Тваринництво
Головне:
Тваринництво

Пробіотик на основі Bacillus amyloliquefaciens знижує колонізацію кишківника птиці сальмонелою

Пробіотик, що пригнічує сальмонелу

Пробіотик, що пригнічує сальмонелу

Дослідження довели, що пробіотик на основі Bacillus amyloliquefaciens знижує колонізацію кишківника птиці сальмонелою і сприяє покращенню здоров’я птиці.  

Контроль сальмонельозу в сільськогосподарської птиці є проблемою громадської охорони здоров’я, оскільки сальмонели є головною причиною харчових отруєнь у людей. Протягом останніх років дедалі більше зростає і стурбованість спеціалістів через підвищення стійкості сальмонел до антибіотиків. Відомо, що сільськогосподарська птиця є основним джерелом розповсюдження сальмонельозу в усьому світі. 

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва сприяє збільшенню сприйнятливості птиці до інфікування сальмонелами. Деякі штами, такі як Typhimurium і Enteritidis, практично не піддаються лікуванню через складну епідеміологію. Ефективність контролю сальмонельозу залежить від ряду чинників: підвищення біобезпеки підприємств, застосування «кращих практик» у птахівництві, вакцинації, використання імуностимуляторів та пробіотиків. 

Дослідження впливу пробіотика на сальмонелу 

Збір надосадової рідини 

Промисловий ферментаційний бульйон відбирали з культури B. amyloliquefaciens CECT 5940 через 9, 15 і 36 год інкубації, екстракт центрифугували і потім пропускали через фільтр 0,22 мкм, що давало змогу повністю видаляти клітини. 

Використовувані патогенні штами 

Різні штами Salmonella вирощували в середовищі Nutrient Broth (Biokar) за 37 °С протягом 18 год і використовували для досліджень in vitro та in vivo. Використовувані штами: 

• Salmonella enterica CECT 443 підвид enterica, серотип Typhimurium. 

• Salmonella enterica CECT 722T підвид enterica, серотип Typhimurium. 

• Salmonella enterica CECT 7161 підвид enterica, серотип Typhimurium. 

• Salmonella Typhimurium var Monophasic Реф. 301/99; Штам надала Ветеринарна діагностична лабораторія інфекційних захворювань університету Барселони (UABLVDMI). 

Антимікробна активність пробіотичного препарату in vitro 

Антимікробна активність Екобіола® проти різних штамів Salmonella spp. була визначена з використанням методу дифузії в гелі. За п’ятдесят мікролітрів надосадової рідини Екобіола®, отриманої через різний час інкубації (9, 15 і 36 год), вносили піпеткою в шестиміліметрові лунки чашок з поживним агаром. 

Чашки з агаром готували шляхом розчинення порошку середовища безпосередньо в 50 мМ цитратного буфера з pH 4 або в 50 мМ фосфатного буфера з pH 6, який попере дньо засіяли 100 мкл культури тестованого виду Salmonella spp. і інкубували протягом ночі. Всі чашки поміщали в холодильник за 4 °С. Через 2 год їх виймали з холодильника і інкубували за 37 °С протягом 24–48 год. Після інкубації вимірювали розмір ореолу інгібування. Кожен тест повторювали двічі. 

Антимікробна активність in vivo 

З метою підтвердження результатів аналізу in vitro було проведено дослідження in vivo. Для цього 100 здорових курчат-бройлерів кросу Ross (півники і курочки) були випадково розділені на дві дослідні групи по 50 голів у кожній. Курчат розмістили в двох окремих загонах. Дві групи отримували 1) контрольний раціон і 2) раціон з додаванням Екобіола® (1 . 109 КУО/г) кількістю 1 кг/т корму. На перший день досліду було підтверджено, що всі бройлери були негативні по Salmonella enterica серотип enteritidis. Тривалість досліду становила 42 дні. На п’ятий день 20% відсоткам птиці в дослідній групі перорально ввели посівний матеріал Salmonella enterica серотип enteritidis (105 КУО/гол.). Інокульованих бройлерів знову помістили в загонах, щоб зімітувати горизонтальну інфекцію. На 6, 9, 13, 20, 27, 34 і 41-й дні досліду (1, 4, 8, 15, 22, 29 і 36 днів після зараження) у всіх бройлерів були взяті мазки з клоаки для підрахунку S. enteritidis. На 42-й день всю птицю забили і здійснили відбір зразків зоба, сліпої кишки, печінки і селезінки. Зразки зважували, гомогенізували з пептонною водою і зберігали для подальших бактеріологічних аналізів. Титр сальмонели в зразках визначали після збагачення базовим тетратіонатним бульйоном Мюллера-Кауфмана шляхом посіву серійних розведень на агарі з діамантовим зеленим для обчислення концентрації сальмонели в КУО на грам тканини. 

Результати досліду 

Рис. 1. Інгібування Salmonella enterica (кліренс патогена в мм за визначення дифузії в лунках) з використанням середовища LB Kelly

На підставі результатів інгібування in vitro (табл. 1 і рис.1) за результатами картини ореолу більш ніж 10 мм у більшості випадків можна зробити висновок, що спостерігалося явне пригнічення патогена. Відмінності в інгібувальній активності за різного часу інкубації могли бути пов’язані з виділенням пригнічувальних з’єднань на різних фазах росту пробіотика. Активні речовини виводяться більш ніж через 15 год. 

Після зараження сальмонелою кількість бройлерів з позитивним результатом аналізу дуже швидко зросла, що пов’язано з великою концентрацією сальмонели за оральної інокуляції. Зниження кількості бройлерів з позитивним результатом аналізу до 20-го дня може бути пов’язано зі швидкою відповіддю вродженої імунної системи. Однак після 20-го дня життя послідовне і значне (P < 0,001) зниження виділення Salmonella enteritidis було відзначено тільки у бройлерів, яким згодовували Екобіол®. 

Рис. 2. Результати in vivo. Відсоток птиці з позитивним результатом аналіза на Salmonella enteritidis

Приблизно у 90% бройлерів сальмонелою були засіяні сліпа кишка і зоб. Обсіменіння селезінки і печінки спостерігали приблизно у 20%. Цікаво зазначити, що кількість сальмонели у бройлерів, які отримували Екобіол®, була істотно нижча, ніж у контролі: на 20% у сліпій кишці і на 70% у зобі. У групі, яка не отримувала Екобіол®, у печінці виявляли сальмонелу. 

Рис. 3. Ураження Salmonella enteritidis сліпої кишки, зоба, селезінки і печінки бройлерів (вік 42 дні). Числа на графіку вказують на кількість птиці з позитивним результатом аналізу на Salmonella enteritidis (з 20 голів)

У результаті проведених досліджень встановлено, що пробіотик Екобіол® здатний пригнічувати ріст декількох штамів Salmonella in vitro. Екобіол® дає змогу контролювати інфекції, викликані Salmonella, знижуючи обсіменіння посліду і вміст Salmonella в зобі, сліпій кишці і печінці птиці. Цей пробіотик позитивно впливає на стан здоров’я птиці, знижуючи колонізацію сальмонелою кишківника і організму загалом. 

Микола Дзядзько, Evonik Nutrition and Care GmbH (Німеччина)

журнал «Наше Птахівництво», травень 2020 року

Усі авторські права на інформацію, розміщену у журналі “Наше Птахівництво” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/ належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій згідно із Законом України «Про авторське право та суміжні права».
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 

Інші статті в цьому журналі
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
3
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ

Журнали