Агрономія

Щоб одержати здорові сходи слід правильно спланувати стратегію хімічного захисту насіння

Стратегія захисту озимої пшениці

Стратегія захисту озимої пшениці

Щоб одержати здорові сходи озимої пшениці, слід правильно спланувати стратегію хімічного захисту насіння.  

У допосівний період на полях чистого і зайнятого парів проводять культивації та боронування, щоб знищити бур’яни, зменшити чисельність гусениць підгризаючих совок, яйцекладок і личинок хлібних жуків та коваликів, погіршити умови розвитку хлібної жужелиці, мишоподібних гризунів, злакових мух, знизити запас інфекції борошнистої роси, іржастих хвороб, септоріозів й обмежити їх поширення на сходах озимих зернових культур. 

Передпосівні заходи та переваги протруювання 

Щоб поліпшити фітосанітарний стан сходів озимих, треба знищити сходи падалиці на площах після зернових колосових культур поточного року. Такий захід знищить резервації вірусних та іржастих хвороб, плямистостей листя, літніх поколінь мух, попелиць і цикадок (переносників вірусів) та інших хвороб і шкідників. 

Засоби захисту рослин застосовують двома основними способами — передпосівною обробкою насіння протруйниками або обприскуванням посівів. Протруювання насіння проти обприскування посівів має низку істотних переваг: 

• від ураження хворобами й пошкоджень шкідниками захищено не лише сходи, а й висіяне насіння та проростки; 

• можливість контролювати розвиток усіх хвороб, зокрема плямистостей листя, а також чисельність усіх видів шкідників і ґрунтових у тому числі; 

• значна частина препаратів потрапляє на рослини, а не на всю поверхню поля; 

• зберігаються ентомофаги; 

• відпадає потреба в обприскуванні посівів для захисту від плямистостей листя та шкідників сходів восени, наслідком чого зменшуються витрати дизпалива на проведення таких операцій на 3,0–5,0 кг/га. 

Цей захід проводять за 1–15 діб до сівби. Для протруювання, залежно від прогнозу поширення хвороб і шкідників, попередника і строку сівби, застосовують фунгіцидні або бакові сумішки фунгіцидних й інсектицидних препаратів на основі неонікотиноїдів (імдоклоприду або тіаметоксаму) або комплексні інсектофунгіцидні формуляції. Висівати насіння, яке не було оброблене протруйниками, заборонено чинним законодавством (СОУ 01,1-37-429:2006. Протруювання насіння. Загальні технічні вимоги). У разі потреби в робочу рідину з фунгіцидними або інсектицидними препаратами додають мікроелементи, регулятори росту рослин або інші агрохімікати. На 1 т насіння витрачають до 10 л робочої рідини, в тому числі необхідну кількість препаратів. Спочатку у воду додають інсектицидний протруйник і ретельно перемішують, потім — фунгіцидний і також ретельно перемішують. Мікроелементи, регулятори росту рослин або інші агрохімікати застосовують згідно з вимогами регламенту виробників. 

Обробку насіння проводять на спеціально призначених для цього машинах. У невеликих фермерських господарствах можна застосовувати бетонозмішувачі, але потрібно дотримуватися рекомендованих норм витрати й контролювати рівномірність розподілення препарату на насінні. 

У польових дослідах Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН високу ефективність у захисті озимих зернових культур від хвороб і шкідників восени одержано за застосування фунгіцидних і інсектицидних протруйників на основі імідаклоприду. Цінним є те, що ці препарати не проявляють фітотоксичної дії на проростки. 

В одному з дослідів, яке проводили працівники інституту, висіяне насіння пролежало у сухому ґрунті більш ніж два місяці — з вересня до середини третьої декади листопада. До того ж у контролі зійшло і збереглося 62% рослин, а на ділянках із протруюванням цей показник становив 62–74% (таблиця)

Більшу норму витрати препаратів застосовують у разі загрози масового ураження рослин сажковими хворобами, кореневими гнилями, плямистостями листа або масового розмноження озимої совки, хлібної жужелиці, злакових мух і злакових попелиць. 

Вибираємо препарати 

Залежно від строків сівби. Сходи за сівби в першій половині оптимального строку уражають кореневі гнилі, також їх пошкоджують шкідники на 80–90% сильніше, ніж за сівби в середині оптимального строку, і на 40–60% сильніше, ніж за сівби наприкінці оптимального строку або в межах допустимого. Тому за сівби озимих у першій половині та в середи ні оптимального строку насіння протруюють баковою сумішкою системних фунгіцидних та інсектицидних препаратів або комбінованими інсекто-фунгіцидними формуляціями. У разі сівби наприкінці оптимального або в межах допустимого строку насіння протруюють тільки фунгіцидними протруйниками. 

Залежно від попередника. Личинки хлібної жужелиці пошкоджують озимі до кінця осінньої вегетації, а в окремі роки — і навесні. Тому посіви озимих по злаковому попереднику треба обов’язково протруювати баковими сумішками або готовими інсектофунгіцидними препаратами. 

Обприскують посіви тоді, коли розвиток хвороб і чисельність шкідників перевищує ЕПШ. 

Сходи озимих зернових культур по стерньовому попереднику всіх строків сівби проти личинок хлібної жужелиці обприскують препаратами на основі діючої речовини диметоат, імідаклоприд + лямбда-цигалотрин, діазинон, хлорпірифос + циперметрин. По чистих і занятих парах та інших попередниках проти гусениць озимої совки посіви насамперед обприскують препаратами на основі діючої речовини імідаклоприд + лямда-цигалотрин, хлорпірифос + циперметрин або дельтаметрин. Ці препарати також ефективні проти інших шкідників сходів. 

На посівах оптимально ранніх строків сівби у фазу кущіння (ІІ–ІІІ етапи) в разі розвитку борошнистої роси та бурої листкової іржі більш ніж 1% або септоріозу більш ніж 5% посіви обприскують фунгіцидами на основі діючої речовини азоксистробін + ципроконазол, пропіконазол, ципроконазол + пропіконазол, беноміл, тебуконазол + пропіконазол, флутріафол, епоксиконазол + тіофанатметил, тебуконазол + тріадименол + спіроксамін. 

Проти мишей і полівок у жилі нори розкладають зернові принади на основі фосфіду цинку та бродифакуму. 

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ