Тваринництво

Фермент продуктивності

The Ukrainian Farmer
Джерело:
The Ukrainian Farmer
Поділитись:
Фермент продуктивності

Застосування препарату Вілзім сприяє підвищенню приросту живої маси відлучених поросят.

Нині для годівлі сільськогосподарських тварин широко застосовують ферменти. Оборот світового ринку цих препаратів перевищує 1 млрд доларів США і зростає в середньому на 13% щороку. Фахівці оцінюють ефект їх застосування (зниження собівартості кормів і поліпшення продуктивних показників худоби і птиці) в 5 млрд доларів. Зважаючи на ці дані, коефіцієнт окупності кормових ферментів для виробників кормів, м’яса і яєць становить 1:10. Крім того, зменшується виділення азоту і фосфору в навколишнє середовище, а отже, виграє екологія. 

Корми становлять близько 70% загальних витрат у свинарстві, тому їх скорочення на одиницю продукції є основною причиною додавати ферменти. А постійне зростання цін на корми робить застосування препаратів, що гарантують швидку окупність витрачених коштів, усе привабливішим й актуальнішим. У свинарстві особливо вигідно додавати ферменти в раціони поросят, травна система яких ще недостатньо розвинена. 

Одним із високоефективних ферментних препаратів є Вілзім, за допомогою якого можна не лише підвищити продуктивність тварин, а й отримати екологічно чисту продукцію тваринництва, попит на яку сьогодні зростає. За своєю активністю Вілзім характеризується так: Ендо-целюлаза — 12,5 тис. од./г, ендо-ксиланаза — 90 тис. од./г, ендо-глюканаза — 33 тис. од./г., ендо-мананаза. До складу цього універсального мультиензимного препарату нового покоління входять 10 додаткових ферментних активних речовин, що впливають на антипоживні речовини корму: α-L-арабінофуранозідаза, β-ксилозідаза, екзо-1,3 (4)-β-глюканаза, целлобіогідролаза, β-глюкозидаза, пектиназа, полігалактуроназа, α-галактозидаза, ксилоглюканаза, ацетилестераза. 

Таблиця 1. Склад і поживність комбікорму

Вивчення впливу препарату Вілзім на продуктивність поросят після відлучення було метою досліджень, проведених у Ветеринарній академії Литовського університету наук про здоров’я (ЛУНЗ). Для наукового досліду було відібрано 120 поросят (м’ясний 4-породний гібрид, материнська лінія — ландрас . йоркшир, батьківська — п’єтрен . дюрок). З тварин сформували дві групи — контрольну й дослідну, по 62 голови в кожній. Дослід тривав 33 дні (з 25-денного віку по 58-й день вирощування). Враховували основні зоотехнічні показники: жива маса, встановлена шляхом індивідуального зважування, споживання й витрати корму на 1 кг приросту в різні періоди вирощування. Поросят годували повнораціонним комбікормом, склад і поживність якого наведено в табл. 1. Умови утримання й годівлі за весь період досліду були однаковими. До того ж у комбікорм дослідної групи вводили препарат Вілзім із розрахунку 20 г/т корму. 

Результати дослідження показали, що мультиензимний препарат Вілзім сприяв вищим темпам розвитку відлучених поросят дослідної групи протягом усіх періодів вирощування. На 45-й день досліду середня жива маса поросят контрольної групи становила 14,77 кг, дослідної — 15,17 кг, що на 3% вище (p>0,05). Додавання Вілзіму сприяло збільшенню інтенсивності росту поросят. На 58-й день дослідження жива маса поросят у дослідній групі (табл. 2) була на 2% вищою, ніж у контрольній (p>0,05). 

Таблиця 2. Жива маса поросят, кг

Результати проведеного дослідження показали, що введення ферментного препарату в комбікорм дало змогу знизити витрати кормів на 1 кг приросту живої маси в першому періоді вирощування на 10%, у другому — на 2% проти контрольної групи (p>0,05). А за весь період вирощування ці витрати в дослідній групі виявилися на 6% нижчими, ніж у контрольній (p>0,05). 

Додавання ферментного препарату Вілзім у комбікорми для відлучених поросят забезпечило відмінний фізіологічний стан молодняку та сприяло підвищенню приросту живої маси за весь період досліду на 2% та зниження на 6% витрат корму на 1 кг приросту. Введення Вілзіму дало змогу заощадити по 0,9 кг комбікорму з -розрахунку на кожне порося дослідної групи за весь період досліджень, водночас отримуючи більшу живу масу. В промислових умовах це заощадило б щомісяця 900 кг комбікорму на 1000 відлучених поросят. 

Сучасні виробники свинини тепер мають можливість повною мірою скористатися цим сучасним ефективним і високоактивним препаратом для зниження собівартості виробництва продукції та підвищення своєї конкурентоспроможності. 

Гієдрюс Бутеікіс (Giedrius Buteikis), д-р біомед. наук
Компанія UAB BIORRO (Литва)

журнал The Ukrainian Farmer, липень 2020 року

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі The Ukrainian Farmer та інтернетсторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/ належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону УкраїниПро авторське право та суміжні права”.
Використання
інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа».

Інші статті в цьому журналі
The Ukrainian Farmer
The Ukrainian Farmer
The Ukrainian Farmer
7
Статті з журналу:
Джерело:
The Ukrainian Farmer
Поділитись:
  • 100 найкращих аграрних підприємств України
  • Експертна рада проекту «Аграрна Еліта України - 2019»
  • 100 найкращих аграрних підприємств України, за номінаціями