Агромаркет

Яку інформацію про власника бізнесу тепер слід надавати

БЕНЕФIЦIАРЕ, відкрийся

БЕНЕФIЦIАРЕ, відкрийся

Яку інформацію про власника бізнесу тепер слід надавати в єдиний держреєстр

Цей процес мав би розпочатися набагато раніше – ще рік тому, як того вимагали чергові зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (далі – Закон № 755). Проте на заваді стала відсутність затвердженої форми подання інформації. Її Мінфін затвердив своїм наказом лише у березні 2021-го, а після його публікації в червні кампанія з оновлення даних у Єдиному державному реєстрі про бенефіціарних власників стартувала аж у липні. Щоб уникнути сплати штрафів (від 17 до 51 тис. гривень), адмінзборів і надмірної уваги з боку органів контролю, компанії мають подати держреєстраторам інформацію до 10 жовтня 2021-го. 

1. Хто повинен звітувати про бенефіціарних власників? 

Згідно із Законом №755, такі дані повинні надавати всі юридичні особи. Винятки перелічено в п. 9 ч. 2 ст. 9:

 «крім політичних партій, структурних утворень політичних пар тій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій» 

2. Які дані про бенефіціара слід подавати держреєстраторові? 

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), 

дата народження, 

країна громадянства, 

серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, 

місце проживання, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), 

повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, 

характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). 

У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник — юридична особа, вноситься обґрунтована причина його відсутності. 

(крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб). 

3. Як описати структуру власності? 

Її схематичне зображення складають у довільній формі (зразки є на офіційному вебсайті Мінфіну в рубриці «Фінансовий моніторинг») і разом із реєстраційною заявою подають держреєстратору. 

У цій довільній схемі слід зазначити: 

• всіх осіб, які мають право власності у статутному капіталі (прямо чи опосередковано мають вплив на юридичну особу). Йдеться про всіх засновників, які мають частку у статутному капіталу чи відсоток права голосу у підприємстві — як фізичних, так і юридичних осіб; 

• всіх осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юрособи. До тих, хто має можливість значного впливу, Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» відносить лише фізосіб, які мають у власності не менше 25% статутного капіталу юридичної особи; 

• розмір часток (відсоток корпоративних прав), що належить кожному учаснику (засновнику) фізичній чи юридичній особі; 

• громадянин України чи іноземець, ПІБ, ІПН та дату народження; 

• опис здійснення вирішального впливу (із позначенням, прямий він чи непрямий) кінцевого бенефіціарного власника на діяльність юрособи. Це не стосується фізосіб, які мають менше 25% у СК чи праві голосу юрособи. Прямий вирішальний вплив мають лише безпосередні фізособи — учасники (засновники) юрособи. Всі інші фізособи, які мають відсоток у СК чи праві голосу юрособи через інших створених ними юросіб (резидентів чи нерезидентів України), вважаються такими, що мають непрямий вирішальний вплив. 

Структуру власності підписує керівник юридичної особи. В електронному вигляді цю інформацію формують теж у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису керівника юридичної особи. 

Документи може підписувати й інша уповноважена особа (крім керівника), яка має право підпису від імені юридичної особи, зокрема представником засновника (учасника) юридичної особи відповідно до прийнятого рішення уповноваженим органом управління цієї юридичної особи. У такому разі до схематичного зображення структури власності також потрібно додати оригінал або завірену в установленому порядку копію документа, що підтверджує повноваження підписанта (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього підписанта містяться в ЄДР). 

Структуру власності, яку подають у пакеті документів для державної реєстрації створення юридичної особи, підписує один із засновників такої юридичної особи чи інша уповноважена зборами особа. 

Важливий акцент! У структурі власності вказують усіх власників (учасників, засновників), а в реєстраційну заяву вносять лише тих, хто є кінцевими бенефіціарними власниками, що мають 25% і більше відсотків у статутному капіталі. 

4. Які документи необхідні для оновлення даних? 

Державному реєстратору необхідно подати: 

заяву щодо держреєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) або заяву щодо держреєстрації юридичної особи — громадського формування; 

структуру власності за формою та змістом відповідно до Наказу про структуру власності; 

витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи — нерезидента в країні її місцеперебування, 

якщо засновником юридичної особи є юридична особа — нерезидент — нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, 

для фізичної особи — нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, — для фізичної особи — резидента. 

5. Як заповнювати нові реєстраційні форми? 

В новій редакції викладено форми таких реєстраційних заяв (з урахуванням змін, внесених наказом Мін’юсту від 29.06.2021 №2320/5): 

• форма 6, яка отримала нову назву — «Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного влас ника юридичної особи», 

• форма 2 «Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади)», 

• форма 4 «Заява щодо державної реєстрації юридичної особи — громадського формування». Зі всіх форм (форми 2, 4 та 6) вилучили необхідність заповнювати сторінку реєстраційної заяви щодо засновника — юридичної особи. Тепер, оновлюючи інформацію про бенефіціарів, слід вказувати засновників-фізосіб. 

6. У якій формі слід подавати документи? 

На сьогодні існує дві форми подання документів держреєстратору: 

1) паперова — особисто через ЦНАПи (нотаріусів) або поштою (з дотриманням вимог п. 5 ч. 1 ст. 15 Закону №755), 

2) електронна — через портал електронних послуг (сервісів). Утім, станом на 11.06.2021 подібна функція не реалізована у «Дія.Бізнес» та в кабінеті електронних сервісів. А «Онлайн-будинок юстиції» взагалі не містить такого сервісу як держреєстрація ЮО (крім громадських організацій) чи внесення змін до ЄДР. 

Тож наразі подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників може відбуватися лише у паперовій формі. 

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ