Тваринництво

Програма менеджменту стада забезпечує найефективніше керування молочною фермою

Ферма у комп’ютері

Ферма у комп’ютері
Упровадження на фермі системи DelPro дозволить підвищити рентабельність підприємства

Програма менеджменту стада забезпечує найефективніше керування молочною фермою й підвищує прибуток агропідприємства  

Керування молочною фермою — справа не з легких. Адже виконання рутинної роботи на виробництві не лишає часу на збирання даних, їх аналіз і планування процесів на підставі висновків. Тож у технологічному ланцюгові виникають певні «проколи», що призводять до негативних наслідків. Упровадження на фермі комплексної системи керування фермою DeLaval DelPro дозволить мінімізувати кількість проблем зі здоров’ям і відтворенням поголів’я, знизити виробничі витрати, розкрити потенціал стада й підвищити рентабельність підприємства. 

«Для успішного керування стадом треба володіти всією інформацією про тварин, — зазначає Артур Іджиян, менеджер категорії продуктів „Супутні товари” компанії „ДеЛаваль” в Україні, Білорусі та Молдові. — До програми керування DelPro входить менеджмент основних видів діяльності на фермі — доїння, здоров’я, годівля, репродуктивність і ефективність стада. Також за окремими параметрами можна оцінити результативність працівників. Система збирає дані, систематизує й аналізує їх, що дозволяє контролювати всі технологічні процеси й ухвалювати оптимальні управлінські рішення». Розглянемо, як це відбувається на практиці. 

У доїльній залі 

Система DelPro дозволяє відстежувати виробництво молока кожною коровою за багатьма параметрами й аналізувати їх. Так, якщо корова дала менше молока проти очікуваного результату — це сигнал для перевірки щодо споживання корму та стану здоров’я тварини. Маючи дані по всіх коровах, можна складати річну лактаційну криву стада. 

Такі дані, як швидкість молоковіддачі та кількість видоєного молока у відсотках за перші дві хвилини доїння, свідчать про ефективність роботи конкретного дояра чи доїльної бригади. «Окситоцин, що виділяється в корови завдяки стимулюванню її перед доїнням, відіграє дуже важливу роль, — пояснює пан Артур. — Завдання дояра — зробити все, щоб корова віддала понад 50% молока за перші дві хвилини доїння». Швидкість доїння особливо важлива на великих МТФ, де час доїння є критичною точкою: якщо корови дояться повільніше, то менше часу на промивання системи. 

Здоров’я тварин можна відстежувати, зокрема, за допомогою збирання інформації про стан вимені. Наприклад, за роботизованого доїння програма збирає інформацію під час доїння як по всьому вимені, так і по кожній його чверті, що дозволяє визначити причину зміни показників. У разі фіксування відхилення від норми програма сигналізує про негативну прогресію. Вчасне виявлення проблеми дозволить ветлікарю підвищити ефективність лікування або обійтися профілактичними заходами. 

А от зміна кількості соматичних клітин у молоці стосується не лише ветлікаря, а й зоотехніка. Адже за їх кількістю зоотехнік може вирішити щодо подальшого використання молока: відвести його в інше місце, щоб не погіршувати якість молока в танку, або спрямувати на випоювання телят. 

Менеджмент годівлі 

Відомо, що правильна годівля допомагає покращити здоров’я тварин, сприяє росту виробництва молока. Керувати годівлею дозволяють дані, отримані зі станцій годівлі та бункерів із кормами. 

Наприклад, можна керувати кормом, який видається в кормостанції або кормовагоні. Система DelPro вираховує, скільки комбікорму корова вживає залежно від надою або днів доїння й на основі висновків видає їй потрібну кількість у різні відвідування доїльної станції чи кормостанції в корівнику. Залишок концентрованого корму може переходити на наступній день, що дозволяє економно його використовувати. Кормостанція є в роботі VMS, також можливо встановлювати окремі кормостанції в корівнику (в групі). 

Завдяки програмі можна скласти оптимальні раціони на основі різних параметрів. Наприклад, коли новотільна корова виходить на пік своєї продуктивності, то головне завдання зоотехніка — підтримати високі показники надоїв якомога довше. Наявні в системі дані дозволяють сформувати для корови раціон, що сприятиме розкриттю її генетичного потенціалу. Після того, як пік продуктивності минув, тварину годують за формулою: «скільки дає молока — стільки давати комбікорму». 

Якщо потрібно видати в день 4–6 кг комбікорму корові на фермі з доїльною залою і годівлею у групах, то 4 кг дають у повнозмішаному раціоні, а 2 кг — у кормостанції. «На кормостанції система знатиме: видавати комбікорм чи ні — наприклад, якщо корова вже з’їла свою денну норму», — додає пан Артур. Якщо корова не доїла корм, то система повідомляє про це, і зоотехнік вирішує щодо залишку — додавати його до норми на наступний день чи ні. Зведені дані за весь курс видачі концентрату дають розуміння, що та як споживала корова  й ухвалити найкраще рішення щодо її годівлі. На будь-якій фермі відхилення від норми в споживанні корму — це сигнал, що її має оглянути фахівець. 

Відтворення стада 

Керувати процесом відтворення у стаді можна завдяки даним про фізіологічний стан кожної корови в певний період. Зробити це дозволяє статистичний аналіз руху тварини протягом дня й порівняння отриманих даних з очікуваними показниками. Навігатор стада — це комплекс аналізаторів складу молока, який спрямований на визначення гормонів і ферментів у ньому. Завдяки даним навігатора стада, виходячи з рівня гормонів і ферментів у молоці, можна визначити тільність, аборт, мастит чи період охоти корови й обрати найвигідніший час для осіменіння, таким чином підвищити шанси на успіх і мінімізувати кількість спроб, що заощадить час і кошти. Навігатор стада автоматично вирішує, у яких корів і у який час потрібно відбирати пробу. 

«Система DelPro не пропонує сім’я того чи іншого бугая-плідника — це рішення ухвалює зоотехнік або оператор штучного осіменіння, — зауважує фахівець. — Система нагадує про необхідність оглянути тварину для виявлення охоти, показує, коли та як доцільніше робити маніпуляції». Наприклад, система видає кількість безрезультатних спроб осіменіння, тож корову треба ставити на схему синхронізації. Часто на фермах для спрощення роботи всіх корів переводять на одну схему синхронізації. Натомість аналіз даних системи видасть зоотехніку найоптимальнішу схему чи їх поєднання щодо корови на підставі аналізу інформації. 

Також DelPro керує сортувальними воротами, відбираючи корів на основі попередньо встановлених критеріїв. Корови з низькою активністю можна відділяти й скеровувати на ветеринарний огляд, бо у цих тварин імовірні проблеми зі здоров’ям. 

Алгоритм дій 

«Систематичне автоматичне збирання даних по кожній корові, а також вчасне внесення реальних даних про кожну проведену маніпуляцію з твариною дозволяє суттєво підвищити ефективність ветлікаря», — пояснює Артур Іджиян. 

Система фільтрів за багатьма параметрами дозволяє спеціалісту проаналізувати й ухвалити найоптимальніше рішення в кожному випадку, вчасно його провести. Наприклад, відібрати корів, яких вигідніше осіменити на другий цикл. Або визначити кандидаток на вибракування зі стада, а з них відібрати корів із певним рівнем надоїв. Після ухвалення рішення спеціалістом, DelPro генерує план дій на день і фахівцям потрібно тільки провести роботу згідно з планом — пролікувати, вибракувати, осіменити тощо. 

«Правильність рішення, а значить, і його ефективність залежить від якості наявної в системі інформації, — наголошує пан Артур — Тому, навчаючи клієнтів керувати DelPro, ми часто повторюємо: „Сміття на вході — сміття на виході”. Тобто чим більше правильних даних буде введено в систему — тим коректнішу інформацію вона видасть. Уведення неправильних даних, не внесення їх спотворює інформацію й призводить до ухвалення помилкових рішень. Так, не внесли інформацію про отелення — корова не потрапила у список для перевірки ветеринаром і на осіменіння. 

Удосконалення системи 

Система DelPro постійно еволюціонує й часто пропонує фермерам унікальні рішення, серед них — камера вгодованості корови, навігатор стада, облік соматичних клітин тощо. Зібрані цими датчиками дані дозволяють підвищити ефективність утримання молочного поголів’я. 

Нині виробник імплементує в Україні нове розроблення — навігатор стада, який збирає дані про гормональний стану корів і, відповідно, дозволяє зоотехніку вчасно ухвалювати рішення щодо роботи з тваринами. 

«Якщо розглядати корову як рівняння з багатьма невідомими, то чим більше облікових систем — тим зрозумілішою стає поведінка корови і, відповідно, зростає відсоток правильних рішень, — зауважує Артур Іджиян — Утім, левова частка успіху керування стадом залежить від людини, яка працює із системою на місці, адже вона саме вирішує: використовувати облікові дані системи повною мірою чи ні». 

Об’єднання отриманих даних по кожній тварині, фільтрування за цілями керування й аналізування дозволить: 

• скласти звіт, на основі якого виявити «слабкі» ланки на виробництві; 

• отримати чіткі інструкції щодо кожної корови; 

• забезпечити високий рівень продуктивності та відтворення на фермі. 

Упровадження системи дозволить не лише заощадить час і зусилля, а й покаже приховані резерви для нарощення потенціалу стада. 

Систему DelPro завжди встановлюють у господарстві у повній версії, вона немає платних модулів чи абонентської плати за використання. Також ферма має можливість користуватися віддаленим приєднанням і бачити всі показники на смартфоні. DelPro поєднує інформацію про стан здоров’я тварин, продуктивність молочного стада й дані про відтворення. Тому цієї інтегрованої операційної платформи достатньо, щоб надати необхідну інформацію для ухвалення найоптимальнішого рішення та ефективного керування виробництвом молока. 

Інші статті в цьому журналі
The Ukrainian Farmer
The Ukrainian Farmer
The Ukrainian Farmer
10
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ