Агромаркет

Як аграрії можуть оптимізувати до 35% матеріальних витрат і збільшити дохід із гектара на 150–250 доларів 

Інновації в поміч

Інновації в поміч

Як аграрії можуть оптимізувати до 35% матеріальних витрат і збільшити дохід із гектара на 150–250 доларів  

Основним документом технологічної документації, у якому планують технологію виробництва, обсяги робіт, засоби виробництва та робочу силу, залучену для їх виконання, а також розмір матеріальних витрат, є технологічна карта. У сільському господарстві такі карти складають для кожної культури, визначаючи раціональні й прогресивні технології для умов підприємства. 

Постійне зростання цін на пальномастильні матеріали, добрива, хімічні засоби захисту рослин, насіння тощо примушує сільських товаровиробників застосовувати їх раціональніше і є стимулом для українських аграрних компаній до впровадження інновацій. Уже не секрет, що їх застосування в агробізнесі дає змогу агровиробникам збільшити дохідність з 1 га вирощування сільгосппродукції завдяки поєднанню оптимізації витрат на товарно-матеріальні ресурси, що входять у собівартість агровиробництва, та максимізації результату підвищення врожайності. 

Аналіз нормативних витрат на прикладі одного з господарств Вінницької області у 2021 році продемонстрував, що витрати на 1 га вирощування пшениці озимої становили 25 тис. гривень за врожайності 64 ц/га. Собівартість 1 т становила 3906 грн. Матеріальні витрати у загальній собівартості продукції сягали до 60%. Тож їх оптимізація за допомогою інноваційних рішень приносить суттєву економію для підприємства. 

Якщо 2021 року загальні витрати на виробництво сільськогосподарських культур (пшениця, кукурудза на зерно, соняшник та соя) у господарстві розміром 550 га у середньому становили 30,5 тис. гривень на 1 га, то вже 2022-го очікується їхнє подорожчання до 39,7 тис. грн на 1 га, або на 30,2%. Це з тим, що господарство значну частину матеріальних ресурсів закупало восени й на початку зими минулого року. 

У 2022 році нормативні витрати озимої пшениці у цьому господарстві зросли більш як на половину через подорожчання мінеральних добрив, засобів захисту рослин, паливно-мастильних матеріалів та інших матеріальних ресурсів до 38 тис. гривень на 1 га. Прості розрахунки показують, що тільки шляхом технологічних інновацій (упровадження точного землеробства, комбінованих агрегатів, мінімального ґрунтообробітку) можна отримати до 7000–8000 грн економії матеріальних витрат на матеріально-технічні ресурси. На наш погляд, за прогнозованого зменшення цьогорічної врожайності та подорожчання матеріально-технічних ресурсів 2022 року, саме завдяки технологічним інноваціям можливо досягти позитивних результатів отриманого прибутку в агробізнесі. 

Грамотне та своєчасне застосування агроінновацій, як підрахували науковці ННЦ «Інститут аграрної економіки», дозволяє агровиробникам оптимізувати до 35% власних матеріальних витрат і збільшити дохід на 150–250 дол./га (через підвищення врожайності та валового збору). Це ми розглянули на прикладі вирощування озимої пшениці в господарствах Вінницької області (рис.). 

Рис. Ефективність запровадження інноваційних технологій для вирощування озимої пшениці на прикладі господарств Вінницької області у 2021 році

Вирішення завдань, що на нинішній час постають перед інноваційними точними технологіями у рослинництві, із застосуванням традиційних механічних засобів неможливе. Не слід також забувати те, що в результаті російського вторгнення у лютому 2022 року Україна за три місяці війни зазнала значних матеріальних збитків майже на 4,3 млрд доларів унаслідок пошкодження сільськогосподарських угідь, знищення техніки та загибелі худоби. Близько 1,0 млрд доларів, зокрема, припадає на шкоду, завдану сільгосптехніці через військові дії й окупацію, а це далі негативно впливатиме на забезпечення саме технологічних процесів у сільськогосподарському виробництві. Адже завдані збитки — це майже дворічні надходження інвестицій в аграрний сектор країни. 

Ринок технологій точного землеробства у світі до кінця 2022 року сягне 3,3 млрд доларів, а вже до 2025-го, за прогнозами, зросте до 10,2 млрд, або майже втричі. Проте в Україні точним землеробством допоки охоплено тільки 15% сільськогосподарських земель. 

Найпрогресивніші гравці аграрного ринку активно залучають у свої виробничі процеси широкий спектр новітніх науково-технічних рішень, як-от, наприклад, сучасні електронні автоматизовані системи у поєднанні з глобальною навігаційною супутниковою системою позиціювання GPS. Сучасні геоінформаційні системи крім інформаційної функції здійснюють ще й кількісно-якісний аналіз стану рослин і керують процесом вегетації за допомогою механізмів оптимізації термінів виконання всього технологічного циклу й дотримання агротехнічних вимог із метою отримання запрограмованого врожаю із заданими якісними характеристиками. 

Створення систем глобального супутникового позиціювання послугувало поштовхом до зародження так званого точного (координатного) землеробства, основні принципи якого зумовлено застосуванням високотехнологічного обладнання для визначення місця перебування та керування мобільними сільськогосподарськими агрегатами в просторі, оцінювання різних параметрів рослин і ґрунту, вибіркового застосування засобів захисту рослин і добрив і диференційованого обробітку на різних ділянках поля. 

Різні елементи точного землеробства, за статистичними даними, у США застосовують понад 80% фермерів, у Німеччині — 70%. Європейські фермери елементи точного землеробства застосовують навіть на 0,5 га. Попри високу вартість, кошти на точне землеробство повертаються швидко. Більшість інвестицій окупаються вже протягом першого маркетингового року. Майже 90% господарств, що спробували технології, пов’язані з точним землеробством, впроваджують наступні його елементи. 

Обсяг ринку точного землеробства в Україні становить приблизно 60–70 млн доларів з урахуванням обладнання, яке йде в комплекті з технікою, додаткового обладнання, різних навісів на агрегати й техніку, сервісів, послуг, програмних продуктів, дронів. В останні роки впровадження інформаційних технологій у сільському господарстві призвело до корегування способів обробки сільськогосподарських культур і керування полями. Технології докорінно змінили концепцію сільського господарства, зробивши його вигіднішим, ефективнішим, безпечнішим і простішим. 

Сьогодні точне землеробство комплексно впроваджується на 5% усієї ріллі, а окремі його елементи покривають усього 20%. Хоча застосування інноваційних технологій в агросекторі на початку потребує певних інвестицій, вони швидко себе виправдовують, зменшуючи затрати часу й робочої сили. 

На сьогодні підтримка цифрового землеробства є одним із пріоритетних напрямів у Європі та світі. Упровадження в аграрне виробництво цифрових технологій передбачає: 

• здійснення моніторингу ефективності державних і власних витрат, а також перевірку доцільності надання допомоги господарствам, які претендують на субсидії від ЄС; 

• сприяння стійкості агросектору, адже диджиталізація в сільському господарстві та точне землеробство мають величезний потенціал для сприяння стійкості агросектору та ланцюга вартості — від виробництва до споживання; 

• інновації в сільському господарстві, зокрема, такі як GPS у тракторах або цифрові технології в сільській місцевості, можуть бути використані для залучення молоді. Завдяки цифровим технологіям можна зробити фермерство привабливим і цікавим навіть для молоді. 

Серед актуальних для України технологічних інновацій також доцільно виокремити застосування ресурсоощадних технологій ґрунтообробітку (no-till, mini-till, strip-till, verti-till), що здатні підвищити ефективність виробництва, разом із тим ощадливо споживаючи потрібні для нього ресурси. Втім, кожна із цих систем землеробства має свої переваги й недоліки. Тож, вибираючи якусь для практичного застосування, слід передусім ураховувати особливості поля — за механічним складом і рівнем гумусу; за природною щільністю ґрунту та його рівнем структурності; за рельєфом; за кількістю опадів та сумою температур за рік — із розбивкою по порах року і місяцях; по технічному забезпеченню; по рівню інтенсивності технологій вирощування; виходячи із сівозміни; урахувати біологічні особливості вирощуваних культур.  Застосування технології змінної норми висіву насіння дає можливість точно розрахувати густоту росту рослин по полю залежно від родючості ґрунту, запасів вологи й рельєфу. Сівалки із системою диференційованого висіву збільшують норму висіву на продуктивніших ділянках і зменшують там, де рослини ростуть гірше. 

Одним з інноваційних продуктів, які широко застосовують в Україні, також є система точкового обприскування. 

Завдяки сучасній оптиці та обчислювальним можливостям електронні системи ефективно виявляють бур’ян і наносять на нього гербіцид, що дозволяє скоротити його витрати до 90%. 

Обробіток ґрунту з одночасним диференційованим локально-стрічковим унесенням чотирьох видів добрив забезпечує зменшення витрат основних добрив до 50%, порівнюючи з унесенням їх у розкид. Одночасне проведення обробітку ґрунту, внесення добрив і сівба заощаджує близько 40% пальномастильних матеріалів, як порівняти з мінімальною технологією обробітку ґрунту. 

Застосування спрощених технологій обробітку ґрунту в сільськогосподарському виробництві сприяє значній економії як трудових, так і матеріально-технічних ресурсів. Так, застосування безполицевої технології передпосівного обробітку ґрунту дає змогу заощадити близько 27%, мінімального обробітку — 43%, технології no-till — 86% загальних витрат пального на передпосівні роботи. Удосконалення структури машинно-тракторного парку, забезпечення раціонального агрегатування тракторів, особливо на малоенергомістких і транспортних операціях, частка яких у технологіях рослинництва становить 25–70%, сприяє заощадженню ще до 20% пальномастильних матеріалів. Застосування комбінованих агрегатів на обробітку ґрунту під час сівби, внесення добрив і пестицидів забезпечить зменшення витрат пального на цих роботах на 10–15%. 

Загалом робота комбінованих агрегатів разом із застосуванням ресурсоощадної техніки та технологій проти класичної технології в Україні зменшує загальні виробничі витрати на 15%, а впровадження технологій точного землеробства та мінімального обробітку ґрунту зменшує їх майже на 20%. 

Звісно, нам є ще куди рости в продовольчому забезпеченні країни та світу, і тому необхідність збільшувати дохідність і привабливість агробізнесу завжди на часі. Технологічні інновації можуть сприяти підвищенню економічної ефективності в агросекторі завдяки запровадженню ресурсоощадних рішень та оптимізації технологічних рівнів (вибору оптимальної технології, вимог інноваційності агротехніки й економії матеріальних та інших витрат).  

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ