Тваринництво
Головне:
Тваринництво

Ефективний консервант

Наше Птахівництво
Джерело:
Наше Птахівництво
Поділитись:
Ефективний консервант

За допомогою органічних кислот можна впливати на строки зберігання кормів, а також підтримувати їх мікробіологічну чистоту, стримувати розмноження пліснявих, токсиноутворювальних грибів.

Інтенсивність вирощування птиці в Україні призвела до високої конкуренції в цьому сегменті ринку. Виробники змушені приділяти більше уваги не лише якості, але й безпечності готової продукції, яка безпосередньо залежить від використання добірної сировини. 

Корми, кормова сировина та премікси за неналежних умов зберігання (підвищена вологість та температура), стають хорошим середовищем для розмноження патогенних мікроорганізмів, пліснявих грибів та їх метаболітів — мікотоксинів. Оскільки основними компонентами кормів є кукурудза, пшениця, соєвий та соняшниковий шрот, які проходять досить складний шлях від поля до годівниці, то часто виникають проблеми з їх якістю та безпечністю. 

Життєво важливі процеси в організмі птиці прямо залежать від годівлі, гігієни кормової сировини та води. 

Щоб зберегти мікробіологічну чистоту (загальне бактеріологічне забруднення), а також пригнітити розмноження та розвиток пліснявих, токсиноутворювальних грибів, використовують адсорбенти та консерванти. За допомогою останніх вдається збільшувати строки зберігання кормів. 

Крім того, все частіше виникають проблеми з якістю води, бо через відсутність систем очищення підвищується бактеріальне обсіменіння, виникають захворювання шлунково-кишкового тракту птиці, знижується її імунний статус та засвоюваність поживних речовин кормів. Із води, як правило, виділяють кишкову паличку та протей, які спричиняють інтоксикацію організму птиці, дисфункцію кишківника, порушення водно-електролітного балансу, що змушує ветеринарів призначати птиці антибіотики. Проте сьогодні дедалі актуальнішою стає проблема виникнення стійкості бактерій до антибактеріальних препаратів. 

Альтернативні протимікробні засоби 

Сьогодні темпи розвитку патогенних мікроорганізмів на крок випереджають розробки фармакологічних засобів для боротьби з ними. Масове застосування антибіотиків спричинило глобальну світову проблему резистентності (стійкості до ліків) багатьох збудників інфекційних хвороб: кишкової палички, ентерококів, кампілобактерій, клостридій, стафілококів тощо. У зв’язку з цим в Україні, так само як і в країнах Європейського союзу, почали приділяти велику увагу альтернативним засобам — препаратам на основі органічних кислот. 

Перші дослідження, які показали ефективність застосування органічних кислот як консервантів кормів, а також речовин, які здатні пригнічувати патогенну мікрофлору, зменшувати кількість токсичних метаболітів, які вони виробляють, були опубліковані ще 30 років тому. 

Які ж механізми дії органічних кислот? Ефект органічних кислот найперше пов’язаний зі збереженням (консервацією) корму та зменшенням зв’язувальної здатності інгредієнтів, а у шлунково-кишковому тракті — зі зниженням pH та стимуляцією секреції ензимів. 

Кислоти, знижуючи рН у шлунку та кишківнику, також впливають на стимуляцію панкреатичної секреції, а також морфофункціональний стан слизової оболонки. Виробничі експерименти показали, що додавання молочної кислоти сприяло відновленню клітин епітелію слизової оболонки кишківника, збільшувало площу всмоктування внаслідок збереження цілісності та довжини ворсинок тонкого кишківника. Отже, основними причинами використання органічних кислот у кормовиробництві було: збереження якості кормів, зниження їх буферної здатності та пригнічення розвитку патогенних мікроорганізмів. 

Органічні кислоти в кормовиробництві 

Найпоширенішими кислотами, які на сьогодні застосовують у тваринництві є: мурашина, пропіонова, бензойна та молочна кислоти. 

Мурашина кислота — достатньо стійка рідина, що має антисептичні та відновлювальні властивості, високу константу дисоціації, внаслідок якої відбувається пригнічення мікрофлори. 

Бензойна кислота — проявляє вибіркові бактерицидні властивості, пригнічує ріст і розвиток гнилісних бактерій та дріжджів, практично не діє на молочнокислі бактерії. Механізм консервувальної дії пропіонової кислоти подібний до мурашиної, а за тривалого зберігання корму внесення цієї кислоти дає змогу суттєво зменшувати кількість мікроорганізмів. 

На відміну від антибіотиків, органічні кислоти є природними метаболітами, розкладаються під час обміну речовин і повністю виводяться з організму тварин і птиці. Органічні кислоти як підкислювачі сприяють засвоєнню поживних речовин, а також створюють певний захисний бар’єр від різних інфекцій. Бактерицидну і фунгіцидну дію органічних кислот визначає універсальність їх застосування. Крім того, вони є джерелом додаткової енергії. 

Для молодняку птиці органічні кислоти необхідні, щоб сформувати стійке кисле середовище в шлунку з рН менше ніж 3,5, бо лише тоді починають вироблятися ферменти, здатні запускати травлення і посилювати перетравну здатність до максимуму. Адже всі ми пам’ятаємо, що травлення у молодняку курчат дещо відрізняється від травлення дорослих курей, і насамперед це пов’язано зі слабкою секрецією і низькою активністю соляної кислоти шлунку в перші сім діб життя курчат. 

Крім того, кислоти шлунку є головним і до певного часу вирішальним бар’єром для розвитку мікроорганізмів патогенної природи і їх проникнення в товстий відділ кишківника. Мета використання підкислювачів — полегшити й посилити процес нейтралізації кислотозв’язувальної здатності кормових компонентів раціону з найменшими для організму витратами, знизити рН шлункового вмісту і створити оптимальні умови кислотності для перетравлення, всмоктування поживних речовин. 

Питання мікробної контамінації кормів, застосування методів деконтамінації та попередження їх реконтамінації актуальними є і сьогодні. Проводять велику кількість експериментів, публікують наукові та практичні роботи, в яких представлені результати використання кормових добавок із багатокомпонентними сумішами різних органічних кислот. Такий ефект вдалося досягти і в практичних експериментах з використанням кормової добавки (консервант) ADDCON XF Superfine, зокрема показати зниження патогенних мікроорганізмів у м’ясокістковому борошні. 

Суть виробничого досліду полягала в тому, що для контролю загального мікробного забруднення були використані чотири зразки м’ясо-кісткового борошна, в яких кількість мікробних тіл значно перевищувала гранично допустимі норми. До трьох зразків цього м’ясо-кісткового борошна вносили кормову добавку ADDCON XF Superfine (1 кг/т, 2 кг/т та 3 кг/т), у складі якої є пропіонова, мурашина, бензойна кислоти і солі кальцію. Через 24 год після обробки проводили повторне мікробіологічне дослідження (табл. 1). 

Таблиця 1. Показники загального мікробного забруднення м’ясо-кісткового борошна (ГОСТ 25311-82) через 24 год після додавання кормової добавки у різних дозах, тис. мікробних тіл/г


Сировина
Гранично допустима кількість
за нормативними документами,
тис. мікробних тіл/г
Результати дослідження,
тис. мікробних тіл/г після
застосування консерванту
М’ясо-кісткове борошно (не оброблене)500870
М’ясо-кісткове борошно + 1 кг/т XF Superfine500220
М’ясо-кісткове борошно + 2 кг/т XF Superfine500100
М’ясо-кісткове борошно + 3 кг/т XF Superfine50085

У результаті досліджень було з’ясовано, що навіть за мінімального введення кормової добавки ADDCON XF Superfine 1 кг/т загальна мікробна забрудненість м’ясокісткового борошна зменшилася майже в 4 рази. Завдяки правильній комбінації діючих речовин антибактеріальний ефект спостерігали вже через 24 год після першого застосування. Мікродисперсна форма кормової добавки забезпечувала пролонгуючу та високу антибактеріальну дію, що дало змогу застосовувати її за різних схем виробництва, транспортування, зменшуючи ризики повторної контамінації кормів. 

У таблиці 2 представлені результати лабораторних досліджень щодо ефективності кормової добавки ADDCON XF Superfine проти пліснявих грибів. В умовах експерименту заражений корм зберігався в термостаті за температури 37 °С та вологості 11–12% упродовж 56 днів. 

Таблиця 2. Показники ефективності кормової добавки проти пліснявих грибів


Показник
ADDCON XF Superfine 400 г/тADDCON XF Superfine 500 г/т
Кількість пліснявих грибів у кормі (КУО/г)
на перший день досліджень
76007400
Кількість пліснявих грибів у кормі (КУО/г)
на 56-й день досліджень
8040
Коефіцієнт зниження (%)–98,9–99,6

Результати досліджень показали ефективність використання кормової добавки ADDCON XF Superfine для консервації корму в період його зберігання та зниження бактеріальної контамінації. 

Таким чином, правильне використання органічних кислот у вигляді багатокомпонентних кормових добавок дає змогу забезпечувати мікробіологічну стабільність сировині, регулює буферні властивості кормів та позитивно впливає на їх кінцеве перетравлення. А в шлунково-кишковому тракті птиці оптимізуються умови для вироблення ферментів, внаслідок чого покращується засвоюваність поживних речовин. 

Ольга Щебентовська, науковий консультант ТОВ «Текро»

журнал «Наше Птахівництво», травень 2020 року

Усі авторські права на інформацію, розміщену у журналі “Наше Птахівництво” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/ належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій згідно із Законом України «Про авторське право та суміжні права».
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 

Інші статті в цьому журналі
Наше Птахівництво