в Україні. «Еліксир Зорка» та «Еліксир Груп» (www.elixirzorka.rs/en) є лідерами європейського ринку мінеральних добрив.

 

 

газета “АгроМаркет”, березень 2019 року

 

Усі авторські права на інформацію розміщену у газеті “АгроМаркет” та інтернет-сторінці газети за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ